Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 1

1 Milí bratia,

Pavol, Silván a Timotej posielame úprimné pozdravy všetkým v tesalonickom zbore, ktorí sú spojení s Ježišom Kristom, naším Pánom, a s Bohom, jeho Otcom. Želáme vám milosť a pokoj.

Stále sa za vás modlíme a vždy za vás ďakujeme,

keď si pripomíname vašu činorodú vieru, horlivú lásku a vytrvalú nádej v návrat nášho Pána Ježiša Krista.

Vieme, milí bratia, že vás Boh miluje a že si vás vyvolil.

Keď sme vám zvestovali radostné Božie posolstvo, počúvali ste ho s nepredstieraným záujmom. A naše slová na vás hlboko zapôsobili, lebo Boží Duch vám potvrdil ich pravdivosť. A aj na našom správaní ste si mohli overiť, že to nie je falošné učenie.

Tak ste začali nás aj Krista napodobňovať, a hoci prechádzate mnohým súžením, Duch Svätý vás napĺňa radosťou,

takže ste vzorom aj ostatným kresťanom po celom Macedónsku i v Achajsku.

Božie slovo a správa o vašej viere sa všade rozšírili tak, že kdekoľvek prídeme, všade nám o vás rozprávajú, ešte skôr ako stačíme niečo povedať.

Všetci vravia o tom, ako ste nás prijali a ako ste sa od svojich modiel obrátili k Bohu, aby sa stal vaším jediným, živým a pravým Pánom,

10 aj ako sa tešíte na príchod jeho Syna Ježiša, ktorého Boh vzkriesil. Jedine on nás zachraňuje pred Božím hnevom blížiaceho sa súdu.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

1 Tesalonicenses 1

1Pablo, Silvano y Timoteo,

a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo:

Gracia y paz a vosotros.[a]

Acción de gracias por los tesalonicenses

Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo.

Hermanos amados de Dios, sabemos que él os ha escogido, porque nuestro evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabéis, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera os constituisteis en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar; a tal punto se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis, y de cómo os convertisteis a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero.

Notas al pie

  1. 1:1 a vosotros. Var. a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo.