Nádej pre kazdého

List Filipanom 1

Radostný pozdrav z rímskeho väzenia

1 Milí kresťania vo Filipách, vedúci zboru aj ich spolupracovníci, prijmite pozdrav od nás, Pavla a Timoteja, služobníkov Ježiša Krista.

Želáme vám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Zakaždým, keď si na vás spomeniem,

ďakujem za vás všetkých a s radosťou sa za vás modlím.

Od chvíle, ako ste prvý raz počuli radostné posolstvo o Kristovi, neprestali ste mi pomáhať v jeho šírení, a za to som vám veľmi vďačný.

Nepochybujem, že keď Boh svoje dobré dielo u vás začal, dovŕši ho až do slávneho konca v deň Kristovho návratu.

Nemôžem o vás zmýšľať ináč, stali ste sa mi nesmierne blízki tým, že ste so mnou prežívali všetku Božiu milosť, ktorá ma sprevádzala, či už tu vo väzení, alebo na slobode, keď som obhajoval a utvrdzoval pravdu o Kristovi.

Sám Boh vie, ako túžim po vás, a mám vás rád ako sám Kristus.

Prosím Boha, aby ste aj vy boli prežiarení jeho láskou, poznaním a vnímavosťou,

10 aby ste vždy správne rozlišovali dobré od zlého a nepoškvrnili sa ničím zlým až do Ježišovho príchodu.

11 Nech každý váš čin svedčí o Kristovej moci vo vás a tak oslavuje Boha.

Pavlovo uväznenie pomáha šíriť radostnú zvesť

12 Chcem vám oznámiť, bratia, že moje uväznenie veľmi prospelo Božej veci.

13 I ten posledný pisár na súde totiž vie, že mojím jediným previnením je, že som kresťan,

14 a zdá sa, že moje okovy pomohli aj ostatným bratom zbaviť sa strachu, takže teraz hlásajú Božie slovo omnoho smelšie ako predtým.

15 Je síce pravda, že niektorí kážu Krista iba zo závisti a ctižiadosti, aby si získali povesť neohrozených kazateľov, a myslia si, že im tu vo väzení budem závidieť ich úspechy.

16-17 Ale iní hovoria o Kristovi preto, že ho milujú, a vedia, že som povolaný brániť jeho učenie.

18 Ale či je to už z pohnútok pravých alebo nepravých, vďaka, že sa šíri zvesť o Kristovi, a z toho sa vždy budem úprimne radovať.

19 Veď viem, že sa za mňa modlíte a že s pomocou Božieho Ducha mi všetko slúži na dobré.

20 Preto dúfam a teším sa, že budem môcť hovoriť rovnako smelo, ako som to robil doposiaľ, a že oslávim Krista, už či zostanem nažive, alebo nie.

21 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom.

22 Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu.

23 Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi),

24 alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

25 Ale akosi cítim, že ma medzi vami čaká ešte práca, a tak sa prikláňam k presvedčeniu, že tentoraz tu ešte zostanem,

26 aby ste rástli v radostnej viere a aby moje oslobodenie bolo pre vás ďalším dôvodom oslavovať Krista, keď zas prídem k vám.

Trpieť pre Krista je výsada

27 Ale nech sa so mnou stane čokoľvek, dbajte o to, aby ste žili, ako sa patrí na Kristových vyznávačov. Aby som videl, keď vás navštívim, alebo aby som sa dozvedel od iných, že ste svorní a že spojení jednotným úsilím zápasíte o šírenie Kristovho posolstva

28 aj napriek zúrivým útokom nepriateľa. Ten bude v tom vidieť svoju záhubu, ale pre vás je to dôkaz, že Boh je s vami a že vám dal večný život.

29 Veď ste získali výsadu nielen v Krista uveriť, ale pre neho aj trpieť.

30 Vediete predsa ten istý zápas ako ja. Boli ste svedkami, ako som v ňom obstál predtým, teraz o tom počujete.

Nova Versão Internacional

Filipenses 1:1-30

1Paulo e Timóteo, servos1.1 Isto é, escravos. de Cristo Jesus,

a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos1.1 Grego: epíscopos. Palavra que descreve a pessoa que exerce função pastoral. e diáconos:

2A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.

Ação de Graças e Oração

3Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. 4Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria 5por causa da cooperação que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. 6Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.

7É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. 8Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus.

9Esta é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, 10para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, 11cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus.

Os Sofrimentos de Paulo Contribuem para a Expansão do Evangelho

12Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. 13Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio1.13 Ou a todo o palácio. Isto é, o Pretório, residência oficial do governador romano. e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. 14E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra1.14 Alguns manuscritos dizem a palavra de Deus. com maior determinação e destemor.

15É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. 16Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. 17Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso.1.16,17 Alguns manuscritos apresentam os versículos 16 e 17 em ordem inversa. 18Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro.

De fato, continuarei a alegrar-me, 19pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação1.19 Ou salvação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. 20Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte; 21porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Caso continue vivendo no corpo1.22 Grego: na carne; também no versículo 24., terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher! 23Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor; 24contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. 25Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, 26a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa.

27Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, 28sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus; 29pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, 30já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento.