New Russian Translation

Бытие 13:1-18

Разделение Аврама и Лота

1Аврам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лот пошел с ним. 2У Аврама теперь было много скота, серебра и золота. 3Из Негева он продолжил путь, пока не пришел в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатер, между Вефилем и Гаем, 4к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Аврам призвал имя Господа.

5У Лота, который кочевал с Аврамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, 6и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. 7Между пастухами Аврама и пастухами Лота случился раздор. Хананеи и ферезеи жили тогда в той земле.

8Тогда Аврам сказал Лоту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. 9Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдешь налево, то я поверну направо, а если ты пойдешь направо, то я поверну налево.

10Лот посмотрел и увидел, что вся иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Господа13:10 То есть сад Эдем., как земля египетская. Это было еще до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. 11Лот выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12Аврам жил в земле Ханаанской, а Лот жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Господа.

14Господь сказал Авраму после того, как Лот отделился от него:

– Оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему семени навеки. 16Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твое потомство будет пересчитано. 17Иди, пройди по этой земле вдоль и поперек, потому что Я дам ее тебе.

18Аврам свернул шатры и направился жить невдалеке от дубравы Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Господу.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 13:1-18

Despărțirea lui Avram de Lot

1Avram s‑a suit din Egipt în Neghev1, 3 Vezi nota de la 12:9. împreună cu soția lui și cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. 2Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur.

3Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 4până la locul în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo, Avram a chemat Numele Domnului.

5Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi. 6Dar ținutul locuit nu‑i mai încăpea. Aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună. 7De asemenea, s‑a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniții și periziții locuiau în Canaan. 8Atunci Avram i‑a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați8 Cu sensul de rude.. 9Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte‑te de mine, te rog! Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“ 10Lot și‑a ridicat ochii și a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Țoar era bine udată în întregime, precum grădina Domnului, precum țara Egiptului. Aceasta s‑a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. 11Lot și‑a ales toată Câmpia Iordanului și a pornit spre răsărit. Astfel, ei s‑au despărțit unul de celălalt. 12Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit între cetățile câmpiei și și‑a așezat cortul aproape de Sodoma. 13Oamenii din Sodoma erau răi, foarte păcătoși înaintea Domnului.

14Domnul i‑a zis lui Avram după ce Lot s‑a despărțit de el: „Ridică‑ți ochii acum și, din locul în care ești, privește spre nord și spre sud, spre răsărit și spre apus, 15pentru că toată țara pe care o vezi ți‑o voi da ție și seminței15-16 Vezi nota de la 12:7. tale pentru totdeauna. 16Îți voi face sămânța ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, și sămânța ta va putea fi numărată. 17Ridică‑te, străbate țara în lung și în lat, pentru că ție ți‑o voi da.“

18Astfel, Avram și‑a mutat cortul și a venit să locuiască lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.