New Russian Translation

Бытие 15:1-21

Божий завет с Аврамом

1После этого Господь обратился к Авраму в видении:

– Не бойся, Аврам.

Я – твой щит;

награда твоя будет весьма велика.

2Но Аврам сказал:

– О Владыка15:2 Владыка – традиционно еврейские слова «адонай» и «ЙГВГ» переводятся как «Господь». Но в данном переводе, чтобы можно было различать эти слова, было решено переводить «Адонай» как «Владыка»., Господь, что Ты можешь мне дать, если я остаюсь бездетным, и мое имущество унаследует15:2 Смысл этого места в еврейском тексте неясен. Элиезер из Дамаска?

3Аврам добавил:

– Ты не дал мне детей, и слуга моего дома станет моим наследником.

4В ответ было ему слово Господа:

– Он не станет твоим наследником. От семени твоего будет тебе наследник.

5Он вывел его наружу и сказал:

– Взгляни на небеса и сосчитай звезды, если можешь их сосчитать.

И сказал ему:

– Таким будет твое потомство.

6Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.

7Еще Он сказал ему:

– Я – Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе во владение эту землю.

8Но Аврам спросил:

– О Владыка, Господь, как мне убедиться, что я буду владеть ею?

9Господь сказал ему:

– Приведи Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу и трехлетнего барана, а также принеси горлицу и молодого голубя.

10Аврам так и сделал. Он рассек их пополам и разложил половины одну напротив другой; но птиц он не рассек пополам. 11Хищные птицы слетались на трупы, но Аврам отгонял их.

12При заходе солнца Аврама охватил глубокий сон; и тут кромешная тьма опустилась, и ужас объял его. 13Господь сказал ему:

– Знай же, что твои потомки будут странниками в чужой земле; они будут обращены в рабство и будут угнетаемы четыреста лет. 14Но Я накажу народ, поработивший их, и тогда они выйдут оттуда с большим имуществом. 15Ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погребен в глубокой старости. 16В четвертом поколении15:16 То есть примерно через 400 лет. твои потомки вернутся сюда, потому что грех аморреев еще не достиг полной меры.

17Когда солнце село и стало темно, вдруг появились дымящаяся жаровня с пылающим факелом и прошли между рассеченными кусками. 18В тот день Господь заключил завет с Аврамом и сказал:

– Я отдаю твоим потомкам эту землю, от египетской реки15:18 От египетской реки – существует два толкования: большинство толкователей считают, что это пересыхающая летом река Вади аль-Ариш, граница между Ханааном и Египтом (см. Чис. 34:5; Нав. 15:4), но другие думают, что речь здесь идет о реке Ниле. до великой реки Евфрат: 19землю кенеев, кенезеев, кедмонеев, 20хеттов, ферезеев, рефаимов, 21аморреев, хананеев, гергесеев и иевусеев.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 15:1-21

Legământul lui Dumnezeu cu Avram

1După toate acestea, Cuvântul Domnului i‑a vorbit lui Avram într‑o viziune, zicând:

– Avram, nu te teme!

Eu sunt scutul tău,

răsplata ta cea foarte mare.

2Avram a zis:

– Stăpâne Doamne, ce‑mi vei da? Căci mor2 Lit.: mă duc. fără copii, iar moștenitorul2 Sensul termenului ebraic este nesigur. casei mele este Eliezer din Damasc!

3Avram a zis:

– Iată că nu mi‑ai dat sămânță, iar moștenitorul meu este unul din casa mea.

4Dar iată, Cuvântul Domnului a venit la el, zicând:

– Nu acesta va fi moștenitorul tău, ci unul care se va naște din tine, el îți va fi moștenitor.

5Apoi l‑a dus afară și i‑a zis:

– Uită‑te la ceruri și numără stelele, dacă poți!

El i‑a zis:

– Așa va fi sămânța ta!

6Avram a crezut în Domnul, și El i‑a considerat aceasta dreptate.

7Domnul i‑a zis:

– Eu sunt Domnul Care te‑am adus din Urul caldeilor, ca să‑ți dau țara aceasta s‑o stăpânești.

8Avram L‑a întrebat:

– Stăpâne Doamne, cum voi ști că o voi stăpâni?

9El i‑a răspuns:

– Ia pentru Mine o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.

10A luat pentru El toate acestea, le‑a despicat în două și a așezat fiecare bucată una în fața celeilalte; însă păsările nu le‑a despicat. 11Când păsările de pradă au coborât peste stârvuri, Avram le‑a alungat.

12În timp ce apunea soarele, pe Avram l‑a cuprins un somn adânc. Și iată că au venit peste el o groază și un mare întuneric. 13Atunci El i‑a zis lui Avram: „Să știi bine că sămânța ta va fi străină într‑o țară care nu este a ei. Ei vor fi înrobiți și asupriți timp de patru sute de ani13 Vezi Ex. 12:40. După toate probabilitățile, Dumnezeu folosește, în cazul de față, o cifră rotundă (vezi v. 16).. 14Dar pe neamul căruia îi vor sluji ei, îl voi judeca Eu, iar după aceea vor ieși de acolo cu mari bogății. 15Tu însă vei ajunge la părinții tăi în pace; vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. 16Urmașii tăi se vor întoarce aici în a patra generație16 În VT, o generație cuprinde de obicei o perioadă de aproximativ 40 de ani, însă este posibil ca în epoca patriarhală această perioadă să fi fost de aproape 100 de ani., pentru că nelegiuirea amoriților nu este încă deplină.“

17După ce a apus soarele și s‑a făcut întuneric beznă, iată că un fum ca de cuptor și o torță aprinsă au trecut printre acele părți de animale. 18În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram, zicând: „Seminței tale18 Vezi nota de la 12:7. îi dau această țară, de la Râul Egiptului18 Cu referire la modernul Wadi el‑Arish, în NE Sinaiului, sau chiar la brațul răsăritean al Deltei Nilului. până la Râul cel Mare, râul Eufrat, 19și anume pe cheniți, pe cheniziți, pe cadmoniți, 20pe hitiți, pe periziți, pe refaiți, 21pe amoriți, pe canaaniți, pe ghirgașiți și pe iebusiți.“