Nádej pre kazdého

List Galaťanom 1

Pozdrav

1 Moji milí bratia v Galácii,

prijmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti.

2-3 Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

On sa za nás obetoval podľa Božej vôle, a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta.

Jeho chceme chváliť a oslavovať naveky.

Jediná cesta k Bohu

Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom.

Pamätajte, že niet inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať.

8-9 Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba.

10 Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým.

11 Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel.

12 Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom.

Povolanie apoštola Pavla

13 Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid, ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť.

14 Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja.

15 Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil,

16 aby mi zjavil pravdu o svojom Synovi, a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta, aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi,

17 ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku.

18 Až po troch rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho dva týždne,

19 ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol.

20 Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem.

21 Potom som putoval do Sýrie a Cilície,

22 ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali.

23 Vedeli iba, že niekdajší nepriateľ a prenasledovateľ kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval.

24 A chválili za to Boha.

New International Reader's Version

Galatians 1

1I, Paul, am writing this letter. I am an apostle. People have not sent me. No human authority has sent me. I have been sent by Jesus Christ and by God the Father. God raised Jesus from the dead. All the brothers and sisters who are with me join me in writing.

We are sending this letter to you, the members of the churches in Galatia.

May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Jesus gave his life for our sins. He set us free from this evil world. That was what our God and Father wanted. Give glory to God for ever and ever. Amen.

There Is No Other Good News

I am amazed. You are so quickly deserting the one who chose you. He chose you to live in the grace that Christ has provided. You are turning to a different “good news.” What you are accepting is really not the good news at all. It seems that some people have gotten you all mixed up. They are trying to twist the good news about Christ. But suppose even we should preach a different “good news.” Suppose even an angel from heaven should preach it. Suppose it is different from the good news we gave you. Then let anyone who does that be cursed by God. I have already said it. Now I will say it again. Suppose someone preaches a “good news” that is different from what you accepted. That person should be cursed by God.

10 Am I now trying to get people to think well of me? Or do I want God to think well of me? Am I trying to please people? If I were, I would not be serving Christ.

Paul Was Appointed by God

11 Brothers and sisters, here is what I want you to know. The good news I preached does not come from human beings. 12 No one gave it to me. No one taught it to me. Instead, I received it from Jesus Christ. He showed it to me.

13 You have heard how I lived earlier in my Jewish way of life. With all my strength I attacked the church of God. I tried to destroy it. 14 I was moving ahead in my Jewish way of life. I went beyond many of my people who were my own age. I held firmly to the teachings passed down by my people. 15 But God set me apart from before the time I was born. He showed me his grace by appointing me. He was pleased 16 to show his Son in my life. He wanted me to preach about Jesus among the Gentiles. When God appointed me, I decided right away not to ask anyone for advice. 17 I didn’t go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was. Instead, I went into Arabia. Later I returned to Damascus.

18 Then after three years I went up to Jerusalem. I went there to get to know Peter. I stayed with him for 15 days. 19 I didn’t see any of the other apostles. I only saw James, the Lord’s brother. 20 Here is what you can be sure of. And God is even a witness to it. What I am writing you is not a lie.

21 Then I went to Syria and Cilicia. 22 The members of Christ’s churches in Judea did not know me in a personal way. 23 They only heard others say, “The man who used to attack us has changed. He is now preaching the faith he once tried to destroy.” 24 And they praised God because of me.