New Russian Translation

Иеремия 9:1-26

1О, если бы голова моя была водным потоком,

и глаза мои – фонтаном слез,

чтобы оплакивать мне днем и ночью

сраженных из моего народа.

2О, если бы был для меня в пустыне

постоялый двор,

чтобы я мог оставить свой народ

и удалиться прочь!

Все они – блудники,

сборище вероломных.

3– Как лук, напрягают язык для лжи;

не истиной побеждают в стране.

Идут от одного злодейства к другому

и не знают Меня, –

возвещает Господь. –

4Остерегайтесь друзей,

не доверяйте братьям,

потому что всякий брат – обманщик,

и всякий друг – клеветник.

5Друг лжет другу,

никто правды в лицо не говорит.

Они приучили свой язык лгать

и грешат до изнеможения.

6Ты живешь среди коварного народа,

и из-за своего коварства они отказываются

знать Меня, –

возвещает Господь.

7Поэтому так говорит Господь Сил:

– Я переплавлю и испытаю их,

а как еще Мне поступить

с Моим грешным народом?

8Их язык – гибельная стрела,

он источает коварство.

С ближним они говорят по-дружески,

а в сердце готовят западню.

9Неужели Я не накажу их за это? –

возвещает Господь. –

Неужели Я не воздам по заслугам

такому народу, как этот?

10Буду рыдать и оплакивать горы,

подниму плач о брошенных пастбищах.

Разорены они, никто не ходит по ним,

и не слышно мычания стад.

Птицы небесные разлетелись,

и разбежались все звери.

11– Я сделаю Иерусалим грудой развалин,

логовом шакалов;

города Иудеи сделаю пустыней,

оставлю без жителей.

12Кто достаточно мудр, чтобы понять это? Кто был научен Господом и может объяснить это? За что погибла страна и выжжена, как пустыня, по которой нельзя странствовать?

13И Господь сказал:

– Это за то, что они оставили Мой Закон, который Я установил для них; они не слушались Меня и не исполняли Моего Закона. 14Напротив, они упорно следовали желаниям своего сердца; они шли за Баалами, как их научили отцы. 15Поэтому, так говорит Господь Сил, Бог Израиля: Я накормлю этот народ горькой пищей и напою отравленной водой. 16Я рассею их среди народов, которых не знали ни они, ни их отцы, и буду преследовать их мечом, пока не погублю их.

17Так говорит Господь Сил:

– Подумайте! Позовите плакальщиц,

пошлите за искуснейшими из них.

18– Пусть придут поскорее

и плач о нас поднимут,

чтобы хлынули слезы у нас из глаз

и побежали с ресниц потоки.

19Плач слышен с Сиона:

«Как мы ограблены!

Как жестоко опозорены!

Мы покидаем свою страну,

наши жилища разрушены».

20Слушайте же слово Господне, женщины,

внимайте словам Его уст.

Научите плачу своих дочерей

и друг друга – горестным песням.

21Потому что смерть входит в наши окна

и вторгается в наши дворцы,

чтобы истребить детей на улицах

и юношей на площадях.

22Скажи: так возвещает Господь:

– Будут трупы людские лежать,

как навоз на открытом поле,

как снопы позади жнеца,

и некому будет собрать их.

23Так говорит Господь:

– Пусть мудрец не хвалится мудростью,

сильный – силой,

а богатый – своим богатством;

24пусть тот, кто хвалится, хвалится тем,

что понимает и знает Меня,

тем, что Я – Господь, творящий милость,

правосудие и праведность на земле,

потому что это Мне угодно, –

возвещает Господь.

25Настанут дни, – возвещает Господь, – когда Я накажу всех, кто обрезан только по плоти – 26Египет, Иудею, Эдом, Аммон, Моав и всех, живущих в отдаленных местах пустыни и стригущих волосы на висках9:26 Другие народы стригли волосы на висках, что было запрещено народу Израиля Богом (см. Лев. 19:27).. Все эти народы и весь дом Израиля – необрезаны сердцем9:26 Необрезаны сердцем – это метафора, обозначающая людей непокорных Богу..

Nouă Traducere În Limba Română

Ieremia 9:1-26

1O, de mi‑ar fi capul un izvor de ape

și ochii o fântână de lacrimi!

Aș plânge zi și noapte

zdrobirea fiicei poporului meu.

2O, dacă cineva mi‑ar da în pustie

un han de călători!

L‑aș părăsi pe poporul meu

și aș pleca de la el.

Căci toți comit adulter

și sunt o adunătură de necredincioși.

3„Ei își întind limba ca un arc.

