Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 8

Siedma pečať

1 Keď Baránok rozlomil siedmu pečať, stíchlo celé nebo. Mlčanie trvalo asi pol hodiny.

Tu som videl, ako siedmim anjelom, čo stáli pred trónom, dali sedem poľníc.

Potom prišiel iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Množstvo kadidla zmiešal s modlitbami veriacich a položil ho na zlatý oltár pred trónom.

Vôňa kadidla stúpala z nádoby v ruke anjela aj s modlitbami veriacich.

Potom naplnil anjel kadidelnicu ohňom a hodil na zem. Vtom sa strhla búrka, blýskalo sa, hrmelo a nastalo veľké trasenie.

Prvé štyri poľnice

Tých sedem anjelov sa pripravilo, aby začali trúbiť.

Zatrúbil prvý anjel. Nastalo krupobitie a na zem spadol krvavý oheň a spálil tretinu lesov i každé steblo trávy.

Zatrúbil druhý anjel, a akoby sa do mora zrútil horiaci vrch. Tretina mora sa zmenila na krv

a v nej zahynula tretina morského živočíšstva a potopila sa tretina lodí.

10 Zatrúbil tretí anjel. Z neba zletela veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a spadla na tretinu riek a na vodné pramene.

11 Tá hviezda sa volala Palina. Tretina vôd úplne zhorkla a mnoho ľudí od tej horkej vody pomrelo.

12 Zatrúbil štvrtý anjel. Slnko, mesiac aj hviezdy boli zasiahnuté a stratili tretinu svojho jasu. Deň i noc boli o tretinu tmavšie.

13 Potom som zazrel orla, ako letí vysoko na nebi a volá mohutným hlasom: Beda, beda, beda obyvateľom zeme, až zaznejú poľnice troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!"