Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 13

Cesta do neba je úzka

1 V tom istom čase priniesli Ježišovi správu, že Pilát dal povraždiť niektorých Židov z Galiley, keď práve obetovali.

Myslíte si, že tí Galilejčania boli väčší hriešnici ako vy? Že práve preto ich stihol taký osud?

Vôbec nie. Ale nech vám je to na výstrahu: aj vy takisto zahyniete, ak nezanecháte zlé skutky a neoľutujete svoje hriechy.

Alebo si myslíte, že tí osemnásti nešťastníci, na ktorých sa zrútila veža v Siloe, boli najväčšími hriešnikmi v Jeruzaleme?

Vôbec nie! Ak neprestanete robiť zlo a neoľutujete svoje hriechy, takisto zahyniete."

Posledná príležitosť

Potom im porozprával toto podobenstvo: Istý človek mal vo svojej záhrade figovník. Keď si prišiel pooberať ovocie, nič na ňom nenašiel.

Povedal záhradníkovi:Pozri, už tretí rok čakám, že sa na ňom niečo urodí, ale márne. Vytni ho, lebo tu iba prekáža! Ale záhradník sa prihováral:

Pane, nechaj ho ešte jeden rok! Okopem ho, pohnojím,

a ak ani na budúci rok neprinesie ovocie, potom ho vytni. "

Uzdravenie v sobotu

10 V jednu sobotu učil v synagóge.

11 Bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov trpela ťažkou chorobou: celá bola zohnutá a nemohla sa vystrieť.

12 Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal: Žena, je koniec tvojmu trápeniu."

13 Položil na ňu ruky a v tej chvíli sa žena narovnala a oslavovala Boha.

14 Ale predstaveného synagógy pobúrilo, že Ježiš uzdravuje v sobotu, a napomínal zástup: Šesť dní sa má pracovať. Vtedy prichádzajte a dajte sa uzdravovať, nie v sobotu."

15 Ježiš mu povedal: Pokrytci! Či vy nepracujete v sobotu? Či každý z vás neodväzuje v sobotu vola alebo osla a nevedie ho napojiť?

16 A vy si myslíte, že je to hriech, ak som túto židovskú ženu práve v sobotu vyslobodil z pút, v ktorých ju satan držal osemnásť rokov?"

17 Táto odpoveď zmiatla Ježišových odporcov, ale celý zástup sa nadchýnal zázračnými činmi, ktoré Ježiš konal.

Dva obrazy Božieho kráľovstva

18 A znova im začal rozprávať o Božom kráľovstve. K čomu mám prirovnať Božie kráľovstvo?" spýtal sa poslucháčov.

19 Je ako nepatrné horčičné semienko, ktoré si človek zaseje v záhrade. Semienko vyklíči a vyrastie z neho taká mohutná bylina, že na nej môžu hniezdiť vtáci.

20 Alebo ho môžem prirovnať ku kvásku, ktorým žena zarobí cesto.

21 A hoci je múky veľa, stačí trochu kvásku, aby celé cesto dobre vykyslo."

Prečo sa všetci nedostanú do Božieho kráľovstva?

22 Ježiš pokračoval na svojej ceste do Jeruzalema. Chodil z mesta do mesta, z dediny do dediny a všade kázal.

23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, je naozaj málo tých, ktorí budú zachránení?" Ježiš mu odpovedal:

24 Dvere do neba sú úzke. Usilujte sa zo všetkých síl cez ne prejsť, lebo mnohí sa budú o to pokúšať, ale nedostanú sa dnu.

25 Lebo len čo pán domu príde, zamkne dvere a už bude neskoro. Mnohí budete búchať na dvere a volať:Pane, pane, otvor nám! Zostanete vonku a pán vám odpovie:Neviem, kto ste a odkiaľ ste! --

26 Ale veď sme jedávali spolu a učil si na našich uliciach, budete sa brániť.

27 No pán vám odpovie:Vravím vám, že neviem, kto ste. Nemôžete vstúpiť, lebo ste pošpinení hriechom. Choďte preč!

28 Keď zostanete vonku a uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, budete zúfalo nariekať a škrípať zubami.

29 Zo všetkých svetových strán budú prúdiť ľudia, aby zaujali miesta pri stole v Božom kráľovstve.

30 A zapamätajte si: mnohí, ktorými dnes pohŕdajú, zaujmú tam popredné miesta a mnohí, ktorí sú dnes zahŕňaní priazňou a úctou, budú tam medzi poslednými."

Varovanie Jeruzalemu

31 V tej chvíli prišli za ním niektorí farizeji a varovali ho: Mal by si odtiaľto utiecť, lebo Herodes ťa chce zabiť."

32 Odpovedal im: Choďte a povedzte tomu lišiakovi, že budem vyháňať démonov a uzdravovať chorých dnes aj zajtra, ale na tretí deň dôjdem do cieľa!