Au ajuns puternici în țară

prin minciună și nu prin adevăr.

Căci ei merg din răutate în răutate

și nu Mă cunosc,

zice Domnul.

4Fiecare să se păzească de prietenul lui;

să nu vă încredeți în niciun frate,

căci orice frate este un înșelător

și orice prieten umblă cu bârfe.

5Fiecare își înșală prietenul

și nimeni nu spune adevărul.

Își deprind limba la vorbe mincinoase

și se obosesc să facă rău.

6Locuința ta6 Probabil cu referire la Ieremia. este în mijlocul înșelătoriei.

De înșelători ce sunt, ei refuză să Mă cunoască,

zice Domnul.“

7De aceea, așa vorbește Domnul Oștirilor:

„Iată, îi voi verifica și îi voi cerceta,

căci ce altceva aș putea face

din cauza fiicei poporului Meu?

8Limba lor este o săgeată ucigătoare;

ea rostește înșelătoria.

Cu gura, ei vorbesc prietenului de pace,

dar în adâncul inimii, îi întind curse.

9Să nu‑i pedepsesc Eu pentru aceste lucruri,

zice Domnul?

Să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea neam?“

10Voi înălța o plângere și un bocet pentru munți,

precum și o cântare de jale pentru pășunile pustiite,

căci sunt arse și nimeni nu le cutreieră;

nu se mai aude în ele behăitul turmelor.

Păsările cerului și‑au luat zborul

și animalele câmpului au fugit.

11„Voi preface Ierusalimul într‑o movilă de pietre,

într‑o vizuină de șacali.

Voi preface cetățile lui Iuda

într‑o pustie lipsită de locuitori.“

12Cine este omul înțelept care să înțeleagă aceste lucruri? Cui i‑a vorbit gura Domnului, ca să ne poată lămuri de ce este distrusă țara, de ce este devastată ca o pustie și nu mai trece nimeni prin ea?

13Iată însă ce spune Domnul: „Se întâmplă astfel, pentru că au părăsit Legea Mea, pe care le‑o pusesem înainte, pentru că nu au ascultat de glasul Meu și nu au respectat Legea Mea, 14ci au umblat după încăpățânarea inimii lor și după baali14 Vezi nota de la 2:23., așa cum i‑au învățat părinții lor.“

15De aceea, așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin și le voi da să bea ape otrăvite. 16Îi voi împrăștia printre niște neamuri pe care nu le‑au cunoscut nici ei, nici părinții lor, și îi voi urmări cu sabia până îi voi mistui.“

17Așa vorbește Domnul Oștirilor:

„Luați aminte acum! Chemați bocitoarele să vină!

Trimiteți după femeile înțelepte să vină!

18Să se grăbească

și să înalțe o cântare de jale pentru noi,

până când ni se vor umple ochii de lacrimi

și pleoapele – de șiroaie de apă.

19Strigătul de jale se aude în Sion:

«Cât suntem de nenorociți

și ce mare este rușinea noastră!

Trebuie să părăsim țara,

căci locuințele noastre sunt surpate.»“

20Ascultați, femeilor, Cuvântul Domnului!

Deschideți‑vă urechile la cuvântul gurii Lui!

Învățați‑le pe fiicele voastre cântări de jale

și învățați‑vă bocete unele pe altele,

21căci moartea s‑a urcat prin ferestrele noastre

și a intrat în palatele noastre.

A nimicit copiii de pe străzi

și tinerii din piețe.

22Spune: „Așa vorbește Domnul:

«Cadavrele oamenilor vor zăcea întinse

asemenea gunoiului pe câmpie,

precum snopul căzut înapoia secerătorului

și pe care nu‑l adună nimeni.»“

23Așa vorbește Domnul:

„Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui,

viteazul să nu se laude cu tăria lui,

iar cel bogat să nu se laude cu bogăția lui,

24ci, cel ce se laudă

să se laude că Mă înțelege, că Mă cunoaște

și că știe că Eu sunt Domnul

Care arăt îndurare24 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într‑un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; [peste tot în carte].

și Care înfăptuiesc judecată și dreptate pe pământ,

fiindcă în acestea Îmi găsesc Eu plăcerea,

zice Domnul.

25Iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi pedepsi pe toți cei care sunt circumciși doar în trup: 26pe Egipt, Iuda, Edom, Amon, Moab și pe toți cei ce își rad colțurile bărbii, care locuiesc în pustie26 Sau: pe toți cei de departe, locuitorii pustiei.; căci toate neamurile sunt necircumcise și toată Casa lui Israel are inima necircumcisă.“