Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 14

Smrť Jána Krstiteľa

1 Vtedy sa dopočul galilejský vládca Herodes Antipas o Ježišovi

a povedal svojim dvoranom: To je akiste Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto má zázračnú moc!"

Pred časom dal Herodes Jána zatknúť a uväzniť. Ján mu totiž vyčítal,

že žije s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa.

Herodes by sa bol najradšej Jána zbavil, ale bál sa, že ľud sa vzbúri, lebo v ňom videl proroka.

Na oslavách Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady a veľmi očarila Herodesa.

Prisahal, že splní každé jej želanie.

Herodiada naviedla svoju dcéru a tá povedala: Tak mi daj ihneď priniesť na podnose hlavu Jána Krstiteľa."

To bolo aj na Herodesa priveľa. Ale nechcel sa zhodiť pred hosťami tým, že by zrušil prísahu.

10 Preto dal príkaz, aby Jána Krstiteľa sťali priamo vo väzení.

11 Jeho hlavu priniesli tanečnici na podnose a tá ju položila pred svoju matku.

12 Jánovi žiaci si vyžiadali jeho telo a pochovali ho. Potom šli oznámiť Ježišovi, čo sa stalo.

13 Keď to Ježiš počul, nastúpil do člna a odplavil sa na pusté miesto, aby bol sám.

14 No len čo ľudia z okolia zistili, akým smerom sa uberá jeho čln, pešo sa pobrali za ním. Keď vystúpil na breh, už ho tam čakali zástupy ľudí. Prišlo mu ich ľúto a uzdravoval chorých.

Nasýtenie piatich tisícov

15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a upozornili ho: Už je neskoro a tu na pustatine sa nedá nič kúpiť. Rozpusť preto zástupy, nech sa rozídu po dedinách a zadovážia si niečo na jedenie."

16 Ježiš im na to povedal: Kam by chodili, vy sa im dajte najesť!"

17 Namietli: Veď máme dokopy iba päť chlebov a dve ryby!"

18 Prineste mi ich sem!"

19 Potom vyzval ľudí, aby si posadali na trávu. Vzal tých päť chlebov a dve ryby, uprel oči do neba a poďakoval sa za ne Bohu. Potom lámal a dával učeníkom chleby, a tí ich rozdávali ľuďom.

20 Najedlo sa tam dosýta asi päťtisíc mužov.

21 Ženy a deti sa do toho počtu nerátali. A keď pozbierali zvyšky, zistili, že ich je plných dvanásť košov.

Ježiš kráča po vode

22 Hneď potom primäl svojich učeníkov, aby nastúpili do člna a preplavili sa na druhý breh, kým on prepustí zhromaždené zástupy.

23 Keď ich vyprevadil, vyšiel na kopec, aby sa osamote modlil. Strávil tam takmer celú noc.

24 Učeníci veslovali, no nie a nie sa dostať na druhý breh. Zápasili s vlnami, lebo sa strhol víchor.

25 Nad ránom sa Ježiš priblížil k člnu, kráčajúc po hladine jazera.

26 Keď ho učeníci zbadali, vydesili sa, lebo ho pokladali za prízrak, a kričali od hrôzy.

27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril a upokojil ich: Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa!"

28 Tu naňho zavolal Peter: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, a ja prídem k tebe po vode!"

29 Tak poď!" vyzval ho Ježiš. A Peter hneď vystúpil z člna a pobral sa po vode k Ježišovi.

30 Ale keď sa pozrel okolo seba a videl obrovské vlny, preľakol sa a začal sa ponárať: Pane, zachráň ma!" vykríkol.

31 Ježiš ihneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Kde je tvoja viera? Prečo si pochyboval?"

32 A len čo vstúpili do člna, vietor sa utíšil.

33 Učeníci pokľakli pred ním a vyznávali: Ty si určite Boží Syn!"

Uzdravovanie pri Genezaretskom jazere

34 Potom pristáli v Genezaretskom kraji.

35 Len čo ho tamojší ľudia spoznali, správa o ňom sa rozniesla po širokom okolí a odvšadiaľ prinášali k nemu chorých.

36 Prosili ho, aby im dovolil dotknúť sa aspoň lemu jeho šiat. A kto sa dotkol, bol uzdravený.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Матай 14

Царь Ирод убивает пророка Яхию

1В то время об Исе услышал и правитель Ирод[a]. Он говорил своим приближённым:

– Это пророк Яхия. Он воскрес из мёртвых, и поэтому в Нём такая чудодейственная сила.

В своё время Ирод арестовал Яхию, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа[b], потому что Яхия говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней».[c] Ирод хотел убить Яхию, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, что он поклялся дать ей всё, чего бы она ни попросила. Наученная своей матерью девушка сказала:

– Подай мне сюда на блюде голову пророка Яхии.

Царь опечалился, но, так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить её желание. 10 По его приказу Яхии отрубили в темнице голову, 11 принесли её на блюде и отдали девушке, а та отнесла её матери. 12 Ученики Яхии, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали обо всём Исе.

Насыщение более пяти тысяч человек

13 Услышав о судьбе Яхии, Иса переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди из окрестных городов узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. 14 Когда Иса сошёл на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми, и исцелил больных, которые были среди них. 15 Наступил вечер. Ученики Исы подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно, отпусти людей, чтобы они успели дойти до ближайших посёлков и купить себе еды.

16 Иса ответил:

– Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть.

17 – Но у нас только пять лепёшек и две рыбы, – ответили ученики.

18 – Принесите всё это ко Мне, – сказал Иса.

19 Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять лепёшек и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать лепёшки и давать их Своим ученикам, а те – народу. 20 Все ели и насытились, и собрали ещё двенадцать полных корзин остатков. 21 Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.

Хождение Исы Масиха по воде

22 Сразу после этого Иса велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 23 А когда народ разошёлся, Иса поднялся на гору помолиться. Наступил вечер, и Иса оставался на горе один. 24 Тем временем лодка была уже далеко от берега. Её били волны, так как дул встречный ветер. 25 Уже перед рассветом Иса пошёл к ученикам, ступая по озеру. 26 Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались.

– Это призрак! – закричали они от страха.

27 Но Иса сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

28 – Повелитель, если это Ты, – сказал тогда Петир, – то разреши мне прийти к Тебе по воде.

29 – Иди, – сказал Иса.

Петир вышел из лодки и пошёл по воде к Исе. 30 Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:

– Повелитель, спаси меня!

31 Иса тотчас протянул руку и поддержал его.

– Маловерный, – сказал Он, – зачем же ты стал сомневаться?

32 Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Все, кто был в лодке, поклонились Исе.

– Ты действительно (вечный) Сын Всевышнего, – сказали они.

Исцеление больных в Генисарете

34 Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генисарете. 35 Местные жители узнали Ису и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Исе принесли всех больных 36 и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды[d]. И все, кто прикасался, выздоравливали.

Notas al pie

  1. 14:1 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от самарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э.
  2. 14:3 Это Ирод Филипп I, сын Ирода Великого от Мариамны.
  3. 14:4 Женитьба Ирода на жене брата была нарушением Закона Всевышнего (см. Лев. 18:16; 20:21).
  4. 14:36 См. сноску на 9:20.