New Russian Translation

Бытие 11:1-32

Вавилонская башня

1Во всем мире был один язык и одно наречие. 2Двигаясь к востоку11:2 Или: «с востока»., люди вышли на равнину в Шинаре11:2 То есть в Вавилонии. и поселились там.

3Они сказали друг другу:

– Давайте сделаем кирпичи и обожжем их получше.

Кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора. 4Потом они сказали:

– Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле.

5Господь сошел посмотреть на город и башню, которые строили люди, 6и сказал:

– Все люди – один народ, у них один язык; вот они и затеяли такое; теперь не будет для них ничего невозможного. 7Сойдем же и смешаем им язык, чтобы они перестали понимать друг друга.

8И Господь рассеял их оттуда по всему свету, и они перестали строить тот город. 9Вот почему он был назван Вавилон11:9 Вавилон – На языке оригинала наблюдается игра слов: баб-или («ворота бога») созвучно с еврейским глаголом «смешивать» (балал). – ведь Господь смешал там язык всего мира. Оттуда Господь рассеял их по лицу всей земли.

Потомки от Сима до Аврама

(1 Пар. 1:24-27)

10Вот родословие Сима.

Симу было сто лет, когда у него родился Арпахшад, через два года после потопа. 11После рождения Арпахшада Сим жил 500 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

12Когда Арпахшад прожил 35 лет, у него родился Шелах. 13После рождения Шелаха Арпахшад жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

14Когда Шелах прожил 30 лет, у него родился Евер. 15После рождения Евера, Шелах жил 403 года, и у него были еще сыновья и дочери.

16Когда Евер прожил 34 года, у него родился Пелег. 17После рождения Пелега Евер жил 430 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

18Когда Пелег прожил 30 лет, у него родился Реу. 19После рождения Реу Пелег жил 209 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

20Когда Реу прожил 32 года, у него родился Серуг. 21После рождения Серуга Реу жил 207 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

22Когда Серуг прожил 30 лет, у него родился Нахор. 23После рождения Нахора Серуг жил 200 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

24Когда Нахор прожил 29 лет, у него родился Терах. 25После рождения Тераха Нахор жил 119 лет, и у него были еще сыновья и дочери.

26После того как Терах прожил 70 лет, у него родились Аврам, Нахор и Аран.

Родословие Тераха и его переселение с Халдейской земли в Аран

27Вот родословие Тераха.

У Тераха родились Аврам, Нахор и Аран. У Арана родился Лот. 28Когда его отец Терах был еще жив, Аран умер в Уре Халдейском, в земле, где он родился. 29Аврам и Нахор взяли себе жен. Жену Аврама звали Сара, а жену Нахора – Милка, она была дочерью Арана, отца Милки и Иски. 30Сара была бесплодна, и у нее не было детей.

31Терах взял своего сына Аврама, своего внука Лота, сына Арана, и свою невестку Сару, жену Аврама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Но, дойдя до Харрана, они поселились там. 32Терах жил двести пять лет и умер в Харране.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 11:1-32

Turnul Babel

1Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Călătorind spre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara Șinar2 Babilonia. și au locuit acolo. 3Atunci fiecare i‑a zis semenului său: „Haideți să facem cărămizi și să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre și smoală în loc de mortar. 4Apoi au zis: „Haideți! Să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ!“

5Domnul S‑a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii le construiau. 6Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor, toți au aceeași limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și‑au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. 7Haideți! Să Ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, astfel încât să nu‑și mai înțeleagă limba unii altora.“ 8Astfel, Domnul i‑a împrăștiat de acolo pe suprafața întregului pământ, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. 9De aceea, cetății i s‑a pus numele Babel9 Babel (akkadiană) înseamnă cale (poartă) spre zeu și sună asemănător cu termenul ebraic pentru confuzie sau încurcătură., pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și apoi i‑a împrăștiat pe suprafața întregului pământ.

Urmașii lui Sem până la Avram

(1 Cron. 1:24-27)

10Aceasta este istoria10 Vezi nota de la 2:4. lui Sem.

La vârsta de o sută de ani, la doi ani după potop, lui Sem i s‑a născut Arpahșad. 11După nașterea lui Arpahșad, Sem a mai trăit cinci sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

12La vârsta de treizeci și cinci de ani, lui Arpahșad i s‑a născut Șelah. 13După nașterea lui Șelah, Arpahșad a mai trăit patru sute trei ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

14La vârsta de treizeci de ani, lui Șelah i s‑a născut Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

16La vârsta de treizeci și patru de ani, lui Eber i s‑a născut Peleg. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

18La vârsta de treizeci de ani, lui Peleg i s‑a născut Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

20La vârsta de treizeci și doi de ani, lui Reu i s‑a născut Serug. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

22La vârsta de treizeci de ani, lui Serug i s‑a născut Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, lui Nahor i s‑a născut Terah. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice.

26La vârsta de șaptezeci de ani, lui Terah i s‑au născut Avram, Nahor și Haran.

Urmașii lui Terah

27Aceasta este istoria27 Vezi nota de la 2:4. lui Terah: lui Terah i s‑au născut Avram, Nahor și Haran. Lui Haran i s‑a născut Lot. 28Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în țara în care s‑a născut, în Ur din Caldeea. 29Avram și Nahor și‑au luat soții. Numele soției lui Avram era Sarai, iar numele soției lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi și al Iscăi. 30Sarai era stearpă; ea nu avea copii.

31Terah i‑a luat pe fiul său Avram și pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum și pe Sarai, nora sa și soția fiului său Avram, și au ieșit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au ajuns în Haran31 Un oraș din nordul Mesopotamiei. și au locuit acolo. 32Terah a trăit două sute cinci ani, apoi a murit în Haran.