Nádej pre kazdého

List Rimanom 13

Vzťah kresťanov k vrchnosti

1 Každý nech sa podriaďuje vrchnosti, ktorá vládne. Veď každá vláda jestvuje len s Božím zvolením.

Kto sa teda stavia proti vláde, stavia sa proti zriadeniu, ktoré Boh ustanovil, a privoláva na seba trest.

Vláda predsa nemá naháňať strach tým, čo dobre robia, ale tým, čo robia zle. Kto koná v súlade so zákonmi, nemusí sa vlády báť. Naopak, kto robí dobre, dostane sa mu od nej pochvaly.

Veď Boh ju používa na tvoje dobro. Ale ak sa dopúšťaš zla, máš sa čoho báť, lebo nenadarmo má právo aj trestať. Lebo aj to je jej úlohou od Boha, aby trestala zlo.

Preto sa jej treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom; je to aj vec svedomia.

Z rovnakého dôvodu napríklad platíme aj dane. Štát ich vyberá v záujme verejného blaha, a tak vyberači konajú svoje povinnosti vlastne z Božieho poverenia.

Dávajte teda každému, čo mu patrí: komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu úctu, tomu úctu. Komu česť, tomu česť.

Najdôležitejšie pokyny

Nikomu nebuďte nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Lebo iba ten, kto miluje svojich blížnych, naplnil zákon.

Veď všetky prikázania, ako: nebudeš cudzoložiť, zabíjať, kradnúť, túžiť po cudzom vlastníctve" či ktorékoľvek iné, všetky sú obsiahnuté v tomto jedinom: Miluj svojho blížneho ako seba samého.

10 Láska neurobí blížnemu nič zlé, preto je naplnením zákona.

Vyžarovať Krista

11 Pamätajte na to všetko najmä teraz, keď viete, v akých vážnych časoch žijeme. Je najvyšší čas prebrať sa z ľahostajnosti, lebo Pánov príchod je bližšie ako vtedy, keď sme uverili.

12 Noc sa chýli ku koncu a čoskoro svitne deň jeho príchodu. Zanechajme preto skutky tmy a ozbrojme sa zbraňami svetla.

13 Žime tak, aby naše správanie znieslo jasné svetlo. Neoddávajme sa hýreniu, zábavám, nemravnosti a zmyselnosti. Vyhýbajme sa zvadám a závisti.

14 Svojím životom vyžarujte Krista a nevenujte sa svojmu telu natoľko, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.

Het Boek

Romeinen 13

Gehoorzaam de overheid

1Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Als iemand zich tegen het gezag verzet, verzet hij zich eigenlijk tegen God. En het is dan ook zijn eigen schuld als hij gestraft wordt. Wie zich goed gedraagt, hoeft niet bang te zijn voor mensen die namens de overheid optreden, maar wie verkeerde dingen doet wél. Dus als u niet bang voor hen wilt zijn, moet u doen wat goed is. Dan zult u daarvoor eer ontvangen.

Want het gezag staat in dienst van God om u te helpen en te beschermen. Maar ieder die iets verkeerds doet, ondervindt daarvan de gevolgen. Het gezag is er niet voor niets, het staat in dienst van God om de mensen die verkeerde dingen doen, te straffen. Doe daarom wat de overheid zegt, niet alleen uit vrees voor straf, maar ook om een zuiver geweten te houden. Daarom betaalt u ook belasting, want de mensen die in dienst staan van de overheid, zijn eigenlijk in dienst van God. Zij letten er op of er wel belasting wordt betaald. Geef ieder wat hem toekomt. Als u belasting of invoerrechten moet betalen, doe dat dan. Als iemand een hoge positie heeft, laat dan merken dat u respect voor hem hebt.

Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: ‘U mag geen overspel plegen, u mag niemand doodslaan, u mag niet stelen, u mag niet iets begeren wat van een ander is,’ worden in dit ene gebod vervuld: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf.’

10 Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig. 11 U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op! Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. 12 De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. 13 Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. 14 Omkleed uzelf met de Here Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Here Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens.