Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 12

Ježiš sa obracia k zástupom

1 Medzitým sa okolo neho zhromaždili neprehľadné zástupy, dobre že sa navzájom nepošliapali. Ježiš však najprv prehovoril k svojim učeníkom: Predovšetkým sa varujte pokrytectva. Je ako kvas, ktorý ľahko prenikne celé cesto.

Nič sa nedá navždy zatajiť, aby sa raz neodhalilo, a nič nie je natoľko utajené, aby sa raz nespoznalo.

Všetko, čo ste povedali potme, bude sa počuť na svetle. A čo ste si šeptali za zatvorenými dvermi, bude sa hlásať zo striech."

Koho sa báť

Vám, svojim priateľom, radím: Nebojte sa tých, ktorí môžu zabiť telo, ale nič viac vám urobiť nemôžu.

Poviem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, kto má moc vás zabiť aj uvrhnúť do pekla.

Koľko stojí päť vrabcov? Pár halierov, nie viac. A pritom Boh nezabudne ani na jedného z nich.

Aj vlasy na vašej hlave sú všetky zrátané. A preto sa nebojte, lebo máte v jeho očiach väčšiu cenu ako celý kŕdeľ vrabcov."

Odvaha vyznávať Krista

A ubezpečujem vás, že toho, kto sa tu na zemi verejne prizná ku mne ako k svojmu priateľovi, k tomu sa aj ja priznám v nebi.

Ale zapriem pred anjelmi toho, kto mňa zaprel pred ľuďmi.

10 Každý, kto hovorí proti mne, môže získať odpustenie. Ale tomu, kto sa rúha Svätému Duchu, tomu odpustené nebude.

11 A keď vás budú vypočúvať pred úradmi a súdmi, keď vás povedú do synagóg, netrápte sa, čo poviete na svoju obhajobu,

12 lebo Duch Svätý vám to v tej chvíli vnukne."

Podobenstvo o lakomom boháčovi

13 Ktosi zo zástupu ho poprosil: Majstre, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou spravodlivo rozdelil o dedičstvo."

14 Ježiš mu odpovedal: Nie som tu nato, aby som vás delil, alebo rozsudzoval vaše spory."

15 A všetkým povedal: Varujte sa chamtivosti, lebo zmyslom života nie je hromadenie bohatstva."

16 A svoje slová doplnil týmto podobenstvom: Jednému bohatému človeku sa na poliach urodilo tak veľa,

17 že nemal kde uskladniť úrodu. Rozmýšľal, čo urobiť,

18 až napokon zvolal:Už to mám! Staré stodoly zbúram, postavím väčšie a všetky zásoby uložím do nich.

19 Potom si budem môcť odpočinúť a poviem si: Teraz máš zásoby na mnohé roky, pokojne si ži, jedz, pi a zabávaj sa.

20 Ale Boh mu povedal:Blázon, už tejto noci umrieš, a komu zostane to, čo si si nahromadil?

21 Áno, každý človek je blázon, kto si hromadí majetky na zemi, a nie v nebi!"

Netrápte sa o svoj život

22 Potom sa obrátil k svojim učeníkom a povedal im: Netrápte sa o svoj život, o to, čo budete jesť, piť a či si budete mať čo obliecť.

23 Život je viac ako pokrm a nápoj a telo je dôležitejšie ako šaty.

24 Všimnite si havrany! Nesejú, nežnú, nemajú stodoly, a Boh ich živí. A vy máte predsa pre neho väčšiu cenu ako vtáci!

25 Mimochodom, čo by vám pomohli starosti? Nech by ste sa starali akokoľvek, môžete si život predĺžiť čo len o hodinu? Určite nie!

26 Ak trápením nevyriešite ani takéto maličkosti, prečo sa trápite o ostatné?

27 Všimnite si poľné kvety. Nepradú, netkajú, a predsa ani Šalamún v celej svojej nádhere nebol tak skvostne oblečený ako ktorýkoľvek z nich.

