Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 4

1 K utrpeniu pristupujte ako Kristus, ktorý zakúsil mnoho bolesti. Lebo kto takto trpel, prestáva hrešiť.

A tak, kým ste ešte tu na zemi, nepoddávajte sa hriešnym túžbam, ale žite podľa Božej vôle.

Stačilo, že ste ako neveriaci v minulosti žili neviazaným životom, oddávali sa vášňam, opilstvu, obžerstvu i hanebnému modlárstvu.

Prirodzene, vaši bývalí priatelia budú prekvapení, že už s nimi nedržíte, budú sa vám posmievať a pohŕdať vami.

Ale z toho si nič nerobte; veď oni sa budú zodpovedať za svoj život Sudcovi všetkých živých i mŕtvych.

Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Každý má slúžiť svojimi darmi

Rýchlo sa približuje koniec všetkému,

preto žite rozumne a horlivo sa modlite. Predovšetkým vaše vzájomné vzťahy nech sú plné vrúcnej lásky -- veď láskou môžete prikryť veľa previnení.

Ochotne otvorte svoj dom všetkým, ktorí to potrebujú.

10 Každého z vás obdaroval Boh nejakými schopnosťami. Užívajte ich múdro, slúžte si nimi a navzájom sa tak obohacujte.

11 Si povolaný kázať Božie pravdy? Nech je teda tvoja reč skutočným posolstvom od Boha. Cítiš povolanie pomáhať iným? Rob to teda so všetkou silou, ktorú ti Pán Boh dáva, aby on bol oslávený v Pánu Ježišovi Kristovi. Jemu patrí všetka sláva a moc navždy. Amen.

Viera sa prejavuje v skúškach

12 Moji milovaní, nech vás nemätú rôzne ťažké skúšky, ktoré preverujú vašu vieru -- nie je to nič nezvyčajné.

13 Prijímajte takéto skúšky s radosťou, veď trpíte ako Kristus, o to viac sa budete radovať v deň jeho druhého príchodu.

14 Ak vás ľudia urážajú preto, že ste kresťanmi, pokladajte to za výsadu, lebo Boží Duch, Duch slávy, je pri vás.

15 Nerád by som počul, že niekto z vás trpí pre vraždu, krádež, nejaký zločin alebo pre všetečné zasahovanie do záležitostí iných ľudí.

16 Ak však trpíte ako kresťania, nie je to nijaká hanba. Chváľte Pána Boha za výsadu, že patríte do Božej rodiny a že môžete niesť Kristovo meno -- kresťania.

17 Veď už prichádza čas, keď sa má začať súd od tých, ktorí patria Bohu. A ak máme byť súdení najskôr my kresťania, aký hrozný osud čaká tých, ktorí Božie posolstvo odmietajú?

18 Ak sa veriaci človek iba ťažko zachráni, čo potom čaká hriešnych a bezbožných?

19 A tak ak trpíte podľa Božej vôle, konajte naďalej dobro a zverte sa úplne do rúk svojho Stvoriteľa; on vás nikdy nesklame.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Piotra 4

Życie dla Boga

1Skoro Chrystus, będąc na ziemi, znosił cierpienia, wy również przygotujcie się na to samo. Doświadczając cierpienia, człowiek przestaje bowiem grzeszyć i pragnie poświęcić resztę życia nie na zaspokajanie swoich ludzkich pragnień, ale na wypełnianie woli Boga. Wystarczy, że wcześniej postępowaliście jak poganie, żyjąc w rozwiązłości, spełniając swoje grzeszne pragnienia, pijąc razem z innymi i oddając cześć bożkom. Teraz wasi dawni przyjaciele dziwią się, że już się z nimi w ten sposób nie bawicie i mówią o was różne złe rzeczy. Odpowiedzą jednak za to wszystko przed Bogiem, który osądzi żywych i umarłych. Ci bowiem, którzy już zmarli, usłyszeli dobrą nowinę po to, aby mogli duchowo żyć, chociaż ich ciała dosięgła śmierć.

Miłość usuwa grzechy

Niedługo wszystko się skończy. Bądźcie więc rozsądni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przede wszystkim okazujcie sobie nawzajem szczerą miłość, ona bowiem potrafi usunąć wiele grzechów. Bez narzekania okazujcie też innym gościnność.

10 Każdy z was otrzymał od Boga jakiś dar—spożytkujcie go więc pomagając innym! Czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga łaski. 11 Jeśli ktoś umie przemawiać, niech przekazuje innym słowo Boże. Jeśli ktoś potrafi pomagać innym, niech czyni to z mocą Bożą. W ten sposób—dzięki Jezusowi Chrystusowi—odda cześć Bogu, do którego należy wieczna chwała i moc. Amen!

Cierpienie z powodu wierności Chrystusowi

12 Nie dziwcie się, drodzy, gdy spotykają was różne próby i gdy czujecie się tak, jakbyście przechodzili przez ogień. 13 Cieszcie się raczej, że możecie cierpieć, podobnie jak Chrystus. Gdy bowiem objawi się Jego chwała, będziecie naprawdę szczęśliwi i pełni radości.

14 Teraz zaś bądźcie dumni z tego, że ludzie znieważają was z powodu wierności Chrystusowi. Jest to bowiem dowód na to, że w waszym życiu działa Boży Duch. 15 Niech wasze cierpienie nie będzie jednak spowodowane tym, że jesteście mordercami, złodziejami lub innymi przestępcami, albo ludźmi siejącymi zamęt. 16 Jeśli jednak cierpicie z powodu wierności Chrystusowi, nie wstydźcie się tego, ale dziękujcie Bogu za to, że do Niego należycie! 17 Nadchodzi bowiem czas sądu, który rozpocznie się od Bożej rodziny. A skoro my zostaniemy osądzeni jako pierwsi, to jak skończą ci, którzy w ogóle nie są posłuszni Bożej dobrej nowinie?

18 „Jeśli prawi z trudem dostąpią zbawienia,
    jaki los spotka bezbożnych i grzeszników?”

19 Ci więc, którzy teraz—zgodnie z wolą Boga—znoszą cierpienia, niech nadal czynią dobro i powierzają się opiece Stworzyciela, który zawsze jest wierny.