Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 1

1 Milý Teofil,

vo svojej prvej knihe som sa usiloval opísať všetko, čo Ježiš konal a učil od počiatku

až do svojho odchodu k Bohu do neba. Vtedy dal aj posledné pokyny prostredníctvom Ducha Svätého úzkemu okruhu svojich učeníkov.

Od svojej smrti a zmŕtvychvstania sa s nimi štyridsať dní stretával, mnohorakým spôsobom im dokázal, že naozaj žije, a rozprával im o kráľovstve Božom.

Keď boli ešte spolu, povedal im, aby po jeho odchode neodchádzali z Jeruzalema, ale čakali tam, kým Boh nesplní svoj sľub.

Ján krstil vodou, ale vás Boh v najbližších dňoch pokrstí svojím Svätým Duchom."

Raz, keď boli zasa spolu, spýtali sa ho jeho učeníci: Pane, teraz už konečne oslobodíš Izrael a urobíš ho nezávislým národom?"

Odpovedal im: Nie je vašou starosťou vyzvedať sa, kedy to bude. Boh koná podľa vlastného rozhodnutia.

Ale vy teraz dostanete Ducha Svätého a s ním zvláštnu silu, aby ste sa stali mojimi svedkami nielen v Jeruzaleme, ale v celom Judsku, v Samárii aj po celom svete."

Po týchto slovách sa vzniesol pred ich očami dohora a zastrel ho oblak.

10 Kým uprene hľadeli, ako odchádza, zjavili sa vedľa nich dvaja muži v bielom

11 a oslovili ich: Galilejčania, prečo tu stojíte a dívate sa do neba? Ježiš od vás odišiel, ale jedného dňa sa znova k vám vráti."

12 To sa stalo na Olivovom vrchu, vzdialenom asi štvrť hodiny cesty od Jeruzalema.

13 Vrátili sa do mesta, kde v hornej miestnosti domu spoločne bývali Peter, Jakub, Ján, Andrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, syn Alfejov, Šimon prezývaný Horlivec a Júda, syn Jakubov.

14 Tí všetci sa jednomyseľne a vytrvalo modlievali a s nimi aj niektoré ženy, Ježišova matka Mária a jeho bratia.

Medzera po Judášovi vyplnená

15 Pri jednom zhromaždení, kde sa zišlo asi stodvadsať Ježišových nasledovníkov, vystúpil Peter a povedal:

16 Bratia, naplnila sa predpoveď Písma o Judášovi.

17 Judáš bol jedným z nás dvanástich apoštolov. Dostal rovnaké poverenie ako my,

18 a predsa sa znížil k tomu, že priviedol stráž, ktorá Ježiša zatkla. Za peniaze, čo dostal ako svoju odmenu, si kúpil pozemok, ktorý dnes jeruzalemskí obyvatelia nazývajú Akeldamach -- Pole krvi. A potom skončil svoj život strašným spôsobom -- spadol dolu hlavou, telo sa mu roztrhlo a vypadli mu vnútornosti.

19 Tak sa splnili slová, ktoré Duch Svätý vložil do úst Dávida

20 a sú zaznamenané v Žalmoch:Jeho obydlie nech spustne a nech v ňom nik nebýva. A na inom mieste:Jeho poverenie nech prevezme iný.

21 Musíme teda nahradiť Judáša. Vyberme muža, ktorý bol spolu s nami s Pánom Ježišom celý čas

22 od chvíle, keď ho Ján pokrstil, až do jeho odchodu do neba. A ten spolu s nami bude svedčiť, že Ježiš vstal z mŕtvych.

23 Vybrali teda dvoch: Jozefa Barsabáša, ktorého prezývali Spravodlivý, a Mateja.

24 Potom sa modlili: Pane, ty poznáš srdce každého človeka. Ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil,

25 aby bol tvojím apoštolom namiesto Judáša, zradcu, ktorý odišiel ta, kam patrí."

26 Potom im dali ťahať lós a ten označil Mateja, ktorý sa stal dvanástym apoštolom.

Chinese Union Version (Simplified)

使 徒 行 傳 1

1提 阿 非 罗 阿 , 我 已 经 作 了 前 书 , 论 到 耶 稣 开 头 一 切 所 行 所 教 训 的 ,

直 到 他 藉 着 圣 灵 吩 咐 所 拣 选 的 使 徒 , 以 後 被 接 上 升 的 日 子 为 止 。

他 受 害 之 後 , 用 许 多 的 凭 据 将 自 己 活 活 的 显 给 使 徒 看 , 四 十 天 之 久 向 他 们 显 现 , 讲 说 神 国 的 事 。

耶 稣 和 他 们 聚 集 的 时 候 , 嘱 咐 他 们 说 : 不 要 离 开 耶 路 撒 冷 , 要 等 候 父 所 应 许 的 , 就 是 你 们 听 见 我 说 过 的 。

约 翰 是 用 水 施 洗 , 但 不 多 几 日 , 你 们 要 受 圣 灵 的 洗 。

他 们 聚 集 的 时 候 , 问 耶 稣 说 : 主 阿 , 你 复 兴 以 色 列 国 就 在 这 时 候 麽 ?

