Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 14

Ježiš utešuje apoštolov

1 Nech sa vaše srdce nechveje úzkosťou. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to nebolo tak, povedal by som vám to.

Odchádzam, aby som všetko pre vás pripravil. Keď bude všetko hotové, zase sa vrátim, vezmem vás k sebe a zostanete so mnou.

A cestu, kam idem, poznáte."

Nie, Pane," namietol Tomáš, nevieme, kam ideš, tak ako by sme mohli poznať cestu?"

Ja som tá Cesta, Pravda i Život!" povedal mu Ježiš. A nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako cezo mňa.

Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. Teraz ho už poznáte, lebo ste ho videli."

Pane, ukáž nám Otca a budeme spokojní!" poprosil Filip.

Tak dlho som s vami, Filip, a ešte vždy ma nepoznáš?" vyčítavo povedal Ježiš. Kto videl mňa, videl Otca. Prečo teda žiadaš, aby som ti ho ukázal?

10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Veď všetko, čo hovorím a konám, nepochádza odo mňa, ale od môjho Otca.

11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. A ak už neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim činom.

12 Slávnostne vám vyhlasujem, že každý, kto verí vo mňa, bude konať také isté činy ako ja, ba aj väčšie, lebo ja odchádzam k Otcovi.

13 O čokoľvek ho budete prosiť v mojom mene, dá vám, aby Otec bol oslávený v Synovi.

14 A ak budete o niečo prosiť v mojom mene, tak to urobím."

O Duchu pravdy -- Svätý Duch je zasľúbený

15 Ak ma milujete, budete žiť tak, ako som vám prikázal.

16 A ja poprosím Otca, aby namiesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí.

17 Bude to Boží Duch -- Duch pravdy. Svet ho nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami a raz bude aj vo vás.

18 Nie, neopustím vás a nezanechám vás tu ako siroty. Znova prídem k vám.

19 Onedlho ma už nik na tomto svete neuvidí, ale vy ma uvidíte. A pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

20 Potom poznáte, že som vo svojom Otcovi, že vy ste vo mne a ja som vo vás.

21 Kto tieto prikázania zachováva a žije podľa nich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. Aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba."

22 Tu sa ho spýtal Júda, ale nie Iškariotský: Pane, prečo sa chceš zjaviť nám, a nie svetu?"

23 Ježiš mu odpovedal: Lebo sa dám poznať iba tomu, kto ma miluje a podľa môjho slova žije. Ten bude aj môjho Otca milovať, obaja prídeme k nemu a budeme uňho bývať.

24 Ale kto ma nemiluje, ten sa ani nepridŕža mojich slov. A slová, ktoré vám hovorím, nepochádzajú odo mňa, ale od Boha, ktorý ma poslal.

25 Toto všetko vám vravím, kým som ešte s vami.

26 Svätý Duch, ktorého pošle Otec namiesto mňa, pripomenie vám všetko, čo som vám povedal, a on vás aj všetko naučí.

27 Po svojom odchode vám tu niečo zanechám -- pokoj v mysli aj v srdci. Taký pokoj, aký vám nemôže dať nik na svete. Preto sa nebojte ani nestrachujte!

28 Pamätajte na to, čo som vám povedal: Odchádzam, ale opäť sa vrátim. Ak ma naozaj milujete, mali by ste sa radovať, že odchádzam k Otcovi, lebo on je väčší ako ja.

29 Povedal som vám, čo sa stane, aby ste uverili, keď sa moje predpovede splnia.

30 Už nezostáva veľa času na rozhovor, lebo prichádza zlý vládca tohto sveta. Proti mne však nič nezmôže,

31 lebo sa podriaďujem Otcovej vôli. Robím to z lásky k Otcovi a na svedectvo svetu. A teraz vstaňme a odíďme odtiaľto."

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ин 14

Иса Масих – путь к Небесному Отцу

1– Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Аллаха и верьте в Меня. В доме Моего Отца много комнат, и если бы это было не так, то разве Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место для вас»?[a] И если сейчас Я пойду и приготовлю вам место, то после вернусь и возьму вас к Себе, чтобы и вы были там, где Я. Вы знаете путь туда, куда Я иду.

Фома сказал Ему:

– Повелитель, мы не знаем, куда Ты идёшь, как же мы можем знать туда путь?

Иса ответил:

– Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его.

Филипп сказал:

– Повелитель, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно.

Иса ответил:

– Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас! Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить: «Покажи нам Отца»? 10 Неужели вы не верите, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я вам говорю, не Мои слова. Это Отец, Который живёт во Мне, совершает Свою работу. 11 Верьте Мне, когда Я говорю, что Я в Отце и Отец во Мне, или верьте, по крайней мере, по Моим делам. 12 Говорю вам истину, кто верит в Меня, тот сможет делать то, что Я делаю. Он сможет сделать ещё больше, потому что Я возвращаюсь к Отцу. 13 Я сделаю всё, чего бы вы ни попросили во имя Моё, чтобы Отец был прославлен через Сына. 14 Чего ни попросите во имя Моё, Я то сделаю.

Иса Масих обещает Святого Духа

15 – Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои повеления. 16 Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника[b], Который будет с вами всегда, – 17 Духа истины. Мир не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живёт с вами и в вас будет. 18 Я не оставлю вас сиротами, Я вернусь к вам[c]. 19 Ещё недолго, и мир Меня больше не увидит, но вы будете видеть Меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. 20 В тот день вы узнаете, что Я в Моём Отце, а вы во Мне, и Я в вас. 21 Кто хранит Мои повеления и исполняет их, тот и любит Меня. Того, кто любит Меня, полюбит Мой Отец, и Я тоже буду любить его и открою Себя ему.

22 Тогда Иуда (не Искариот) сказал:

– Повелитель, но почему Ты хочешь открыть Себя только нам, а не всему миру?

23 Иса ответил:

– Кто любит Меня, тот будет соблюдать слово Моё, и того полюбит Мой Отец, к тому Мы придём и будем жить у него. 24 Тот, кто Меня не любит, не будет и соблюдать слов Моих. Слово же, которое вы слышите, – не Моё, оно принадлежит пославшему Меня Отцу.

25 Всё это Я сказал вам, пока ещё нахожусь с вами. 26 Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлёт вам во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, о чём Я вам говорил. 27 Я оставляю вам мир. Мой мир Я даю вам. Я даю вам не так, как даёт этот грешный мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь! 28 Вы слышали, что Я сказал вам: «Я ухожу от вас, но Я опять возвращусь к вам». Если бы вы любили Меня, то радовались бы тому, что Я иду к Отцу, потому что Отец больше Меня. 29 Говорю вам обо всём заранее, чтобы, когда это произойдёт, вы поверили Мне. 30 Больше Я уже не буду говорить вам, потому что приближается Шайтан, князь этого греховного мира. У него нет власти надо Мной, 31 но мир должен узнать, что Я люблю Отца и что Я делаю то, что Отец Мне повелел.

Вставайте, пойдём отсюда.

Notas al pie

  1. 14:2 Или: «В доме Моего Отца много комнат, и Я иду приготовить место для вас. Но если бы это было не так, то Я сказал бы вам».
  2. 14:16 Здесь Иса определённо говорит о Святом Духе, Духе истины (см. 14:17, 26; 15:26).
  3. 14:18 Вернее всего, Иса говорил о Своих явлениях ученикам после воскресения (см., напр., 20:19), но, возможно, Он имел в виду сошествие Святого Духа (см. Деян. 2:1-4), через Которого Он и сейчас присутствует среди Своих последователей (см. Рим. 8:9-10).