Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 4

1 Moji milovaní, neprijímajte ľahkoverne všetko, čo znie zbožne, ale najprv si overte, či to pochádza od Boha, veď okolo nás je mnoho falošných učiteľov.

Skúšobným kameňom nech vám je, či vyznávajú, že sa Boh v Ježišovi Kristovi stal človekom.

Kto túto istotu odmieta, nehovorí v Božom mene. Je na strane Kristovho nepriateľa, ktorý už pôsobí na svete.

Deti moje, váš život pramení z Boha, preto odolávate vplyvu falošných učiteľov. Váš zdroj je mocnejší ako ich.

Oni sú pravými deťmi svojej doby, preto hovoria to, čo ľuďom vyhovuje a čo ľudia radi počujú.

My sme však deti Božie, a kto to myslí s Bohom vážne, počúva nás. Naše svedectvo vám pomôže spoľahlivo odlíšiť pravdu od lži.

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska pramení z Boha. Kto rozdáva lásku, dokazuje, že Boha pozná a je jeho dieťaťom.

Kto nemiluje, nevie o Bohu nič, lebo Boh je láska.

Ako veľmi nás Boh miluje, dokázal tým, že poslal na zem svojho jediného Syna, aby sa nám stal zdrojom života.

10 Na počiatku teda stojí Božia láska a obeť zmierenia za naše hriechy, a tam sa rodí naša láska k Bohu.

11 Ak nás teda Boh tak miluje, zaväzuje to aj nás k vzájomnej láske.

12 Boha síce nevidíme, ale ak sa navzájom milujeme, pôsobí medzi nami a jeho láska v nás nadobúda presvedčivosť.

13 Iba Duch Svätý nás môže uistiť, že zostávame v Bohu a Boh v nás.

14 Videli sme a svedčíme, že Otec poslal Syna, aby zachránil svet.

15 Kto vyznáva, že Ježiš je Boží Syn, otvoril sa jeho pôsobeniu a je s ním zajedno.

16 Poznáme Božiu lásku a spoliehame sa na ňu. Boh je láska a ten, kto miluje, zostáva s Bohom v živom spojení.

17 Božia láska nám dáva istotu, že sa nemusíme báť jeho súdu, lebo sa usilujeme uvádzať do života jeho lásku.

18 Kde je láska, tam mizne strach. Naše konanie je až vtedy rýdze, ak nevyplýva zo strachu pred trestom, ale z lásky.

19 Naša láska pramení z Božej lásky.

20 Kto vystavuje na obdiv svoju lásku k Bohu a nenávidí brata, klame iných aj seba. Keď nemiluje brata, ktorého má pred očami, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?

21 Kristus nám povedal jednoznačne: Ak miluješ Boha, miluj aj svojho brata.

New American Standard Bible

1 John 4

Testing the Spirits

1Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God; and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. They are from the world; therefore they speak as from the world, and the world listens to them. We are from God; he who knows God listens to us; he who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error.

God Is Love

Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is [a]born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. By this the love of God was manifested [b]in us, that God has sent His [c]only begotten Son into the world so that we might live through Him. 10 In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 12 No one has seen God at any time; if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. 13 By this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. 14 We have seen and testify that the Father has sent the Son to be the Savior of the world.

15 Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. 16 We have come to know and have believed the love which God has [d]for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. 17 By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment; because as He is, so also are we in this world. 18 There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear [e]involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. 19 We love, because He first loved us. 20 If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. 21 And this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brother also.

Notas al pie

  1. 1 John 4:7 Or begotten
  2. 1 John 4:9 Or in our case
  3. 1 John 4:9 Or unique, only one of His kind
  4. 1 John 4:16 Lit in
  5. 1 John 4:18 Lit has