28 Keď teda Boh tak krásne odieva kvety, ktoré dnes kvitnú a zajtra uvädnú, či sa tým skôr nepostará o vás, ľudia malej viery?

29 A tak sa toľko netrápte tým, čo budete jesť a piť.

30 Za tým sa pachtia hlavne tí, ktorí nepoznajú Boha. Váš nebeský Otec vie, že aj tieto veci potrebujete.

31 No usilujte sa predovšetkým o Božie kráľovstvo, a on vám pridá všetko, čo budete potrebovať.

32 A nebojte sa o budúcnosť, hoci je vás len hŕstka! Váš Otec vám chce darovať kráľovstvo.

33 Nelipnite na tom, čo máte, ale rozdávajte tým, čo potrebujú. Takto si uložíte poklady v nebesiach, kde ich nijaký zlodej neukradne ani mole nerozožerú.

34 A tam, kde je váš poklad, bude aj vaše srdce."

Pán príde nečakane. Buďte pripravení!

35 Buďte pripravení, oblečení a majte rozsvietené lampy.

36 Buďte ako sluhovia, ktorí čakajú na svojho Pána, kedy príde zo svadby, aby mu otvorili dvere ihneď, ako zaklope.

37 Veľká radosť čaká tých, ktorí bdejú a čakajú na jeho návrat. On sám ich usadí za stôl, vezme si zásteru a sám ich bude obsluhovať.

38 Šťastní budú tí, ktorých Pán nájde bdieť, či príde zvečera, o polnoci alebo až na svitaní.

39 A uvedomte si, že keby pán domu vedel, kedy príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu.

40 Tak aj vy buďte vždy pripravení, lebo Syn človeka príde vtedy, keď s tým budete najmenej rátať."

Podobenstvo o vernom sluhovi

41 Peter sa ho spýtal: Pane, to vravíš len nám, alebo to platí pre všetkých?"

42 Ježiš odpovedal: Hovoril som o vernom a rozumnom správcovi, ktorého pán poveril, aby rozdeľoval pokrm ostatným pracovníkom.

43 Ak sa pán vráti a zistí, že dobre koná svoju prácu,

44 odmení ho a zverí mu do správy všetko, čo má.

45 Ale beda takému správcovi, ktorý by si povedal:Môj pán sa tak skoro nevráti, a začal by zle zaobchádzať s tými, ktorí mu boli zverení, sám by hodoval a opíjal sa.

46 Keď sa jeho pán nečakane vráti, vyženie ho a naloží s ním ako s neverným sluhom.

47 Kruto ho potrestá, lebo vedel, čo má robiť, ale nerobil to.

48 No sluha, ktorý nepozná vôľu svojho pána a vykoná niečo trestuhodné, dostane miernejší trest. Lebo kto mnoho dostal, od toho sa aj mnoho očakáva, a komu mnoho zverili, od toho sa bude aj mnoho požadovať."

Ježiš príčinou rozdelenia

49 Prišiel som zapáliť oheň na zemi, a aký by som bol rád, keby už vzbĺkol.

50 Najprv však musím prejsť krstom utrpenia. A ako mi je úzko, kým sa to stane!

51 Domnievate sa, že som prišiel darovať zemi pokoj? Nie, skôr nezhody a rozbroje.

52 Odteraz sa aj rodiny rozdelia: traja budú za mňa a dvaja proti mne, alebo naopak.

53 Otec bude proti synovi a syn proti otcovi; matka a dcéra budú proti sebe a nevesta proti svokre."

Rozoznávanie znamení času

54 Potom sa obrátil k zástupom a povedal: Keď vidíte, že sa na západe sťahujú mračná, hneď poviete, že bude pršať. A máte pravdu.

55 A keď začne fúkať južný vietor, poviete:Dnes bude horúčava, a naozaj je horúce.

56 Prefíkanci! Znamenia na nebi si viete vysvetliť, prečo potom nechcete vidieť znamenia týchto čias?

57 Prečo sami od seba nie ste schopní usúdiť, čo je správne?"

Zmierenie s protivníkom

58 Ak ideš so svojím protivníkom na súd, usiluj sa dohodnúť s ním už cestou. Inak ťa zavlečie k sudcovi, sudca ťa vydá dozorcovi a dozorca ťa uvrhne do väzenia.

