Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 15

Pieseň Mojžiša a Baránka

1 Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí prinášajú sedem posledných pohrôm -- nimi sa zavŕši Boží hnev.

Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako krištáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, neklaňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom. V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš, a pieseň Baránkovu:

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci!

Spravodlivé a priame sú tvoje cesty,

Kráľ národov.

Kto by sa nebál teba, Pane,

a neoslavoval tvoje meno?!

Veď ty jediný si svätý!

Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať,

lebo sa ukázalo,

že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé."

Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu

Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej sedem anjelov, ktorí prinášali sedem posledných pohrôm.

Boli oblečení do čistého bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.

Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala sedem zlatých čiaš naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky.

A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nik nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých sedem pohrôm.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Отк 15

Семь ангелов с семью бедствиями

1Я увидел на небе ещё одно великое и удивительное знамение: семь ангелов с семью последними бедствиями. Последними потому, что на этом ярость Всевышнего заканчивалась. Я видел нечто похожее на стеклянное море, смешанное с огнём. На море стояли те, кто вышел победителем в борьбе со зверем, его изображением и с числом его имени. Они держали в руках арфы, данные им Всевышним, и пели песнь Мусо, раба Всевышнего,[a] и песнь Ягнёнка:

– Велики и чудны Твои дела,
    Вечный, Бог Сил!
Твои пути справедливы и истинны,
    Царь народов[b]!
Кто не устрашится Тебя, Вечный,[c]
    и не прославит Твоего имени?
Ведь Ты один только свят!
К Тебе придут на поклонение все народы,[d]
    потому что все узнали о Твоих справедливых судах!

После этого я увидел, что на небе открыт храм – шатёр со свидетельствами священного соглашения[e]. Из храма вышли семь ангелов с семью бедствиями. Они были одеты в чистую и блестящую льняную одежду, и по груди каждый был опоясан золотым поясом. Потом одно из четырёх существ раздало семи ангелам по золотому сосуду, наполненному яростью Всевышнего, Который живёт вечно. Храм наполнился дымом от славы и силы Всевышнего, и никто уже не мог войти в храм[f] до тех пор, пока не окончатся семь бедствий, посылаемых семью ангелами.

Notas al pie

  1. Отк 15:3 См. Исх. 15:1-18.
  2. Отк 15:3 Или: «Царь веков».
  3. Отк 15:4 См. Иер. 10:7.
  4. Отк 15:4 Ср. Заб. 85:9-10.
  5. Отк 15:5 Букв.: «шатёр свидетельства». Под словом «свидетельство» имеются в виду свидетельства священного соглашения между Исроилом и Всевышним, которыми были две каменные плитки с написанными на них десятью повелениями и, возможно, сам шатёр.
  6. Отк 15:8 См. Исх. 40:34-35; 3 Цар. 8:10-11.