New Russian Translation

Евреям 1:1-14

Бог говорит в Своем Сыне

1Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, 2в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил вселенную. 3Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего1:3 См. Пс. 109:1. на небесах.

Сын Божий выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен.

5Кому из ангелов Бог когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя»?1:5 См. Пс. 2:7. Второй псалом говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» указывают на воцарение. В древности у иудеев титулы «сын Бога» и «помазанник» были эквивалентом титулу «царь Израиля», но также указывали на ожидаемого Мессию, Спасителя и праведного Царя от Бога, т. е. Иисуса. Но термин «Сын Бога» не исключает и близкие взаимоотношения между Богом и Иисусом, подобные человеческим взаимоотношениям отца и сына.

Или же:

«Я буду Ему Отцом,

и Он будет Мне Сыном»?1:5 См. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13.

6И опять же, когда вводит в мир Своего Первенца, Бог говорит:

«Пусть все ангелы Божьи поклонятся Ему»1:6 Существуют несколько толкований, например: 1) события, которые описываются здесь, имеют отношение к вознесению Иисуса Христа и вхождению Его в окружение Бога; 2) речь здесь может идти о втором пришествии Иисуса. Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (согласно кумранским рукописям) или Пс. 96:7..

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами1:7 Или: «духами».

и слуг Своих языками пламени»1:7 Пс. 103:4. Общий смысл: Иисус намного превосходит ангелов. Но, что касается детального разбора, то здесь существует множество толкований этого места: 1) Бог мог бы превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы сравниваются с огнем и ветром – с их быстротой, мощью или с их разрушительной силой; 3) ангелы действуют в ветре и огне. Существуют и другие толкования..

8Но о Сыне сказано:

«Вечен престол Твой, Боже,

Твой царский скипетр – скипетр правосудия.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел,

поэтому, о Боже, Твой Бог помазал1:9 Или: «поэтому Бог, Твой Бог, помазал … » Тебя маслом радости больше,

чем Твоих сотоварищей»1:8-9 См. Пс. 44:7-8..

10И также о Сыне написано:

«О Господь! В начале Ты положил основание земли,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернешь их, словно покрывало;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца»1:10-12 См. Пс. 101:26-28..

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну врагов Твоих

к ногам Твоим»?1:13 Пс. 109:1; Мат. 22:41-46.

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1:1-14

Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său

1După ce, demult, Dumnezeu le‑a vorbit strămoșilor1 Lit.: taților. noștri în multe rânduri și în multe feluri prin profeți, 2în zilele acestea de pe urmă El ne‑a vorbit prin Fiul, pe Care L‑a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin Care a făcut și veacurile2 Termenul grecesc, la forma sa de plural, are sensul de univers, lume.. 3El, Care este strălucirea3 Sau: oglindirea. Slavei Sale și întipărirea naturii3 Gr.: hypostasis, un termen care a generat dezbateri îndelungi, fiind de proveniență aristotelică. Părinții Bisericii l‑au folosit atât ca echivalent pentru ousia (substanță), cât și ca echivalent pentru prosopon (persoană). În textul de față se face referire la faptul că Fiul este strălucirea sau oglindirea exactă a Slavei Tatălui, este întipărirea fidelă și văzută a Chipului nevăzut al Tatălui. O traducere mai exactă a termenului, în acest context, ar fi: o reproducere (asemenea amprentei în ceară) a Persoanei, a Chipului Tatălui, accentuându‑se astfel ideea că Fiul este identic Tatălui, consubstanțial, coetern, coegal. Lui și Care susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, după ce a făcut curățirea de păcate, S‑a așezat la dreapta Măreției, în înălțimi, 4devenind cu mult mai presus decât îngerii, de vreme ce a moștenit un Nume mai însemnat decât al lor.

Fiul, superior îngerilor

5Căci căruia dintre îngeri i‑a zis El vreodată:

„Tu ești Fiul Meu!

Astăzi Te‑am născut!“5 Vezi Ps. 2:7.?

Și, din nou:

„Eu Îi voi fi Tată,

iar El Îmi va fi Fiu.“5 Vezi 2 Sam. 7:14; 1 Cron. 17:13.

6Și, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus cu întâiul născut, fie întâiul în rang, același termen grecesc fiind folosit cu acest sens în Ps. 88:28 traducerea LXX (Ps. 89:27 în versiunea NTR, precum și în alte traduceri): Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Așadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naștere la) s‑a pierdut. În cazul de față, accentul cade pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creație., spune:

„Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“6 Vezi Deut. 32:43 în versiunea LXX. Autorul a avut în vedere, probabil, și Ps. 96:7 în versiunea LXX (echivalentul Ps. 97:7 în TM).

7Iar despre îngeri spune:

„El îi face pe îngerii Săi duhuri7 Sau: vânturi.

și pe slujitorii Săi, o flacără de foc.“7 Vezi Ps. 104:4.

8Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci

și toiagul Împărăției Tale este un toiag al dreptății!

9Tu ai iubit dreptatea și ai urât fărădelegea.

De aceea, Dumnezeule,

Dumnezeul Tău Te‑a uns9 Sau: de aceea Dumnezeu, Dumnezeul Tău, Te‑a uns. cu untdelemnul bucuriei,

mai presus decât pe confrații Tăi.“9 Vezi Ps. 45:6-7.

10Și:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,

iar cerurile sunt lucrările mâinilor Tale.

11Ele vor pieri, dar Tu rămâi,

și toate se vor învechi ca o haină.

12Le vei înfășura ca pe un veșmânt

și vor fi schimbate ca o haină.

Tu însă rămâi Același,

și anii Tăi nu se vor sfârși.“12 Vezi Ps. 102:25-27.

13Dar căruia dintre îngeri i‑a zis vreodată:

„Șezi la dreapta Mea

până‑i voi pune pe dușmanii Tăi

scăunaș pentru picioarele Tale!“13 Vezi Ps. 110:1.?

14Nu sunt ei toți duhuri slujitoare, trimise să slujească pentru cei ce urmează să moștenească mântuirea?