Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 13

Cesta do neba je úzka

1 V tom istom čase priniesli Ježišovi správu, že Pilát dal povraždiť niektorých Židov z Galiley, keď práve obetovali.

Myslíte si, že tí Galilejčania boli väčší hriešnici ako vy? Že práve preto ich stihol taký osud?

Vôbec nie. Ale nech vám je to na výstrahu: aj vy takisto zahyniete, ak nezanecháte zlé skutky a neoľutujete svoje hriechy.

Alebo si myslíte, že tí osemnásti nešťastníci, na ktorých sa zrútila veža v Siloe, boli najväčšími hriešnikmi v Jeruzaleme?

Vôbec nie! Ak neprestanete robiť zlo a neoľutujete svoje hriechy, takisto zahyniete."

Posledná príležitosť

Potom im porozprával toto podobenstvo: Istý človek mal vo svojej záhrade figovník. Keď si prišiel pooberať ovocie, nič na ňom nenašiel.

Povedal záhradníkovi:Pozri, už tretí rok čakám, že sa na ňom niečo urodí, ale márne. Vytni ho, lebo tu iba prekáža! Ale záhradník sa prihováral:

Pane, nechaj ho ešte jeden rok! Okopem ho, pohnojím,

a ak ani na budúci rok neprinesie ovocie, potom ho vytni. "

Uzdravenie v sobotu

10 V jednu sobotu učil v synagóge.

11 Bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov trpela ťažkou chorobou: celá bola zohnutá a nemohla sa vystrieť.

12 Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal: Žena, je koniec tvojmu trápeniu."

13 Položil na ňu ruky a v tej chvíli sa žena narovnala a oslavovala Boha.

14 Ale predstaveného synagógy pobúrilo, že Ježiš uzdravuje v sobotu, a napomínal zástup: Šesť dní sa má pracovať. Vtedy prichádzajte a dajte sa uzdravovať, nie v sobotu."

15 Ježiš mu povedal: Pokrytci! Či vy nepracujete v sobotu? Či každý z vás neodväzuje v sobotu vola alebo osla a nevedie ho napojiť?

16 A vy si myslíte, že je to hriech, ak som túto židovskú ženu práve v sobotu vyslobodil z pút, v ktorých ju satan držal osemnásť rokov?"

17 Táto odpoveď zmiatla Ježišových odporcov, ale celý zástup sa nadchýnal zázračnými činmi, ktoré Ježiš konal.

Dva obrazy Božieho kráľovstva

18 A znova im začal rozprávať o Božom kráľovstve. K čomu mám prirovnať Božie kráľovstvo?" spýtal sa poslucháčov.

19 Je ako nepatrné horčičné semienko, ktoré si človek zaseje v záhrade. Semienko vyklíči a vyrastie z neho taká mohutná bylina, že na nej môžu hniezdiť vtáci.

20 Alebo ho môžem prirovnať ku kvásku, ktorým žena zarobí cesto.

21 A hoci je múky veľa, stačí trochu kvásku, aby celé cesto dobre vykyslo."

Prečo sa všetci nedostanú do Božieho kráľovstva?

22 Ježiš pokračoval na svojej ceste do Jeruzalema. Chodil z mesta do mesta, z dediny do dediny a všade kázal.

23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, je naozaj málo tých, ktorí budú zachránení?" Ježiš mu odpovedal:

24 Dvere do neba sú úzke. Usilujte sa zo všetkých síl cez ne prejsť, lebo mnohí sa budú o to pokúšať, ale nedostanú sa dnu.

25 Lebo len čo pán domu príde, zamkne dvere a už bude neskoro. Mnohí budete búchať na dvere a volať:Pane, pane, otvor nám! Zostanete vonku a pán vám odpovie:Neviem, kto ste a odkiaľ ste! --

26 Ale veď sme jedávali spolu a učil si na našich uliciach, budete sa brániť.

27 No pán vám odpovie:Vravím vám, že neviem, kto ste. Nemôžete vstúpiť, lebo ste pošpinení hriechom. Choďte preč!

28 Keď zostanete vonku a uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, budete zúfalo nariekať a škrípať zubami.

29 Zo všetkých svetových strán budú prúdiť ľudia, aby zaujali miesta pri stole v Božom kráľovstve.

30 A zapamätajte si: mnohí, ktorými dnes pohŕdajú, zaujmú tam popredné miesta a mnohí, ktorí sú dnes zahŕňaní priazňou a úctou, budú tam medzi poslednými."

Varovanie Jeruzalemu

31 V tej chvíli prišli za ním niektorí farizeji a varovali ho: Mal by si odtiaľto utiecť, lebo Herodes ťa chce zabiť."

32 Odpovedal im: Choďte a povedzte tomu lišiakovi, že budem vyháňať démonov a uzdravovať chorých dnes aj zajtra, ale na tretí deň dôjdem do cieľa!

