Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 6

Pravá zbožnosť

1 Dávajte si pozor, aby ste nekonali dobré skutky verejne pred ľuďmi a nevystavovali svoju dobročinnosť na obdiv, lebo tým sa pripravíte o odmenu svojho Otca v nebesiach.

Preto keď niekomu niečo dávate, nechcite, aby o tom všetci vedeli. Okato -- v chrámoch a na uliciach -- konajú dobro pyšní pokrytci, lebo túžia, aby ich ľudia chválili. Naozaj, vravím vám: tí si svoju odmenu vyberajú už vopred.

Ak ty niekomu pomáhaš, rob to nenápadne; nech tvoja ľavá ruka nevie, čo robí pravá.

A tvoj Otec, ktorý vidí aj skryté veci, ti to odplatí."

Ako sa modliť

A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi modlievajú v synagógach a na nárožiach, aby ich ľudia videli. Naozaj, vravím vám: tí už dostali svoju odmenu.

Ale keď sa chceš modliť, choď domov, zavri za sebou dvere a v skrytosti sa modli k svojmu Otcovi a On, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ťa vypočuje.

Neopakujte bezmyšlienkovite modlitbu ako ľudia, ktorí Boha nepoznajú. Myslia si, že ich Boh vypočuje, keď budú svoju prosbu dlho omieľať.

Nenapodobňujte ich, veď váš Otec pozná vaše potreby skôr, ako ich vyslovíte."

Modlitba Pánova

Modlite sa teda takto:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

posväť sa tvoje meno.

10 Príď tvoje kráľovstvo.

Buď tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi.

11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

12 A odpusť nám naše viny,

ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

13 A neuvoď nás do pokušenia,

ale zbav nás zlého.

14 Ak odpustíte iným ich previnenia, aj váš nebeský Otec odpustí vám.

15 Ale ak im vy neodpustíte, ani vy nemôžete rátať s Božím odpustením."

Prečo a ako sa postiť

16 A ak sa postíte, netvárte sa utrápene, nemračte sa ako pokrytci, ktorí takto upozorňujú svoje okolie na to, že sa postia. Naozaj vám hovorím: tí už dostali svoju odmenu.

17 Ale keď sa ty postíš, pekne sa uprav a tvár sa prirodzene,

18 aby na tebe nikto nič nezbadal. Vie o tom iba tvoj Otec, ktorý vidí to, čo je ľuďom skryté. A jedine tak ti pôst prinesie duchovný úžitok.

19 Nezhromažďujte si bohatstvo na zemi, kde rýchlo stráca svoju hodnotu, alebo ho môžu ukradnúť zlodeji.

20 Zhromažďujte si radšej poklady v nebi, kde nikdy nestratia svoju hodnotu, ani ich neukradne nijaký zlodej.

21 Lebo kde je vaše bohatstvo, tam je aj vaše srdce.

22 Svetlom tela je oko. Ak je tvoje oko čisté, tvoja duša je naplnená jasom.

23 Ale ak je tvoje oko zakalené nečistými myšlienkami a túžbami, si ponorený do hlbokých temnôt. Ak nemáš v sebe svetlo, blúdiš v beznádejnej tme."

Nie bezstarostnosť, ale oslobodenie od starostí

24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Jedného totiž bude nenávidieť a druhého mať v láske, alebo jednému bude dávať prednosť a druhého bude zanedbávať. Nedá sa slúžiť zároveň Bohu aj majetku.

25 Preto vám radím: netrápte sa hmotnými starosťami -- o jedlo, pitie a odev. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako šaty?

26 Pozrite na vtáky: nesejú ani nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok, a predsa ich nebeský Otec živí. Či nie ste omnoho cennejší ako ony?

27 Nech by ste sa akokoľvek starali, aj tak si nepredĺžite život ani o jediný okamih.

28 A prečo sa toľko trápite s oblečením? Pozrite na poľné kvety: nepracujú, nepradú,

29 a predsa ani Šalamún vo svojom kráľovskom majestáte nebol tak oblečený ako hociktorý z nich.

30 A ak teda Boh zaodieva do takej nádhery obyčajné poľné kvietky, ktoré dnes kvitnú a zajtra uschnú, nepostará sa tým skôr o vás? To mu tak málo dôverujete?

31 Preto sa netrápte a nespytujte: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?

32 Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, tieto veci kladú na prvé miesto a trápia sa pre ne. Ale vy máte nebeského Otca, a ten dobre vie, čo všetko potrebujete.

33 Dajte Bohu prvé miesto vo svojom živote a on vám dá, čo budete potrebovať.

34 Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra."

King James Version

Matthew 6

1Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.

Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:

That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10 Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11 Give us this day our daily bread.

12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

14 For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:

15 But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

16 Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

17 But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;

18 That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.

19 Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21 For where your treasure is, there will your heart be also.

22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

23 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.