59 A nevyjdeš odtiaľ skôr, kým svoju dlžobu nezaplatíš do posledného haliera."

Slovo na cestu

Lukáš 12

Ježíš varuje před pokrytectvím

1Mezitím se shromáždily tisíce lidí. Bylo jich tolik, že se málem ušlapali. Ježíš však nejprve promluvil ke svým učedníkům: „Varujte se pokrytectví farizejů. Je jako kvas, který snadno pronikne těsto. Nic se nedá navždy zatajit. Všechno, co jste si řekli za tmy, bude jednou řečeno na denním světle. A co jste si šeptali za zavřenými dveřmi, bude voláno ze střech. Jako přátelům vám radím: nebojte se těch, kteří mohou zabít jen tělo, ale víc vám udělat nemohou. Jen toho se bojte, kdo má moc ukončit nejen časný život, ale rozhodnout i o vaší věčnosti: Boha mějte v úctě! Jakou cenu má vrabec na vašem trhu? Pár haléřů. Vidíte, a ani na jednoho z nich Bůh nezapomene. Jak by tedy mohl zapomenout na vás? On ví i to, kolik máte vlasů na hlavě. Proto se nebojte, vás si Bůh váží daleko víc než mnoha vrabců dohromady. Říkám vám, kdo se ke mně hlásí před lidmi, toho jako Syn člověka zastoupím na posledním soudu. Kdo mě však před lidmi zapře, k tomu se hlásit nebudu. 10 Kdo urazí Syna člověka, tomu může být odpuštěno. Ale kdo uráží Ducha svatého, který působí skrze mne, tomu odpuštěno nebude. 11 Až vás budou vyslýchat před úřady a soudy, nestarejte se, co a jak byste měli mluvit, 12 protože Duch svatý vám to v té chvíli vnukne.“

Ježíš vypráví podobenství o bohatém bláznovi

13 Jeden ze zástupu ho požádal: „Pane, řekni mému bratrovi, ať se se mnou spravedlivě rozdělí o dědictví.“ 14 Ježíš mu odpověděl: „Nejsem tu na to, abych rozsuzoval vaše spory.“ 15 Všem potom řekl: „Varujte se chamtivosti. Vždyť smysl života není v tom, aby člověk hromadil.“ 16-17 A pověděl jim k tomu příběh: „Když jeden člověk sklidil z polí velkou úrodu, přemýšlel, kam ji uložit. 18-19 Rozhodl se, že dá zbořit staré stodoly a postaví prostornější, kam si všechno uskladní. Těšil se, že bude mít na léta po starosti a v klidu a pohodě si bude všeho užívat. 20 Ale promluvil k němu Bůh: ‚Blázne, dnes v noci zemřeš, a komu připadne, co sis nahromadil?‘ “ 21 Ježíš uzavřel: „Tak se stane každému, kdo hromadí majetek a nestará se o to, co má věčnou hodnotu v Božích očích.“

Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

22 Pak ještě řekl svým učedníkům: „Týká se to i Vás: Nedělejte si starosti, co budete jíst, pít a jaké šaty si pořídíte. 23 Život je víc než pokrm a nápoj a tělo je důležitější než šaty. 24 Podívejte se na havrany! Nesejí, nežnou, nemají spíže ani stodoly a Bůh je živí. Pro něho máte větší cenu než ptáci! 25-26 Kdyby se někdo z vás sebevíc snažil, může povyrůst třeba jen o jediný centimetr? Když ani taková maličkost není ve vaší moci, proč se trápíte starostmi o to ostatní? 27 Podívejte se, jak rostou květiny na louce. Nepředou, netkají, a přece ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak skvostně oblečen jako kterákoliv z nich. 28 Když tedy Bůh tak pěkně odívá rostlinu, která jeden den kvete a druhý den uvadá, jak by se tím spíše nepostaral o vás, vy malověrní. 29 A tak se tolik nepachtěte po tom, co byste jedli nebo pili, a netrapte se tím. 30 To bývá hlavní zájem lidí, kteří Boha neznají. Váš Otec ví, že i ty věci potřebujete. 31 Hledejte především Boží království a on vás opatří vším, co k životu potřebujete. 32 Nebojte se, ač je vás jen malá hrstka; jste občany Božího království. 33 Nelpěte na tom, co máte, ale dávejte to do služby a rozdávejte potřebným. To je to nejlepší, co můžete s pomíjivým majetkem udělat. Promění se v nevyčerpatelný poklad u Boha, kde ho žádný zloděj nemůže ukrást a mol rozežrat. 34 Člověk totiž přilne k tomu, na čem mu opravdu záleží. 35 Buďte připraveni a udržujte své lampy rozsvícené.

