New Russian Translation

Бытие 12:1-20

Призвание Аврама и благословение через это всех народов

1Господь сказал Авраму:

– Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом и иди в землю, которую Я тебе укажу.

2Я произведу от тебя великий народ

и благословлю тебя;

Я возвеличу твое имя,

и ты будешь благословением.

3Я благословлю тех, кто благословляет тебя,

и прокляну того, кто проклинает тебя;

и через тебя получат благословение

все народы на земле.

4И Аврам отправился в путь, как сказал ему Бог, и Лот пошел вместе с ним. Авраму было семьдесят пять лет, когда он ушел из Харрана. 5Он взял с собой жену Сару, племянника Лота, все имущество, которое они нажили, и людей, которых они приобрели в Харране. Они отправились в землю Ханаана и пришли туда. 6Аврам прошел по этой земле до того места в Шехеме, где стоял дуб Море; в то время там жили хананеи. 7Господь явился Авраму и сказал:

– Я дам эту землю твоему семени12:7 Еврейский термин «семя» – ключевой термин в Ветхом Завете. Он имеет форму единственного числа, но может указывать как на одного потомка человека, так и на все его потомство в целом. Весьма вероятно, что в большинстве случаев эта двусмысленность применялась намеренно. В Гал. 3:16 апостол Павел строет на этом термине свою аргументацию с целью показать, что обещание, данное Аврааму, исполнилось в Иисусе Христе. Также в ст. 13:15; 21:12; 22:18; 24:7..

Аврам построил там жертвенник Господу, Который явился ему.

8Оттуда он двинулся в горную местность к востоку от Вефиля и поставил шатер между Вефилем на западе и Гаем на востоке. Там он построил жертвенник Господу и призвал имя Господа. 9Затем Аврам снялся с места и продолжил путь к Негеву.

Переселение Аврама и Сары в Египет

10На земле был голод, и Аврам направился жить в Египет, потому что голод был очень силен. 11Когда они подходили к Египту, он сказал жене Саре:

– Я знаю, что ты красивая женщина. 12Когда египтяне увидят тебя, они скажут: «Это его жена» – и убьют меня, а тебя оставят в живых. 13Скажи, что ты моя сестра, чтобы ради тебя меня приняли хорошо и, благодаря тебе, я остался бы жив.

14Когда Аврам пришел в Египет, египтяне увидели, что Сара очень красива, 15а когда ее увидели придворные фараона, они расхвалили ее фараону, и Сару взяли к нему во дворец. 16Он хорошо принял Аврама ради нее, и Аврам приобрел мелкий и крупный скот, ослов и ослиц, слуг и служанок, и верблюдов.

17Но Господь поразил фараона и весь его дом тяжелыми болезнями из-за Аврамовой жены Сары. 18Тогда фараон призвал Аврама и спросил:

– Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал мне, что она – твоя жена? 19Зачем ты сказал: «Она моя сестра»? Только из-за этого я взял ее себе в жены. Вот твоя жена. Забирай ее и уходи!

20Фараон распорядился, и его люди отправили Аврама в дорогу вместе с женой и всем, что у него было.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 12:1-20

Chemarea lui Avram

1Domnul îi zisese lui Avram: „Ieși din țara ta, dintre rudeniile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți‑o voi arăta!

2Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta;

voi face numele tău mare, ca tu să fii o binecuvântare!

3Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta,

dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema!

În tine vor fi binecuvântate toate familiile3 Sau: clanurile. pământului!“

4Avram a plecat, așa cum îi zisese Domnul, iar Lot a mers împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5El i‑a luat pe Sarai, soția sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate bunurile pe care le‑au adunat și cu robii5 Lit.: sufletele, sensul fiind cel menționat în text. pe care i‑au obținut în Haran, și au ieșit ca să plece spre țara Canaan. Și astfel ei au ajuns în țara Canaan. 6Avram a călătorit prin țară până la locul numit Șehem, până la stejarul lui Moreh. La acea vreme canaaniții erau în țară. 7Domnul i S‑a arătat lui Avram și i‑a zis: „Seminței7 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca termenul să exprime, în cele mai multe cazuri, o ambiguitate intenționată. Apostolul Pavel (Gal. 3:16) aplică același termen, sămânță, lui Isus Cristos, argumentând exegetic că promisiunea făcută lui Avraam își găsește împlinirea supremă în Isus Cristos. tale îi voi da această țară!“ Avram a zidit acolo un altar Domnului Care i Se arătase.

8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel și și‑a întins cortul, având Betelul la apus, iar Ai la răsărit. El a zidit acolo un altar Domnului și a chemat Numele Domnului. 9Apoi Avram și‑a continuat călătoria, mergând spre Neghev9 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea. Termenul neghev este folosit adesea pentru a indica sudul, având acest sens în unele pasaje biblice..

Avram în Egipt

10A venit o foamete în țară și, pentru că foametea era mare, Avram s‑a coborât în Egipt ca să locuiască acolo pentru o vreme. 11Pe când se apropia să intre în Egipt, Avram i‑a zis soției sale, Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă la înfățișare. 12Când te vor vedea egiptenii, vor zice: «Aceasta este soția lui.» Și pe mine mă vor ucide, iar pe tine te vor lăsa în viață. 13Prin urmare, spune, te rog, că ești sora mea, ca să‑mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție.“ 14Când Avram a intrat în Egipt, egiptenii au văzut că Sarai14 Lit.: femeia. era foarte frumoasă. 15Demnitarii lui Faraon15 Denumire a suveranului Egiptului. Sensul literal este Marea Casă sau Cea mai mare Casă, indicând inițial palatul regal, iar apoi instituția și persoana suveranului (vezi, de ex., Înalta Poartă otomană, Casa Albă) [peste tot în carte]. au văzut‑o și i‑au lăudat‑o lui Faraon. Și astfel femeia a fost luată la palatul15 Ebr.: bet (casă), care poate fi tradus și cu palat [peste tot în carte]. lui Faraon. 16Faraon i‑a făcut bine lui Avram din pricina ei și i‑a dat oi, vite, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile.

17Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și familia lui din cauza lui Sarai, soția lui Avram. 18Atunci Faraon l‑a chemat pe Avram și l‑a întrebat: „Ce mi‑ai făcut? De ce nu mi‑ai spus că este soția ta? 19De ce ai spus: «Ea este sora mea», iar eu am luat‑o astfel de soție? Iată‑ți aici soția! Ia‑o și du‑te!“ 20Faraon le‑a dat porunci oamenilor săi cu privire la Avram, iar aceștia l‑au alungat, pe el, soția lui și tot ce avea.