Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Marka 1

Ján Krstiteľ

1 Úžasný príbeh o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, sa začína takto:

V knihe, ktorú napísal dávny prorok Izaiáš, oznámil Boh, že pošle svojho Syna na zem, no najprv príde zvláštny posol a pripraví svet na jeho príchod. Tento posol bude žiť na vyprahnutej púšti," oznamoval Izaiáš,

a bude hlásať, že každý musí zmeniť svoj život a pripraviť sa na Pánov príchod."

Týmto poslom bol Ján Krstiteľ. Býval na púšti a nabádal ľudí, aby sa dali pokrstiť, a takto dali najavo, že sa odvracajú od svojich hriechov a túžia, aby im ich Pán Boh odpustil.

Ľudia z Jeruzalema i z celého Judska sa pobrali na judskú púšť, aby ho videli a počuli. Keď vyznali svoje hriechy, Ján ich pokrstil v rieke Jordán.

Nosil odev z ťavej srsti a bol prepásaný koženým opaskom, kobylky a med divých včiel mu boli pokrmom.

Tu je úryvok z jeho kázne:

Čoskoro po mne príde ktosi omnoho väčší ako ja. Nie som hodný ani, aby som sa zohol a rozviazal mu remienok na obuvi.

Ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."

Ján pokrstí Ježiša v Jordáne

Potom istého dňa prišiel Ježiš do Nazareta v Galilei a Ján ho pokrstil v Jordáne.

10 Vo chvíli, keď vystupoval z vody na breh, videl, ako sa otvorilo nebo a na hlavu sa mu zniesol Svätý Duch v podobe holubice.

11 Tu zaznel z neba hlas: Ty si môj milovaný Syn, moja radosť."

Ježiš vystavený satanovým pokušeniam

12 Hneď nato vnukol Svätý Duch Ježišovi, aby odišiel na púšť do samoty.

13 Strávil tam štyridsať dní sám medzi divou zverou, vystavený satanovým pokušeniam. No potom prišli anjeli a starali sa oňho.

Začiatok Ježišovej činnosti

14 Neskôr, keď kráľ Herodes uväznil Jána, prišiel Ježiš do Galiley a zvestoval tam Božie radostné posolstvo:

15 Nadišiel už čas. Božie kráľovstvo je blízko. Odvráťte sa od svojich hriechov a uverte tejto radostnej správe!"

Povolanie učeníkov

16 V istý deň, keď Ježiš šiel po brehu Galilejského mora, zbadal Šimona a jeho brata Andreja, ako hádžu do vody siete, lebo sa živili rybárstvom.

17 Ježiš na nich zavolal: Poďte za mnou! Ja vás urobím rybármi ľudí!"

18 Ihneď nechali všetko tak a odišli s ním.

19 Kúsok ďalej videl pri brehu Zebedejových synov Jakuba a Jána, ako v člne opravujú potrhané siete.

20 Aj ich zavolal a oni ihneď nechali svojho otca Zebedeja v člne s najatými pomocníkmi a pobrali sa za ním.

Ježiš dokazuje svoju moc

21 Ježiš i jeho družina prišli do mesta Kafarnauma a hneď v prvú sobotu vošli do židovskej modlitebne -- synagógy, kde Ježiš začal kázať.

22 Poslucháči žasli, lebo hovoril neobyčajne presvedčivo. Bolo to čosi celkom iné, ako počúvali doposiaľ od učiteľov Zákona.

23 Bol tam istý muž posadnutý démonom a začal vykrikovať:

24 Ježiš z Nazareta, prečo nás trápiš? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: ten Svätý Boží Syn!"

25 Ježiš rázne pohrozil démonovi, aby stíchol a vyšiel z muža.

26 Vtom démon zreval, divoko tým mužom zalomcoval a opustil ho.

27 Poslucháčov sa zmocnil úžas a začali sa dohadovať, čo sa stalo. Čo to je? Nové učenie?" spytovali sa vzrušene. Ako to, že aj zlí duchovia poslúchajú jeho rozkazy?"

28 Správa o tom, čo vykonal, sa rýchlo rozšírila po celom území Galiley.

Ježiš uzdravuje chorých

29 Keď potom vyšiel zo synagógy, pobral sa s učeníkmi do Šimonovho a Andrejovho domu.

30 Tu našli Šimonovu svokru ležať chorú v posteli s vysokou horúčkou. Povedali Ježišovi, čo ju trápi.

31 Pristúpil k jej lôžku, chytil ju za ruku a pomohol jej sadnúť si. Horúčka jej ihneď klesla, vstala a pripravila im obed.

32 Večer, keď zapadlo slnko, bolo nádvorie plné chorých a posadnutých démonmi, ktorých k nemu priviedli, aby ich uzdravil,

33 a pred domom sa zhromaždil a pozoroval ho obrovský zástup ľudí z celého mesta.

34 V ten večer uzdravil veľký počet chorých a mnohých démonov vyhnal z ich obetí. Ale nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš -- Svätý Boží Syn.

35 Na druhé ráno vstal Ježiš ešte pred svitaním a odišiel na osamelé miesto, kde sa mohol v pokoji modliť.

36 O trochu neskôr ho Šimon aj ostatní učeníci šli hľadať.

37 Keď ho našli, vraveli mu: Každý sa spytuje len na teba!"

38 On im odpovedal: Musím ísť do okolitých dedín a oznámiť ľuďom moje posolstvo, veď preto som prišiel."

39 A potom kázal v synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Uzdravenie malomocného

40 Raz k nemu pristúpil človek postihnutý malomocenstvom, hodil sa pred ním na kolená a úpenlivo ho prosil: Pane, ja viem, že ma môžeš uzdraviť, ak budeš chcieť!"

