New Russian Translation

Job 6

Ответ Иова

Жалоба Иова на собственные страдания

1Тогда Иов ответил:

2– О если взвесить мои страдания,

мою беду положить на весы!

3Они перевесили бы песок морей –

мои слова оттого и бессвязны.

4Стрелы Всемогущего во мне,

напоен мой дух их ядом;

ужасы Божьи ополчились против меня.

5Разве ревет дикий осел на пастбище?

Разве мычит бык над кормушкой?

6Разве вкусна еда без соли?

И разве есть вкус в яичном белке?[a]

7Я гнушаюсь прикоснуться к такой пище;

вот что в несчастье стало моей пищей[b].

8О, когда сбылась бы просьба моя,

и Бог исполнил бы мою надежду –

9соизволил бы Бог сокрушить меня,

и, руку протянув, сразил бы!

10У меня тогда было бы утешение –

радость в боли непрекращающейся:

слов Святого я не отверг.

11Откуда взять силы, чтобы ждать?[c]

Каков мой конец, чтобы терпеть?

12Разве моя сила – сила камня?

Разве из бронзы моя плоть?

13Разве есть во мне сила помочь себе,

когда счастье меня оставило?

Ненадежные друзья Иова

14Не проявивший милосердия к другу,

потерял страх перед Всемогущим[d].

15Но братья мои ненадежны, как паводок,

как реки, которые разливаются,

16потемнев от талого льда,

разбухнув от талого снега,

17но затем исчезают во время зноя:

когда припечет – пропадают.

18Караваны сворачивают с путей,

идут в пустыню и гибнут.

19Караваны из Темы ищут воду,

купцы из Шевы надеются.

20Они разуверились, понадеявшись;

пришли туда, только чтоб обмануться.

21Так и вы теперь – ничто[e];

увидев беду мою, испугались.

22Просил ли я подарить мне что-нибудь

или заплатить за меня от вашего достатка?

23Просил ли я спасти меня от руки врага

или выкупить из рук разбойников?

Утверждение Иова, что он праведный

24Научите меня, и я умолкну;

покажите, в чем я ошибся.

25Как правда глаза колет!

Но что доказали ваши упреки?

26Вы хотите порицать мои слова?

Неужели речи отчаявшегося – лишь ветер?

27Вы бросали бы жребий о сиротах

и торговали бы друзьями.

28Но прошу, взгляните на меня.

Солгу ли я вам в лицо?

29Смягчитесь, не будьте несправедливыми;

смягчитесь, ведь я все еще прав!

30Разве есть неправда на языке моем?

Разве мое небо не различит слова лжи?

Notas al pie

  1. 6:6 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  2. 6:7 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  3. 6:11 Или: «надеяться».
  4. 6:14 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
  5. 6:21 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 6

Răspunsul lui Iov

1Iov a răspuns:

„O! dacă mi s-ar putea cântări durerea
    şi dacă mi-ar fi pusă în cumpănă nenorocirea!
Ar fi mai grele decât nisipul mării;
    de aceea mi-au fost atât de nesăbuite cuvintele.
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns,
    iar sufletul meu le bea otrava.
        Groaza lui Dumnezeu vine ca o oaste asupra mea.
Oare rage măgarul sălbatic când are iarbă
    sau mugeşte boul când are nutreţ?
Se mănâncă oare fără sare ceea ce nu are gust?
    Are vreun gust albuşul de ou?[a]
Nu mă ating de aşa ceva,
    căci o aşa mâncare mă îmbolnăveşte.

O! de-aş putea avea ceea ce vreau
    şi dacă Dumnezeu mi-ar împlini dorinţa:
de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,
    să-Şi întindă mâna şi să mă nimicească!
10 Atunci mi-ar rămâne măcar această mângâiere
    şi această bucurie în durerea care nu se mai termină:
        că n-am încălcat niciodată cuvintele Celui Sfânt.
11 Ce putere mai am ca să mai sper?
    Care mi-e sfârşitul ca să mai am răbdare?
12 Am eu puterea pietrei?
    Este oare de bronz carnea mea?
13 Cu adevărat, nu-mi pot fi de nici un ajutor!
    Orice sprijin m-a părăsit!
14 Cel deznădăjduit are parte de mila prietenului său,
    altfel şi-ar pierde[b] frica de Cel Atotputernic.
15 Dar fraţii mei sunt înşelători ca un pârâu,
    ca albia pâraielor care ies din matcă,
16 ca torentele tulburi din cauza gheţii,
    în care stă ascunsă zăpada.
17 Când se-ncălzeşte vremea, pâraiele seacă,
    când este cald, li se usucă albia.
18 Caravanele se întorc din drum după ele,
    se cufundă în deşert şi pier.
19 Caravanele din Tema se uită la ele,
    călătorii din Şeba speră privindu-le.
20 Sunt ruşinaţi însă pentru că s-au încrezut în ele;
    ajung acolo doar ca să fie dezamăgiţi.
21 Ca ele sunteţi şi voi pentru mine:
    îmi vedeţi nenorocirea şi vă temeţi.
22 Am zis eu vreodată: «Faceţi-mi un dar!»
    sau: «Daţi mită pentru mine din bogăţia voastră!»
23 sau: «Scăpaţi-mă din mâna vreunui duşman!»
    sau: «Răscumpăraţi-mă din mâna vreunui asupritor!»

24 Învăţaţi-mă şi voi tăcea,
    arătaţi-mi unde am greşit.
25 Cât de dureroase sunt cuvintele drepte!
    Dar mustrările voastre, ce dovedesc?
26 Vreţi să mustraţi pentru cuvintele mele
    şi să luaţi drept vânt cuvintele unui deznădăjduit?
27 Voi vă jucaţi chiar şi cu viaţa orfanilor,
    vă vindeţi chiar şi prietenul!

28 Dar acum uitaţi-vă la mine, vă rog!
    Oare vă voi minţi în faţă?
29 Încetaţi, nu fiţi nedrepţi!
    Încetaţi, e vorba de dreptatea mea[c]!
30 Este vreo nedreptate pe limba mea?
    Nu deosebeşte cerul gurii mele ce este rău?

Notas al pie

  1. Iov 6:6 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Iov 6:14 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: său, chiar dacă îşi pierde; sau: său, dar voi v-aţi pierdut
  3. Iov 6:29 Sau: dreptatea mea rămâne