耶 稣 对 他 们 说 : 父 凭 着 自 己 的 权 柄 所 定 的 时 候 、 日 期 , 不 是 你 们 可 以 知 道 的 。

但 圣 灵 降 临 在 你 们 身 上 , 你 们 就 必 得 着 能 力 , 并 要 在 耶 路 撒 冷 、 犹 太 全 地 , 和 撒 玛 利 亚 , 直 到 地 极 , 作 我 的 见 证 。

说 了 这 话 , 他 们 正 看 的 时 候 , 他 就 被 取 上 升 , 有 一 朵 云 彩 把 他 接 去 , 便 看 不 见 他 了 。

10 当 他 往 上 去 , 他 们 定 睛 望 天 的 时 候 , 忽 然 有 两 个 人 身 穿 白 衣 , 站 在 旁 边 , 说 :

11 加 利 利 人 哪 , 你 们 为 甚 麽 站 着 望 天 呢 ? 这 离 开 你 们 被 接 升 天 的 耶 稣 , 你 们 见 他 怎 样 往 天 上 去 , 他 还 要 怎 样 来 。

12 有 一 座 山 , 名 叫 橄 榄 山 , 离 耶 路 撒 冷 不 远 , 约 有 安 息 日 可 走 的 路 程 。 当 下 , 门 徒 从 那 里 回 耶 路 撒 冷 去 ,

13 进 了 城 , 就 上 了 所 住 的 一 间 楼 房 ; 在 那 里 有 彼 得 、 约 翰 、 雅 各 、 安 得 烈 、 腓 力 、 多 马 、 巴 多 罗 买 、 马 太 、 亚 勒 腓 的 儿 子 雅 各 、 奋 锐 党 的 西 门 , 和 雅 各 的 儿 子 ( 或 作 : 兄 弟 ) 犹 大 。

14 这 些 人 同 着 几 个 妇 人 和 耶 稣 的 母 亲 马 利 亚 , 并 耶 稣 的 弟 兄 , 都 同 心 合 意 的 恒 切 祷 告 。

15 那 时 , 有 许 多 人 聚 会 , 约 有 一 百 二 十 名 , 彼 得 就 在 弟 兄 中 间 站 起 来 , 说 :

16 弟 兄 们 ! 圣 灵 藉 大 卫 的 口 , 在 圣 经 上 预 言 领 人 捉 拿 耶 稣 的 犹 大 , 这 话 是 必 须 应 验 的 。

17 他 本 来 列 在 我 们 数 中 , 并 且 在 使 徒 的 职 任 上 得 了 一 分 。

18 这 人 用 他 作 恶 的 工 价 买 了 一 块 田 , 以 後 身 子 仆 倒 , 肚 腹 崩 裂 , 肠 子 都 流 出 来 。

19 住 在 耶 路 撒 冷 的 众 人 都 知 道 这 事 , 所 以 按 着 他 们 那 里 的 话 给 那 块 田 起 名 叫 亚 革 大 马 , 就 是 血 田 的 意 思 。

20 因 为 诗 篇 上 写 着 , 说 : 愿 他 的 住 处 变 为 荒 场 , 无 人 在 内 居 住 ; 又 说 : 愿 别 人 得 他 的 职 分 。

21 所 以 , 主 耶 稣 在 我 们 中 间 始 终 出 入 的 时 候 ,

22 就 是 从 约 翰 施 洗 起 , 直 到 主 离 开 我 们 被 接 上 升 的 日 子 为 止 , 必 须 从 那 常 与 我 们 作 伴 的 人 中 立 一 位 与 我 们 同 作 耶 稣 复 活 的 见 证 。

23 於 是 选 举 两 个 人 , 就 是 那 叫 作 巴 撒 巴 , 又 称 呼 犹 士 都 的 约 瑟 , 和 马 提 亚 。

24 众 人 就 祷 告 说 : 主 阿 , 你 知 道 万 人 的 心 , 求 你 从 这 两 个 人 中 , 指 明 你 所 拣 选 的 是 谁 , 叫 他 得 这 使 徒 的 位 分 。 这 位 分 犹 大 已 经 丢 弃 , 往 自 己 的 地 方 去 了 。

25 a

26 於 是 众 人 为 他 们 摇 签 , 摇 出 马 提 亚 来 ; 他 就 和 十 一 个 使 徒 同 列 。