Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 1

1 Milí bratia,

Pavol, Silván a Timotej posielame úprimné pozdravy všetkým v tesalonickom zbore, ktorí sú spojení s Ježišom Kristom, naším Pánom, a s Bohom, jeho Otcom. Želáme vám milosť a pokoj.

Stále sa za vás modlíme a vždy za vás ďakujeme,

keď si pripomíname vašu činorodú vieru, horlivú lásku a vytrvalú nádej v návrat nášho Pána Ježiša Krista.

Vieme, milí bratia, že vás Boh miluje a že si vás vyvolil.

Keď sme vám zvestovali radostné Božie posolstvo, počúvali ste ho s nepredstieraným záujmom. A naše slová na vás hlboko zapôsobili, lebo Boží Duch vám potvrdil ich pravdivosť. A aj na našom správaní ste si mohli overiť, že to nie je falošné učenie.

Tak ste začali nás aj Krista napodobňovať, a hoci prechádzate mnohým súžením, Duch Svätý vás napĺňa radosťou,

takže ste vzorom aj ostatným kresťanom po celom Macedónsku i v Achajsku.

Božie slovo a správa o vašej viere sa všade rozšírili tak, že kdekoľvek prídeme, všade nám o vás rozprávajú, ešte skôr ako stačíme niečo povedať.

Všetci vravia o tom, ako ste nás prijali a ako ste sa od svojich modiel obrátili k Bohu, aby sa stal vaším jediným, živým a pravým Pánom,

10 aj ako sa tešíte na príchod jeho Syna Ježiša, ktorého Boh vzkriesil. Jedine on nás zachraňuje pred Božím hnevom blížiaceho sa súdu.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

1 Thessalonians 1

1Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses:

Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo.

Acción de gracias “por los tesalonicenses

2Siempre, al acordarnos de todos vosotros, damos gracias a Dios en nuestras oraciones; 3y sin cesar os mencionamos ante nuestro Dios y Padre, recordando vuestra fe firme y activa, las obras a las que os mueve el amor y la perseverante esperanza que habéis puesto en nuestro Señor Jesucristo.

4Porque, hermanos amados de Dios, nos consta que él os ha escogido, 5pues cuando os llevamos el evangelio no lo hicimos solo con palabras, sino con la acción poderosa del Espíritu Santo, que se valió de nuestra conducta para ratificar plenamente ante vosotros la verdad de nuestro mensaje.

6En aquel entonces comenzasteis a imitar nuestro ejemplo y el del Señor, y recibisteis nuestra palabra con la alegría con que el Espíritu Santo os hizo superar las amargas pruebas que estabais padeciendo. 7Por eso os convertisteis después en un ejemplo vivo para todos los cristianos de Macedonia y Acaya, 8pues a partir de vosotros la palabra del Señor ha traspasado los límites de Macedonia y Acaya y está resonando en todas partes. Dondequiera que vamos, la gente nos recuerda vuestra admirable fe en Dios, y nosotros nada tenemos que añadir. 9Se habla de cómo nos acogisteis, y cómo dejasteis los ídolos y os convertisteis a Dios para en adelante pertenecerle y servirle solo “a él, al Dios vivo y verdadero. “ 10También nos han hablado del anhelo con que esperáis que regrese de los cielos su Hijo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y quien nos libra de la condenación que ha de venir.