New Russian Translation

Бытие 28:1-22

1Исаак позвал Иакова, благословил28:1 Или: «приветствовал». его и дал ему такой наказ:

– Не женись на хананеянке. 2Немедленно отправляйся в Паддан-Арам28:2 То есть в северо-западную Месопотамию; также в других местах этой книги., в дом Бетуила, отца твоей матери. Возьми там себе жену из дочерей Лавана, брата твоей матери. 3Да благословит тебя Бог Всемогущий28:3 Евр.: «Эль-Шаддай». и сделает тебя плодовитым и размножит тебя, чтобы от тебя произошло множество народов. 4Да наделит Он тебя и твоих потомков благословением Авраама, чтобы ты приобрел во владение землю, на которой ты ныне живешь как пришелец; землю, которую Бог дал Аврааму.

5Потом Исаак простился с Иаковом, и тот пошел в Паддан-Арам, к Лавану, сыну арамея Бетуила, брату Ревекки, матери Иакова и Исава.

6Исав узнал, что Исаак благословил Иакова и послал его в Паддан-Арам, чтобы взять оттуда жену, и что он, благословляя, наказал ему: «Не женись на хананеянке», 7и что Иаков послушался отца и мать и пошел в Паддан-Арам. 8Тогда Исав понял, как не по душе были хананеянки его отцу Исааку. 9И он пошел к Измаилу и взял себе в жены, помимо тех, которые у него уже были, Махалату, сестру Невайота, дочь Измаила, сына Авраама.

Сон Иакова в Вефиле и обещание Божье

10Иаков оставил Вирсавию и направился в Харран. 11Дойдя до некоего места, он остановился на ночь, потому что солнце уже село. Он взял там один из камней, положил себе под голову и лег спать. 12Ему приснился сон: он увидел лестницу, которая стояла на земле, а верхом достигала неба, и ангелы Бога поднимались и спускались по ней. 13Над ней28:13 Или: «Рядом с ним». стоял Господь и говорил:

– Я – Господь, Бог твоего отца Авраама и Бог Исаака; землю, на которой ты сейчас лежишь, Я дам тебе и твоим потомкам. 14Твои потомки будут многочисленны, как земная пыль, и ты распространишься на запад и на восток, на север и на юг. Все народы на земле получат благословение через тебя и твое потомство. 15Я с тобой и буду охранять тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту землю. Я не покину тебя и исполню все, что обещал тебе.

16Проснувшись, Иаков подумал: «Истинно, на этом месте Господь, а я и не знал». 17Ему было страшно, и он сказал:

– Как устрашает это место! Не иначе, как здесь дом Бога, и это – врата небес.

18Иаков поднялся рано утром, взял камень, который он клал себе под голову, поставил его памятным знаком28:18 Это каменный столб или стела. Такие памятники часто устанавливались рядом с древними ближневосточными святилищами (см. Нав. 24:26). и возлил на него масло28:18 Обряд освящения.. 19Он назвал это место Вефиль28:19 По-еврейски это название означает «дом Бога»., хотя в начале тот город назывался Луз.

20Затем Иаков дал клятву, сказав:

– Если Бог будет со мной и сохранит меня в этом странствии, даст мне хлеба в пищу и одежду на плечи, 21так что я вернусь и буду жить в мире в доме моего отца, и если Господь будет моим Богом, 22то этот камень, который я поставил, будет памятным знаком, и будет здесь Божьим домом, и от всего, что Ты даешь мне, я дам Тебе десятую часть.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 28:1-22

1Isaac l‑a chemat pe Iacov, l‑a binecuvântat și i‑a poruncit, zicându‑i: „Să nu‑ți iei o soție dintre fiicele lui Canaan. 2Ridică‑te, du‑te în Padan-Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia‑ți de acolo o soție dintre fiicele lui Laban, fratele mamei tale. 3Dumnezeul cel Atotputernic3 Ebr.: El‑Șadai. să te binecuvânteze, să te facă roditor și să te înmulțească, pentru ca să ajungi o mulțime de popoare. 4El să‑ți dea, ție și seminței4, 14 Vezi nota de la 12:7. tale, binecuvântarea promisă lui Avraam, pentru ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin, țara pe care Dumnezeu i‑a dat‑o lui Avraam.“ 5Astfel, Isaac l‑a trimis pe Iacov, iar acesta s‑a dus în Padan-Aram, la Laban, fiul arameului Betuel și fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau.

6Esau a văzut că Isaac l‑a binecuvântat pe Iacov și l‑a trimis în Padan-Aram ca să‑și ia o soție de acolo și că, atunci când l‑a binecuvântat, i‑a poruncit, zicând: „Să nu‑ți iei o soție dintre fiicele lui Canaan.“ 7El a văzut că Iacov i‑a ascultat pe tatăl său și pe mama sa și s‑a dus în Padan-Aram. 8Esau a văzut astfel că tatălui său, Isaac, nu‑i plăceau fiicele lui Canaan. 9Prin urmare, Esau s‑a dus la Ismael și a luat‑o de soție pe Mahalat, sora lui Nebaiot și fiica lui Ismael, fiul lui Avraam, pe lângă soțiile pe care le avea.

Visul lui Iacov la Betel

10Iacov a ieșit din Beer-Șeba și s‑a îndreptat spre Haran. 11A ajuns într‑un anumit loc și, pentru că soarele asfințise, a înnoptat acolo. A luat una din pietrele locului, și‑a pus‑o sub cap și s‑a culcat în locul acela. 12El a avut un vis: iată că o scară era rezemată de pământ, iar capătul ei atingea cerurile. Și iată că îngerii lui Dumnezeu se suiau și coborau pe ea, 13iar Domnul stătea deasupra ei. El a zis: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți‑l voi da ție și seminței13-14 Vezi nota de la 12:7. tale. 14Sămânța ta va fi ca pulberea pământului și te vei întinde spre apus și spre răsărit, spre nord și spre sud. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate prin tine și prin sămânța ta. 15Iată că Eu sunt cu tine, te voi păzi oriunde vei merge și te voi aduce înapoi în această țară. Nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ți‑am promis.“ 16Când s‑a trezit din somn, Iacov a zis: „Cu siguranță Domnul este în acest loc, iar eu n‑am știut!“ 17El s‑a temut și a zis: „Cât de temut este acest loc! Aceasta nu este altceva decât Casa lui Dumnezeu! Aceasta este poarta cerurilor!“ 18Iacov s‑a sculat dis‑de‑dimineață, a luat piatra care fusese sub capul lui, a ridicat‑o ca stâlp și a turnat untdelemn pe vârful ei. 19El a pus acelui loc numele Betel19 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu., deși, înainte, numele cetății era Luz. 20Apoi Iacov a făcut un jurământ, zicând: „Dacă Dumnezeu va fi cu mine, dacă mă va păzi în această călătorie pe care o fac și îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, 21astfel încât mă voi întoarce în pace acasă la tatăl meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, 22iar21-22 Sau: tatăl meu, dacă Domnul va fi Dumnezeul meu, 22 atunci. această piatră, pe care am așezat‑o ca stâlp, va fi «Casa lui Dumnezeu». Și din tot ceea ce îmi vei da, Îți voi da cu siguranță a zecea parte.“