33 Áno, dnes, zajtra aj pozajtre musím ísť svojou cestou. Veď nie je možné, aby prorok zahynul inde ako v Jeruzaleme.

34 Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých ti Boh posiela, aby ti pomohli. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kuriatka pod ochranné krídla, ale nechcel si.

35 A teraz z tvojho chrámu zostanú len ruiny. A neuvidíte ma skôr, ako budete volať:Sláva tomu, ktorý prichádza k nám v mene Pánovom! "

La Bible du Semeur

Luc 13

La nécessité d’un profond changement

1A cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu’ils offraient leurs sacrifices.

Jésus leur dit: Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu’ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis; mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi.

Rappelez-vous ces dix-huit personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé[a] s’est effondrée sur elles. Croyez-vous qu’elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis; mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous.

Là-dessus, il leur raconta cette parabole: Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n’en trouva pas. Il dit alors à celui qui s’occupait de sa vigne: «Voilà trois ans que je viens chercher des figues sur cet arbre, sans pouvoir en trouver. Coupe-le; je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement.» «Maître, lui répondit l’homme, laisse-le encore cette année! Je bêcherai encore la terre tout autour et j’y mettrai du fumier; peut-être qu’il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras couper.»

Une guérison le jour du sabbat

10 Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. 11 Il s’y trouvait une femme qui, depuis dix-huit ans, était sous l’emprise d’un esprit qui la rendait infirme: elle était voûtée et n’arrivait absolument pas à se redresser. 12 Lorsque Jésus la vit, il l’appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité!

13 Il posa ses mains sur elle et, immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu.

14 Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S’adressant à la foule, il lui dit: Il y a six jours pour travailler: venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat!

15 Le Seigneur lui répondit: Hypocrites que vous êtes! Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l’abreuvoir le jour du sabbat? 16 Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait en son pouvoir depuis dix-huit ans, fallait-il ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd’hui parce que c’est le jour du sabbat?

17 Cette réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était enthousiasmé de le voir accomplir tant d’œuvres merveilleuses.

Les paraboles de la graine de moutarde et du levain

18 Jésus dit alors: A quoi ressemble le royaume de Dieu? A quoi pourrais-je le comparer? 19 Il ressemble à une graine de moutarde qu’un homme a prise pour la semer dans son jardin; la graine pousse jusqu’à devenir un arbuste, et les oiseaux du ciel nichent dans ses branches.

20 Puis il ajouta: A quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu? 21 Il ressemble à du levain qu’une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé.

L’entrée dans le royaume

22 Jésus traversait ainsi les villes et les villages; il y enseignait, tout en se dirigeant vers Jérusalem.

(Mt 7.13-14)

23 Quelqu’un lui demanda: Seigneur, n’y a-t-il qu’un petit nombre de gens qui seront sauvés?

Il répondit en s’adressant à tous ceux qui étaient là: 24 Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n’y parviendront pas.

(Mt 25.10-12)

25 Dès que le maître de la maison se sera levé et qu’il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant: «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous!» il vous répondra: «Je ne sais pas d’où vous venez.»

(Mt 7.22-23)

26 Alors vous direz: «Mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu sous tes yeux. Tu as enseigné dans nos rues … »

27 Il vous répondra: «Je ne sais pas d’où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez le mal.»

28 C’est là qu’il y aura des pleurs et d’amers regrets, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-mêmes vous en serez exclus. 29 Des hommes viendront de l’Orient et de l’Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu.

30 Alors, certains de ceux qui sont les derniers seront les premiers; et certains de ceux qui sont les premiers seront les derniers.

Jésus poursuit sa route vers Jérusalem

31 A ce moment-là, quelques pharisiens s’approchèrent de Jésus et l’avertirent: Tu devrais quitter cette région et aller loin d’ici, car Hérode veut te faire mourir.

32 Mais Jésus leur répondit: Allez dire de ma part à ce renard: «Aujourd’hui, je chasse des démons et je guéris des malades; demain, je ferai de même et après-demain, j’aurai achevé ma tâche. 33 Mais il faut que je poursuive ma route aujourd’hui, demain et après-demain, car il est impensable qu’un prophète soit mis à mort ailleurs qu’à Jérusalem!»

(Mt 23.37-39)

34 Ah, Jérusalem! Jérusalem! Toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t’envoie! Combien de fois j’ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes! Mais vous ne l’avez pas voulu! 35 Eh bien, maintenant, votre maison va être livrée à l’abandon. Oui, je vous le déclare: dorénavant vous ne me verrez plus jusqu’à ce que le temps soit arrivé où vous direz[b]: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur[c] !

Notas al pie

  1. 13.4 Source située au sud de Jérusalem, où on avait élevé une tour.
  2. 13.35 Certains manuscrits ont: jusqu’à ce que vous disiez (voir Mt 23.39).
  3. 13.35 Ps 118.26. Autre traduction: Béni soit, au nom du Seigneur, celui qui vient!