Ježíš nabádá k přípravě na jeho příchod

36 Buďte jako sluhové, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu otevřeli na první zaklepání. 37 Pochválí ty, kteří budou při jeho příchodu vzhůru. Dokonce je posadí za stůl, sám si vezme zástěru a bude je obsluhovat. 38 Dobře bude těm, které jejich pán najde bdělé, i kdyby přišel o půlnoci nebo až k ránu. 39 Je přece jasné: Kdyby hospodář věděl, v kterou dobu přijde zloděj, jistě by se na něj přichystal. 40 Proto buďte připravení vždycky, protože Syn člověka přijde ve chvíli, kdy se toho nenadějete.“ 41 Petr se zeptal: „Pane, to, co říkáš, platí jenom nám, anebo všem lidem?“ 42 Ježíš odpověděl: „Vy máte být jako dobrý správce, kterému pán dal na starost ostatní pracovníky, aby jim pravidelně rozděloval pokrm. 43 Pán bude spokojen s takovým správcem, kterého zastihne, že to tak poctivě dělá. 44 Takovému pak svěří do správy celý svůj majetek. 45 Ale běda tomu správci, který by si říkal: ‚Můj pán se hned tak nevrátí‘ a začal by špatně nakládat s těmi, kdo by mu byli svěřeni, a sám by hodoval a opíjel se. 46 Když jeho pán nenadále přijde, potrestá ho a vyhodí. 47-48 Kdo zná vůli svého pána, ale neřídí se podle ní, bude tvrdě potrestán; kdo ji nezná a udělá něco, co zasluhuje trestu, nedopadne tak zle. Od toho, komu bylo mnoho svěřeno, bude mnoho očekáváno, a kdo dostal jasné pokyny, od toho bude mnoho vyžadováno.

Ježíš upozorňuje na budoucí rozdělení lidí

49 Zvěst o spáse, kterou jsem přinesl na zem, se bude šířit jako oheň; a jak si přeji, aby už vzplál! 50 Předtím ovšem musím projít křtem utrpení. Jak je mi úzko, než se dokoná. 51 Myslíte si, že jsem přišel, aby zůstalo všechno při starém? S tím nepočítejte! Zvěst o mně každého zneklidní a dokonce postaví i lidi proti sobě navzájem. 52 I leckterá rodina se rozdělí do dvou táborů: 53 otec se postaví proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři, dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ 54 Pak Ježíš řekl zástupům: „Když vidíte, že se od západu zatahuje, čekáte déšť a míváte pravdu. 55 Když vane jižní vítr, očekáváte horko a bývá horko. 56 Chytráci! Úkazy na nebi i na zemi posuzujete a umíte z nich vyvodit závěry. Jak to, že nedovedete posoudit znamení této doby? 57 Jestliže je tu chvíle rozhodnutí, proč otálíte dát věci do pořádku? 58 Je to tak, jako když tě věřitel už vede k soudu. Snažíš se s ním ještě cestou vyrovnat. Jinak tě předá soudu a skončíš ve vězení. 59 Odtamtud se nedostaneš dříve, dokud svůj dluh do posledního haléře nezaplatíš.“