41 Ježišovi ho prišlo ľúto, natiahol ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, aby si bol čistý!"

42 Len čo vyslovil tieto slová, nezostalo po malomocenstve ani stopy.

43 Ale Ježiš mu prísne nariadil: Choď a ukáž sa židovskému kňazovi.

44 No cestou sa nikde nezastavuj a s nikým sa nedávaj do reči. Zároveň vezmi so sebou obetný dar, ako to nariadil Mojžiš uzdraveným z malomocenstva, aby všetci mali dôkaz, že si naozaj zdravý."

45 Ale uzdravený nevydržal mlčať a všetkým radostne oznamoval, čo sa s ním stalo. A tak sa Ježiš nemohol verejne dostať do nijakého mesta, lebo zástup by ho bol zadlávil. Zdržiaval sa preto na opustených miestach, ale aj ta sa za ním zbiehali zástupy ľudí zo všetkých strán.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

馬可福音 1

施洗者約翰預備道路

1有關上帝的兒子耶穌基督的福音是這樣開始的。

以賽亞先知書上說:
「看啊,
我要差遣我的使者在你前面為你預備道路。
他在曠野大聲呼喊,
『預備主的道,
修直祂的路。』」

果然,約翰出現了,他在曠野勸人悔改,接受洗禮,使罪得到赦免。 猶太全境和耶路撒冷的居民都到約翰那裡承認他們的罪,在約旦河裡接受他的洗禮。

約翰身穿駱駝毛的衣服,腰束皮帶,吃的是蝗蟲和野蜜。 他傳道說:「在我之後,有一位能力比我更大的要來,我連彎腰替祂解鞋帶也不配。 我是用水給你們施洗,但祂要用聖靈給你們施洗。」

耶穌受洗

那時,耶穌從加利利的拿撒勒來約旦河接受約翰的洗禮。 10 耶穌從水中一上來,就看見天開了,聖靈好像鴿子一樣降在祂身上, 11 從天上有聲音說:「你是我的愛子,我甚喜悅你。」

耶穌受試探

12 聖靈隨即催促祂到曠野。 13 祂在曠野受撒旦的試探四十天。祂與野獸在一起,有天使服侍祂。

呼召四漁夫

14 約翰被捕後,耶穌來到加利利宣講上帝的福音,說: 15 「時候到了,上帝的國臨近了,你們要悔改,相信福音。」

16 耶穌沿著加利利湖邊走,看見兩個漁夫——西門和他的弟弟安得烈正在湖上撒網捕魚。 17 耶穌對他們說:「來跟從我!我要使你們成為得人的漁夫。」 18 他們立刻拋下漁網,跟從了耶穌。

19 耶穌往前走了不遠,又看見西庇太的兩個兒子雅各和約翰正在船上補網, 20 便立刻呼召他們。他們就辭別父親和船上的工人,跟從了耶穌。

傳道趕鬼

21 他們到了迦百農,耶穌在安息日去會堂裡講道。 22 那裡的人都很吃驚,因為祂教導他們時像個有權柄的人,不像律法教師。 23 當時會堂裡有一個被污鬼附身的人喊道: 24 「拿撒勒的耶穌啊,我們和你有什麼關係?你是來毀滅我們嗎?我知道你是誰,你是上帝的聖者!」

25 耶穌責備牠說:「住口,從他身上出來!」

26 污鬼使那人抽搐了一陣,大叫一聲,就出來了。 27 在場的人十分驚訝,彼此議論說:「這是怎麼回事?真是充滿權柄的新教導啊!竟然連污鬼都服從祂的命令。」 28 於是,耶穌的名聲立刻傳遍了整個加利利。

醫病趕鬼

29 耶穌同雅各和約翰離開會堂,來到西門和安得烈家。 30 當時西門的岳母正發燒,躺在床上,他們立刻把這事告訴耶穌。 31 耶穌走到她的床邊,拉著她的手扶她起來,她的燒立刻退了,便起來服侍他們。

32 日落之後,有人把病人和被鬼附身的人都帶來見耶穌。 33 全城的人都聚在門前。 34 耶穌醫好了許多患各種疾病的人,又趕出很多鬼。祂不准鬼說話,因為鬼認識祂。

在加利利傳道

35 第二天清早,天還沒亮,耶穌就起來獨自走到曠野去禱告。 36 西門和同伴們四處尋找耶穌, 37 找到了,便對祂說:「大家都在找你呢!」

38 耶穌卻回答說:「我們到附近的鄉鎮去吧,我也好在那裡傳道,因為我就是為這事來的。」

39 於是,耶穌走遍加利利,在各會堂傳道,趕鬼。

治好痲瘋病人

40 有一次,一個患痲瘋病的人來到耶穌面前,跪下央求:「只要你肯,一定能使我潔淨。」

41 耶穌動了慈心,就伸手摸他,說:「我肯,你潔淨了吧!」 42 那人的痲瘋病立即消失了,他就潔淨了。 43 耶穌讓他回去並鄭重地叮囑: 44 「不要把這事告訴別人,要去讓祭司察看你的身體,並照摩西的規定獻祭,向眾人證明你已經潔淨了。」

45 但那人離開之後,卻到處傳揚這件事,以致耶穌無法再公開進城。祂只能待在城外的曠野,可是人們仍從各處來找祂。