Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 12

Porazený nepriateľ

1 Potom sa zjavilo na nebi veľké znamenie: žena odiata slnkom, s mesiacom pod nohami a s korunou z dvanástich hviezd na hlave.

Bola tehotná a stonala, lebo prichádzali jej pôrodné bolesti.

O chvíľku sa ukázalo na nebi iné znamenie: veľký ohnivý drak so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi a na každej hlave mal korunu so siedmimi diadémami.

Chvostom zmietol tretinu hviezd z neba a zhodil ich na zem. A drak si zastal pred ženu, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.

Žena porodila syna, ktorý má raz železnou rukou vládnuť nad všetkými národmi. Ale dieťa bolo prenesené k Bohu a jeho trónu.

Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil útočište a kde sa o ňu starali tisícdvestošesťdesiat dní.

Boj draka na nebi

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Drak a jeho anjeli boli v tomto boji porazení

a nemohli už zostať v nebi.

Veľký drak, to je ten dávny had, ktorý sa volá diabol a satan, ktorý zvádza celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.

10 A počul som mohutný hlas:

Teraz nastalo víťazstvo, moc a kráľovstvo nášho Boha

a vláda jeho Mesiáša,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich vo dne v noci žaloval pred naším Bohom.

11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv

a pre svedectvo o ňom.

Nemilovali svoj život tak,

aby sa zľakli smrti.

12 Preto sa radujte, nebesia,

aj vy, čo bývate v nich.

Ale beda zemi a moru.

Vrhol sa na vás diabol a zúri,

lebo vie, ako málo mu zostáva času.

Boj draka na zemi

13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, začal prenasledovať ženu, čo porodila chlapca.

14 Ale žena dostala dve veľké orlie krídla, aby mohla odletieť do svojho útočišťa na púšť, kde ju, ukrytú pred hadom, budú živiť tri a pol roka.

15 A had vychrlil z hrtana za ňou prúd vody ako rieku, aby ju uniesla.

16 Ale zem pomohla žene, roztvorila svoje útroby a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil.

17 Tu had v zápale hnevu voči žene rozpútal vojnu proti ostatnému jej potomstvu, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a hlásia sa k Ježišovi.

18 A drak si zastal na morskom brehu.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

啟示錄 12

婦人與巨龍

1在天上出現了一個奇異的景象:有一個婦人,身披太陽,腳踏月亮,頭戴有十二顆星的冠冕。 她懷了孕,正因產痛而呼叫。

這時天上出現了另一個奇異的景象:有一條紅色巨龍出現,牠有七頭十角,每個頭上都戴著冠冕。 牠的尾巴將天上三分之一的星掃落到地上。巨龍站在那正要生產的婦人面前,等著要吃掉她生下來的嬰孩。 婦人生下一個男嬰,就是將來要用鐵杖治理列國的。那男嬰被提到了上帝的寶座那裡, 婦人則逃到曠野,在上帝為她預備的地方安度一千二百六十天。

天上起了戰爭,米迦勒和他的天使出戰巨龍。巨龍和牠的天使極力抵抗, 那巨龍敗下陣來,天上再沒有牠們的立足之地, 牠和牠的天使都一同從天上被摔到地上。巨龍就是那古蛇,又名魔鬼或撒旦,也就是那迷惑全人類的。

10 我聽見天上有大響聲說:「我們上帝的救贖、權能、國度和祂所立的基督的權柄現在來臨了。因為那晝夜不停地在我們上帝面前控告我們弟兄的,已經被摔到地上了。 11 弟兄們是靠著羔羊的血和自己所見證的道戰勝了牠,他們甘願犧牲,視死如歸。 12 因此,諸天和其中的居民都要歡欣雀躍!但大地和海洋有禍了,因為魔鬼知道牠的時日不多了,就怒氣沖沖地下到你們那裡。」

13 巨龍見自己被摔到地上,就迫害那先前產下男嬰的婦人。 14 但那婦人得到一對巨鷹的翅膀,使她能飛到曠野,去上帝為她預備的地方避難,在那裡被照顧三年半。 15 巨龍緊追不捨,張口吐出大量的水,如同江河一般,要沖走那婦人, 16 大地卻幫助她,張口吞了巨龍口中吐出來的大水。 17 巨龍大怒,轉而攻擊她的其他兒女,就是那些堅守上帝的誡命、為耶穌做見證的人。 18 那時巨龍站在海邊的沙地上。