New Russian Translation

Бытие 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Евр.: «адам»..

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение». и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.