Nádej pre kazdého

Tretí Jánov List

Ján, starší, milovanému Gájovi!

Môj milovaný, uisťujem ťa o svojej láske a modlím sa za teba, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, ako je zdravá tvoja duša.

Nesmierne som sa zaradoval, keď mi niektorí bratia, čo sa u mňa zastavili, porozprávali, že svojím životom verne nasleduješ pravdu.

Nič ma tak nepoteší ako správa, že moje deti sa držia Kristovej pravdy.

Môj milovaný, konáš naozaj záslužnú a dobrú prácu, že sa staráš o bratov, ktorí navštívia váš zbor.

Všade rozprávajú o tvojej láske. Robíš dobre, keď ich vybavíš na ďalšiu cestu, ako sa patrí na Božích služobníkov.

Pracujú predsa pre Krista, a preto neprijímajú podporu od neveriacich.

Pre takých ľudí máme mať otvorené dvere, a tak prispievať k šíreniu pravdy.

Zlý príklad

Napísal som vášmu zboru list, ale Diotrefes, ktorý chce mať medzi vami vždy prvé aj posledné slovo, nás neuznáva.

10 Keď prídem k vám, budem ho volať na zodpovednosť za to, že nás tak nepekne ohovára, neprijíma našich bratov, ba dokonca bráni tým, ktorí sa ich ujímajú, a vylučuje ich zo zboru.

11 Môj milovaný, nespravuj sa podľa zlého, ale drž sa dobrého príkladu. Kto koná podľa Božej vôle, je jeho dieťaťom. Kto koná svojvoľne, Boha nepozná.

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo i jeho príkladný život potvrdzuje Božiu pravdu. Aj my sa zaňho zaručujeme a vieš, že naše svedectvo je spoľahlivé.

13 Rád by som napísal ešte viac, ale je to zbytočné,

14 lebo dúfam, že sa čoskoro uvidíme a dôkladne sa o všetkom pozhovárame.

15 Nech ti srdce napĺňa pokoj. Pozdravujú ťa priatelia a aj ty pozdrav všetkých bratov.

O Livro

3 João

De João, o ancião, ao querido Gaio, que eu amo verdadeiramente.

Querido amigo, a minha oração é que a saúde do teu corpo seja tão robusta como a da tua alma. Pois tive muita alegria quando os irmãos que aí estiveram me falaram da tua fidelidade e de como te conduzes conforme a verdade do evangelho. Não poderia ter maior alegria do que saber que os meus filhos vivem de acordo com a verdade.

Cuidando dos obreiros do Senhor

Meu querido amigo, é uma boa obra que fazes para Deus, quando recebes carinhosamente os irmãos que viajam e por aí passam, mesmo aqueles que não conheces. Eles deram aqui, na presença da igreja, testemunho da tua generosidade. Fazes bem em continuar a prover ao prosseguimento das suas viagens de uma forma que dignifica a Deus. Porque é para anunciar o nome do Senhor que viajam, sem nada receber dos gentios. Devemos, portanto, nós próprios tomá-los a nosso cargo, para que sejamos cooperantes na expansão da verdade.

Escrevi sobre certos assuntos à igreja, mas Diótrefes, que tudo faz para ter o primeiro lugar entre os cristãos, recusa aceitar as nossas diretivas. 10 Pelo que, quando aí for, hei de lembrar-lhe todo o mal que tem feito e toda a linguagem imprópria que profere contra mim. E não contente com isto, recusa receber os irmãos que chegam de viagem, indo ao ponto de impedir aqueles que querem recebê-los, excluindo-os da igreja.

11 Querido amigo, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem continua praticando o que é mau não conhece a Deus. 12 Quanto a Demétrio, toda a gente testemunha muito favoravelmente a seu respeito e a própria verdade o apoia. Nós próprios também dizemos o mesmo e sabes bem que falamos a verdade.

Saudações

13 Teria muito mais a dizer, mas não quero fazê-lo por meio de tinta e cálamo. 14 Espero ver-te em breve e então falaremos pessoalmente.

15 Que a paz esteja na tua vida! Os amigos daqui enviam-te saudações. Peço-te que dês as minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí.