Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 5

1 Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia.

Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci.

Vtedy, keď si ľudia budú vravieť: Je pokoj, nijaké nebezpečenstvo nehrozí," vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová.

Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej.

Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy.

Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní. Čakajte a buďte triezvi.

Noc je čas spáčov a opilcov.

Ale my, ktorí žijeme vo svetle, zostaňme triezvi, chránení pancierom viery a lásky a prilbou radostnej nádeje záchrany.

Nás predsa neurčil Boh na to, aby sme boli vystavení jeho hnevu, ale aby sme boli zachránení pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista.

10 On za nás zomrel, aby sme s ním mohli žiť večne, už či sa jeho príchodu dožijeme, alebo nie.

11 Preto sa navzájom povzbudzujte a vychovávajte sa, ako ste to robili doposiaľ.

Pokyny pre cirkev

12 Milí bratia, žiadame vás, aby ste si vážili svojich predstavených v cirkvi, ktorí sa pre vás namáhajú a napomínajú vás.

13 Veľmi si ich vážte a milujte ich, veď vám slúžia. A medzi sebou žite v pokoji.

14 Neporiadnych napomínajte, malomyseľných povzbudzujte, ujímajte sa slabých a so všetkými majte trpezlivosť.

15 Krivdy neodplácajte, vždy sa usilujte konať dobro sebe navzájom aj ostatným ľuďom.

16 Buďte radostní,

17 neochabujte v modlitbách

18 a za každých okolností ďakujte. To očakáva Boh od všetkých, ktorí patria Ježišovi Kristovi.

19 Neuhášajte Božieho Ducha,

20 nepohŕdajte tými, ktorí majú prorocký dar.

21 Skúmajte každé ich slovo, a ak je pravdivé, prijmite ho.

22 Zlého sa chráňte v každej podobe.

Srdečné pozdravy

23 Nech vás Boh pokoja sám dokonale očistí a posvätí pre seba. Vášho ducha, dušu aj telo nech uchráni od akejkoľvek poškvrny až do Kristovho príchodu.

24 Boh, ktorý vás prijal za svoje deti, to pre vás akiste urobí, ako vám sľúbil.

25 Bratia, aj vy sa modlite za nás.

26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.

27 A všetkým dajte prečítať tento list, je to moje želanie a vaša povinnosť pred Pánom.

28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je stále s vami.

Nueva Versión Internacional

1 Tesalonicenses 5

1Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y seguridad», vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar.

Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación; pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10 Él murió por nosotros para que, en la vida o en la muerte,[a] vivamos junto con él. 11 Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo.

Instrucciones finales

12 Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, y los guían y amonestan en el Señor. 13 Ténganlos en alta estima, y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. 14 Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. 15 Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos.

16 Estén siempre alegres, 17 oren sin cesar, 18 den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.

19 No apaguen el Espíritu, 20 no desprecien las profecías, 21 sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, 22 eviten toda clase de mal.

23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 El que los llama es fiel, y así lo hará.

25 Hermanos, oren también por nosotros. 26 Saluden a todos los hermanos con un beso santo. 27 Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos.

28 Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.

Notas al pie

  1. 5:10 en la vida o en la muerte. Lit. despiertos o dormidos.