Nádej pre kazdého

List Filipanom 1

Radostný pozdrav z rímskeho väzenia

1 Milí kresťania vo Filipách, vedúci zboru aj ich spolupracovníci, prijmite pozdrav od nás, Pavla a Timoteja, služobníkov Ježiša Krista.

Želáme vám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Zakaždým, keď si na vás spomeniem,

ďakujem za vás všetkých a s radosťou sa za vás modlím.

Od chvíle, ako ste prvý raz počuli radostné posolstvo o Kristovi, neprestali ste mi pomáhať v jeho šírení, a za to som vám veľmi vďačný.

Nepochybujem, že keď Boh svoje dobré dielo u vás začal, dovŕši ho až do slávneho konca v deň Kristovho návratu.

Nemôžem o vás zmýšľať ináč, stali ste sa mi nesmierne blízki tým, že ste so mnou prežívali všetku Božiu milosť, ktorá ma sprevádzala, či už tu vo väzení, alebo na slobode, keď som obhajoval a utvrdzoval pravdu o Kristovi.

Sám Boh vie, ako túžim po vás, a mám vás rád ako sám Kristus.

Prosím Boha, aby ste aj vy boli prežiarení jeho láskou, poznaním a vnímavosťou,

10 aby ste vždy správne rozlišovali dobré od zlého a nepoškvrnili sa ničím zlým až do Ježišovho príchodu.

11 Nech každý váš čin svedčí o Kristovej moci vo vás a tak oslavuje Boha.

Pavlovo uväznenie pomáha šíriť radostnú zvesť

12 Chcem vám oznámiť, bratia, že moje uväznenie veľmi prospelo Božej veci.

13 I ten posledný pisár na súde totiž vie, že mojím jediným previnením je, že som kresťan,

14 a zdá sa, že moje okovy pomohli aj ostatným bratom zbaviť sa strachu, takže teraz hlásajú Božie slovo omnoho smelšie ako predtým.

15 Je síce pravda, že niektorí kážu Krista iba zo závisti a ctižiadosti, aby si získali povesť neohrozených kazateľov, a myslia si, že im tu vo väzení budem závidieť ich úspechy.

16-17 Ale iní hovoria o Kristovi preto, že ho milujú, a vedia, že som povolaný brániť jeho učenie.

18 Ale či je to už z pohnútok pravých alebo nepravých, vďaka, že sa šíri zvesť o Kristovi, a z toho sa vždy budem úprimne radovať.

19 Veď viem, že sa za mňa modlíte a že s pomocou Božieho Ducha mi všetko slúži na dobré.

20 Preto dúfam a teším sa, že budem môcť hovoriť rovnako smelo, ako som to robil doposiaľ, a že oslávim Krista, už či zostanem nažive, alebo nie.

21 Lebo Kristus je pre mňa všetkým, a tak môj život je Kristus, a smrť bude pre mňa ziskom.

22 Pravda, ak zostanem nažive, mohol by som ešte mnohých priviesť k nemu.

23 Takže, keby som si mal možnosť zvoliť, sám neviem, čomu by som dal prednosť: zomrieť a byť s Kristom (to by ma lákalo najväčšmi),

24 alebo žiť ďalej kvôli vám, čo by bolo potrebnejšie.

25 Ale akosi cítim, že ma medzi vami čaká ešte práca, a tak sa prikláňam k presvedčeniu, že tentoraz tu ešte zostanem,

26 aby ste rástli v radostnej viere a aby moje oslobodenie bolo pre vás ďalším dôvodom oslavovať Krista, keď zas prídem k vám.

Trpieť pre Krista je výsada

27 Ale nech sa so mnou stane čokoľvek, dbajte o to, aby ste žili, ako sa patrí na Kristových vyznávačov. Aby som videl, keď vás navštívim, alebo aby som sa dozvedel od iných, že ste svorní a že spojení jednotným úsilím zápasíte o šírenie Kristovho posolstva

28 aj napriek zúrivým útokom nepriateľa. Ten bude v tom vidieť svoju záhubu, ale pre vás je to dôkaz, že Boh je s vami a že vám dal večný život.

29 Veď ste získali výsadu nielen v Krista uveriť, ale pre neho aj trpieť.

30 Vediete predsa ten istý zápas ako ja. Boli ste svedkami, ako som v ňom obstál predtým, teraz o tom počujete.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Флп 1

Приветствие

1От Павлуса и Тиметея, рабов Исо Масеха[a].

Святому народу Всевышнего в Филиппах – тем, кто пребывает в единении с Исо Масехом, включая руководителей, а также помощников руководителей.

Благодать и мир вам[b] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность Всевышнему и молитва за верующих в Филиппах

3-4 Я всегда благодарю моего Бога за всех вас, постоянно вспоминая о вас в каждой моей молитве. Я молюсь с радостью, потому что вы с первого дня и доныне содействуете распространению Радостной Вести[c]. Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведёт его до конца ко дню возвращения Исо Масеха.

Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моём сердце. Вы все разделяете со мной благодать Всевышнего, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. Всевышний свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Исо Масеха.

И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10 чтобы вы могли определить, в чём заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Масеха 11 и принесли плод праведности, который появляется через Исо Масеха для прославления Всевышнего и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Павлуса

12 Хочу, чтобы вы знали, братья, что всё, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13 Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Масеха. 14 Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Повелителя и смелее и бесстрашнее возвещают слово Всевышнего. 15 Правда и то, что некоторые возвещают Масеха из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16 Они руководствуются любовью, понимая, что я помещён сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17 тогда как первые возвещают Масеха из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18 Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Масехе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19 зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Исо Масеха[d] всё это в конце концов приведёт меня к избавлению.[e] 20 Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придётся стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду твёрд и смел, чтобы Масех прославился в моём теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21 Для меня жизнь – это Масех, и смерть – приобретение. 22 Если мне предстоит ещё жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23 Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть с Масехом, что лучше всего, 24 но для вас лучше, чтобы я ещё жил. 25 Я убеждён в этом и знаю, что буду жить и продолжать моё служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, 26 и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было ещё больше поводов гордиться тем, что Исо Масех сделал через меня.

27 Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Масеха. Увижу я вас или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своём единстве, что вы плечом к плечу стоите твёрдо за веру, основанную на Радостной Вести, 28 и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены[f]; и это от Всевышнего. 29 Вам было дано не только верить в Масеха, но и страдать за Него. 30 Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.

Notas al pie

  1. Флп 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. Флп 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  3. Флп 1:5 Это содействие филиппийцев включало в себя и финансовую поддержку (см. 4:15).
  4. Флп 1:19 То есть Святого Духа, Духа Всевышнего (см. Рим. 8:9).
  5. Флп 1:19 Ср. Аюб 13:16.
  6. Флп 1:28 Спасены – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).