New Russian Translation

Isaiah 21

Пророчество о Вавилоне

1Пророчество о Вавилоне, пустыне у моря.

Как смерчи несутся по южным землям,

так идет завоеватель из пустыни,

из страшной земли.

2Грозное видение было дано мне:

предатель предает, грабитель грабит.

– Нападай, Елам! Осаждай, Мидия!

Всем стенаниям из-за Вавилона Я положу конец.

3От этого тело мое пронзено болью,

муки схватили меня, словно муки роженицы;

я ошеломлен тем, что слышу,

я потрясен тем, что вижу.

4Сердце мое трепещет,

бьет меня дрожь;

сумерки, которые были мне так желанны,

стали ужасом для меня.

5Готовят столы,

стелют ковры,

едят и пьют.

Вставайте же, полководцы,

щиты смажьте![a]

6Так сказал мне Владыка:

– Пойди, поставь дозорного;

пусть рассказывает, что увидит.

7Когда он увидит колесницы

с парой запряженных лошадей,

всадников на ослах

или всадников на верблюдах,

пусть вслушается внимательно,

очень внимательно!

8И дозорный[b] закричал:

– День за днем, господин мой[c], я стою на башне,

каждую ночь я стою на своем посту.

9Вот, идут они – колесницы

с парой запряженных лошадей.

А один из колесничих возвещает:

«Пал, пал Вавилон!

Все истуканы его богов

лежат разбитые на земле!»

10О народ мой, измолоченный на гумне,

возвещаю вам то, что услышал

от Господа Сил,

от Бога Израиля.

Пророчество об Эдоме

11Пророчество о Думе[d].

Кричат мне из Сеира:

– Сторож, сколько ночи еще осталось?

Сторож, сколько ночи еще осталось?

12Сторож отвечает:

– Наступает утро, но ночь вернется[e].

Если хотите еще раз спросить,

возвращайтесь и спрашивайте.

Пророчество об Аравии

13Пророчество об Аравии.

Караваны деданитян[f],

ночуйте в чащах Аравии.

14Жители земли Тема,

дайте воды жаждущим, принесите еды беженцам.

15Они бежали от меча,

от обнаженного меча,

от натянутого лука

и от невзгод войны.

16Ведь так сказал мне Владыка:

– Ровно через год, как если бы батрак считал свой срок работы, всей славе Кедара[g] придет конец. 17Уцелевших из числа лучников – воинов Кедара – будет мало.

Так сказал Господь, Бог Израиля.

Notas al pie

  1. 21:5 Щиты смажьте – в древние времена перед сражением щиты смазывали маслом. См. 2 Цар. 1:21.
  2. 21:8 Так в одной из древних рукописей еврейского текста; в нормативном еврейском тексте: «лев».
  3. 21:8 Или: «Владыка»; евр.: «адонай».
  4. 21:11 «Дума» по-еврейски означает «тихий» или «спокойный»; здесь это символическое название Эдома.
  5. 21:12 Или: «но еще ночь».
  6. 21:13 Деданитяне (деданиты) – арабское племя, произошедшее от Авраама, через Хеттуру (см. Быт. 25:3).
  7. 21:16 Кедар – народ, произошедший от второго сына Измаила (см. Быт. 25:13) и обитавший в северной части Аравийской пустыни.

Het Boek

Jesaja 21

Gods profetie over Babel

1Dit is Gods profetie over Babel.

Het onheil komt als een stormwind over u heen vanuit de angstaanjagende woestijn, als een wervelwind uit de Negev-woestijn. Ik zie een dreigend visioen, het is vreselijk om te zien! God vertelt mij wat Hij gaat doen. Ik zie u, geplunderd en vernietigd. Elamieten en Meden zullen deel hebben aan de overwinning. Babel zal vallen en het gekerm van de volken die het onderdrukte, zal ophouden. Mijn maag komt in opstand en brandt van pijn, pijn als van een barende vrouw. Mijn benen worden slap als ik hoor wat God van plan is, ik krimp ineen, verblind door angst. De schrik overvalt mij en mijn hart bonst als een razende. De schemering, waarvan ik vroeger zo genoot, maakt mij nu bang.

Kijk! Zij maken alles klaar voor een feestelijke maaltijd! Ze dekken de tafels met voedsel en schuiven hun zetels bij om te gaan eten. Snel, snel, grijp uw schilden en maak u klaar voor de strijd! U wordt aangevallen!

6,7 Ondertussen (in mijn visioen) had de Here mij gezegd: ‘Zet een uitkijk op de stadsmuur en laat hij melden wat hij ziet. Als hij een groep mannen ziet komen die twee-aan-twee op ezels en kamelen rijden, zeg dan tegen hem: “Dat zijn ze, houd ze goed in de gaten!” ’

8,9 En ik zette een uitkijk op de muur en uiteindelijk schreeuwde hij: ‘Heer, ik heb dag en nacht op wacht gestaan! En nu eindelijk, kijk! Daar komen zij die twee-aan-twee rijden!’ Toen hoorde ik een stem die riep: ‘Babel is gevallen en alle afgoden van Babel liggen gebroken op de grond.’ 10 Och, mijn geslagen en vertrapte volk. Ik heb u alles verteld wat de Here van de hemelse legers, de God van Israël, tegen mij heeft gezegd.

11 Dit is Gods profetie over Edom. Iemand uit uw midden blijft naar mij roepen: ‘Wachter, hoe ver is de nacht gevorderd? Wachter, hoe ver is de nacht gevorderd?’ 12 En de wachter antwoordt: ‘De ochtend breekt aan, maar maar dan komt er weer een nieuwe nacht. Keer terug naar God, dan kan ik u beter nieuws bezorgen. Zoek naar Hem, keer daarna terug en vraag het mij opnieuw!’

13 Dit is Gods profetie over Arabië.

Karavanen van de Dedanieten, u zult u verschuilen in de wouden van Arabië. 14 Volk van Tema, breng deze dorstige vluchtelingen voedsel en water. 15 Zij zijn gevlucht voor getrokken zwaarden, scherpe pijlen en de verschrikkingen van de oorlog! 16 ‘Binnen een jaar,’ zegt de Here, ‘zal er een einde komen aan de overmacht van hun vijand, de machtige stam van Kedar. 17 Slechts enkelen van hun gevreesde boogschutters zullen overblijven.’ De Here, de God van Israël, heeft gesproken.