Nádej pre kazdého

List Galaťanom 6

Niesť bremená iných

1 Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.

Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky.

Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba.

Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on.

Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba.

S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne deľte so všetkým, čo máte.

Zákon sejby a žatvy

A nemýľte sa! Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať.

Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva Ducha, získa večný život, lebo Duch je večný.

Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva.

10 A tak kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája viera v Pána Ježiša Krista.

Záver listu

11 Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa veľkého písma.

12 Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi.

13 Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona.

14 Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet.

15 Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom.

16 Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo.

17 Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista; svedčia o tom aj jazvy na mojom tele.

18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Гал 6

Что посеет человек, то и пожнёт

1Братья, если кто-то уличён в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Помогайте друг другу в трудностях, тем самым вы исполните Закон Масиха. Если кто-либо мнит о себе больше, чем есть на самом деле, он тем самым лишь обманывает себя. Пусть каждый трезво судит о своих делах, тогда он сможет радоваться сделанному, не сравнивая себя с другими, потому что каждый отвечает за свои дела.

Тот, кого наставляют словом, пусть делится всяким добром с тем, кто наставляет его.

Не поддавайтесь заблуждению: никому не удастся провести Аллаха. Человек пожнёт то, что он посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнёт от этой природы гибель. А тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнёт вечную жизнь. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберём и жатву с посеянного. 10 Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере.

Обобщение

11 Видите, что с этого места начались большие буквы? Здесь я писал вам своей собственной рукой.

12 Те, кто хотят лишь угодить ревнителям Закона, стараются заставить вас принять обрезание. Они делают это только ради того, чтобы не быть преследуемыми за веру в искупительную смерть Масиха на кресте. 13 Ведь даже они сами, хотя и обрезанные, не исполняют Закон. Они хотят, чтобы вы были обрезаны для того, чтобы им потом хвалиться этим. 14 Я же не хочу хвалиться ничем, кроме искупительной смерти нашего Повелителя Исы Масиха на кресте, благодаря которой мир распят для меня, а я – для мира. 15 Ни обрезание, ни необрезание не имеют никакого значения. Главное – это быть новым творением! 16 Пусть со всеми, следующими этому правилу, будут мир и милость. Они – Исраил, народ Всевышнего.[a]

17 Пусть никто больше не доставляет мне таких переживаний, ведь я на своём теле ношу печать того, что я принадлежу Исе.

18 Пусть благодать нашего Повелителя Исы Масиха будет с вашим духом, братья. Аминь.

Notas al pie

  1. 6:16 Или: «…милость, а также с Исраилом, народом Аллаха».