33 Áno, dnes, zajtra aj pozajtre musím ísť svojou cestou. Veď nie je možné, aby prorok zahynul inde ako v Jeruzaleme.

34 Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých ti Boh posiela, aby ti pomohli. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kuriatka pod ochranné krídla, ale nechcel si.

35 A teraz z tvojho chrámu zostanú len ruiny. A neuvidíte ma skôr, ako budete volať:Sláva tomu, ktorý prichádza k nám v mene Pánovom! "

New International Reader's Version

Luke 13

Turn Away From Sin or Die

1Some people who were there at that time told Jesus about certain Galileans. Pilate had mixed their blood with their sacrifices. Jesus said, “These people from Galilee suffered greatly. Do you think they were worse sinners than all the other Galileans? I tell you, no! But unless you turn away from your sins, you will all die too. Or what about the 18 people in Siloam? They died when the tower fell on them. Do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no! But unless you turn away from your sins, you will all die too.”

Then Jesus told a story. “A man had a fig tree,” he said. “It was growing in his vineyard. When he went to look for fruit on it, he didn’t find any. So he went to the man who took care of the vineyard. He said, ‘For three years now I’ve been coming to look for fruit on this fig tree. But I haven’t found any. Cut it down! Why should it use up the soil?’

“ ‘Sir,’ the man replied, ‘leave it alone for one more year. I’ll dig around it and feed it. If it bears fruit next year, fine! If not, then cut it down.’ ”

Jesus Heals a Disabled Woman on the Sabbath Day

10 Jesus was teaching in one of the synagogues on a Sabbath day. 11 A woman there had been disabled by an evil spirit for 18 years. She was bent over and could not stand up straight. 12 Jesus saw her. He asked her to come to him. He said to her, “Woman, you will no longer be disabled. I am about to set you free.” 13 Then he put his hands on her. Right away she stood up straight and praised God.

14 Jesus had healed the woman on the Sabbath day. This made the synagogue leader angry. He told the people, “There are six days for work. So come and be healed on those days. But do not come on the Sabbath day.”

15 The Lord answered him, “You pretenders! Doesn’t each of you go to the barn and untie your ox or donkey on the Sabbath day? Then don’t you lead it out to give it water? 16 This woman is a member of Abraham’s family line. But Satan has kept her disabled for 18 long years. Shouldn’t she be set free on the Sabbath day from what was keeping her disabled?”

17 When Jesus said this, all those who opposed him were put to shame. But the people were delighted. They loved all the wonderful things he was doing.

The Stories of the Mustard Seed and the Yeast

18 Then Jesus asked, “What is God’s kingdom like? What can I compare it to? 19 It is like a mustard seed. Someone took the seed and planted it in a garden. It grew and became a tree. The birds sat in its branches.”

20 Again he asked, “What can I compare God’s kingdom to? 21 It is like yeast that a woman used. She mixed it into 60 pounds of flour. The yeast worked its way all through the dough.”

The Narrow Door

22 Then Jesus went through the towns and villages, teaching the people. He was on his way to Jerusalem. 23 Someone asked him, “Lord, are only a few people going to be saved?”

He said to them, 24 “Try very hard to enter through the narrow door. I tell you, many will try to enter and will not be able to. 25 The owner of the house will get up and close the door. Then you will stand outside knocking and begging. You will say, ‘Sir, open the door for us.’

“But he will answer, ‘I don’t know you. And I don’t know where you come from.’

26 “Then you will say, ‘We ate and drank with you. You taught in our streets.’

27 “But he will reply, ‘I don’t know you. And I don’t know where you come from. Get away from me, all you who do evil!’

28 “You will weep and grind your teeth together when you see those who are in God’s kingdom. You will see Abraham, Isaac and Jacob and all the prophets there. But you yourselves will be thrown out. 29 People will come from east and west and north and south. They will take their places at the feast in God’s kingdom. 30 Then the last will be first. And the first will be last.”

Jesus’ Sadness Over Jerusalem

31 At that time some Pharisees came to Jesus. They said to him, “Leave this place. Go somewhere else. Herod wants to kill you.”

32 He replied, “Go and tell that fox, ‘I will keep on driving out demons. I will keep on healing people today and tomorrow. And on the third day I will reach my goal.’ 33 In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. Certainly no prophet can die outside Jerusalem!

34 “Jerusalem! Jerusalem! You kill the prophets and throw stones in order to kill those who are sent to you. Many times I have wanted to gather your people together. I have wanted to be like a hen who gathers her chicks under her wings. And you would not let me. 35 Look, your house is left empty. I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is the one who comes in the name of the Lord.’ ” (Psalm 118:26)