Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 20

Tisícročné kráľovstvo

1 Tu som videl, ako z neba zostupuje anjel, ktorý má v ruke kľúč od priepasti a veľkú reťaz.

Chytil draka, toho dávneho hada, toho diabla a satana, a spútal ho na tisíc rokov.

Potom ho hodil do priepasti, zavrel ju a zhora zapečatil, aby nemohol zvádzať národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť ešte na krátky čas prepustený.

Ďalej som videl tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Videl som aj tých, čo boli popravení pre vernosť Ježišovi a Božiemu slovu, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej soche a neprijali jej znamenie na čelo ani na ruky. Teraz ožili a kraľovali s Kristom na tisíc rokov.

To je prvé vzkriesenie. Ostatní mŕtvi ožijú až potom, keď sa dovŕši tisíc rokov.

Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc, Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Konečné víťazstvo

Keď pominie tých tisíc rokov, bude satan prepustený zo svojho väzenia.

Vyjde a bude zvádzať na štyroch stranách zeme, Goga i Magoga. Zhromaždí ich do boja a bude ich ako piesku v mori.

Pochodovali po celej šírej zemi a obkľúčili tábor Božieho ľudu i mesto, ktoré miluje Boh. Ale zostúpil oheň z neba a spálil ich.

10 A diabol, ktorý ich zvádzal, bol uvrhnutý do ohnivého jazera, kde horí síra a kde je už šelma i falošný prorok. Tam budú umučení vo dne i v noci na večné veky.

Posledný súd

11 Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy.

12 A videl som mŕtvych, veľkých aj malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov zapísaných v tých knihách.

13 More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov.

14 Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť: horiace jazero.

15 A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 20

捆綁魔鬼一千年

1我又看見一位天使從天而降,手裡拿著無底坑的鑰匙和一條大鎖鏈。 他捉住巨龍,就是那古蛇——魔鬼,又名撒旦,將牠捆綁一千年。 他把牠扔進無底坑裡關起來,加上封印,使牠不能再欺騙各國的人。一千年期滿後,牠會暫時被釋放。

同掌王權一千年

我看見許多寶座,上面坐著的人得到了審判的權柄。他們是為基督做見證、為了上帝的道而被斬首之人的靈魂。他們沒有拜獸和獸像,額上或手上也沒有蓋獸印。他們都一同復活,與基督同掌王權一千年。 這是第一次的復活。其餘已死的人要等到那一千年過去後,才會復活。 在第一次復活的時候復活的人是有福的,是聖潔的,他們不在第二次死亡的權勢之下。他們必作上帝和基督的祭司,與祂共掌王權一千年。

魔鬼的最終下場

那一千年過後,撒旦會從被監禁的地方得到釋放。 牠會再度欺騙天下各國,就是歌革和瑪各,叫他們召集軍隊準備打仗,軍隊的數目多如海沙。 他們傾巢而出,佈滿大地,將聖徒的陣營和上帝所愛的城團團圍住。那時烈火從天而降,燒滅了他們。 10 那欺騙他們的魔鬼被扔進了怪獸和假先知所待的硫磺火湖中,在那裡晝夜受苦,直到永永遠遠!

最後的審判

11 我又看見一個白色的大寶座和坐在上面的那位。在祂面前,天地都逃避了,消失得無影無蹤。 12 我又看見死去的人,不論尊卑老少,都站在寶座前面。案卷都展開了,另有一卷,就是生命冊也打開了。死去的人都要憑案卷中有關他們行為的記錄受審判。 13 海洋、死亡和陰間都交出了它們裡面的死人,使他們按著各人的行為受審判。 14 之後,死亡和陰間也被扔進火湖裡,這火湖就是第二次的死。 15 名字沒有記在生命冊上的都要被扔進火湖裡。