Nádej pre kazdého

Druhý List Timotejovi 2

Vojak Ježiša Krista

1 Môj milý Timotej, nech milosť Ježiša Krista je tvojou silou.

A to, čo si počul odo mňa, zveruj spoľahlivým ľuďom, súcim učiť zase iných.

Ako dobrý vojak Ježiša Krista buď ochotný spolu so mnou znášať preňho aj ťažkosti a protivenstvá.

V boji sa vojak nemôže zaoberať súkromnými záležitosťami, ak nechce upadnúť do nemilosti veliteľa.

Ani pretekár nezíska cenu, ak nedodrží pravidlá.

A takisto aj roľník musí ťažko pracovať, skôr ako zoberie úrodu.

Premýšľaj, čo ti tým chcem povedať. Pán ti pomôže, aby si všetko správne pochopil.

Nikdy nezabudni, že Ježiš Kristus ako človek je z rodu Dávidovho. Svojím zmŕtvychvstaním však dokázal, že je Boh.

To je moje radostné posolstvo -- evanjelium, ktoré zvestujem a pre ktoré som ako nejaký zločinec v putách vo väzení. No Božie slovo sa sputnať nedá!

10 A tak to všetko trpezlivo znášam kvôli tým, ktorých Boh chce zachrániť, aby v Ježišovi Kristovi dosiahli večný život a mohli tak naveky žiť v jeho sláve.

11 Je isté, že tí, čo s Kristom zomreli, budú s ním žiť na večnosti, a tí, čo preňho znášajú utrpenie tu na zemi, budú s ním raz vládnuť.

12 Kto sa ho však zriekne a zaprie ho, toho sa zriekne aj on.

13 Ale aj keď sklameme, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba.

Plané debaty a falošné učenia

14 To pripomínaj vždy znova a s Božou autoritou umlčuj hádky o slová. Nie je to na nič dobré, iba to pôsobí zmätok u poslucháčov a rozvracia jednotu.

15 Usiluj sa byť užitočným pracovníkom, ktorý sa nemusí hanbiť za svoju prácu, lebo Božie pravdy hlása jasne a čisto.

16 Vyhýbaj sa ľuďom, ktorí majú záľubu v jalových debatách, a tým odvádzajú od Boha.

17 Ich bludy pôsobia zhubne ako rakovina.

18 K nim patrí Hymenaios a Filétos, ktorí veľa kresťanov pomýlili učením, že vzkriesenie z mŕtvych už nastalo.

19 Božia pravda však stojí pevne ako skala, ktorou nič nepohne, ako základný kameň, na ktorom je napísané: Boh pozná tých, ktorí sú jeho", a Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Ježiša Krista."

20 Vo veľkých domácnostiach býva nielen zlatý a strieborný riad na slávnostné príležitosti, ale aj drevený a hlinený, ktorý sa používa iba v kuchyni a na odpadky.

21 Ak to falošné učenie zavrhneš, budeš vzácnou nádobou, ktorú sám Kristus bude môcť použiť na svoje vznešené dielo.

22 Vyhýbaj sa žiadostiam a pokušeniam, ktoré prichádzajú predovšetkým na mladých ľudí. Usiluj sa byť spravodlivý, roznecuj v sebe vieru, lásku a šír pokoj spolu s tými, čo Pána vzývajú z čistého srdca.

23 Znovu ti pripomínam, nepripusť také debaty, ktoré ľudí iba rozoštvávajú.

24 Služobník Ježiša Krista sa nemá hádať, má byť prívetivý a trpezlivo poúčať toho, kto mu odporuje.

25 Azda Boh dá, že pozná pravdu a spamätá sa,

26 a tak unikne z diablovho osídla, v ktorom musel otrocky vykonávať jeho vôľu.

New Living Translation

2 Timothy 2

A Good Soldier of Christ Jesus

1Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others.

Endure suffering along with me, as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don’t get tied up in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. And athletes cannot win the prize unless they follow the rules. And hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. Think about what I am saying. The Lord will help you understand all these things.

Always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the Good News I preach. And because I preach this Good News, I am suffering and have been chained like a criminal. But the word of God cannot be chained. 10 So I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen.

11 This is a trustworthy saying:

If we die with him,
    we will also live with him.
12 If we endure hardship,
    we will reign with him.
If we deny him,
    he will deny us.
13 If we are unfaithful,
    he remains faithful,
    for he cannot deny who he is.

14 Remind everyone about these things, and command them in God’s presence to stop fighting over words. Such arguments are useless, and they can ruin those who hear them.

An Approved Worker

15 Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. 16 Avoid worthless, foolish talk that only leads to more godless behavior. 17 This kind of talk spreads like cancer,[a] as in the case of Hymenaeus and Philetus. 18 They have left the path of truth, claiming that the resurrection of the dead has already occurred; in this way, they have turned some people away from the faith.

19 But God’s truth stands firm like a foundation stone with this inscription: “The Lord knows those who are his,”[b] and “All who belong to the Lord must turn away from evil.”[c]

20 In a wealthy home some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. 21 If you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the Master to use you for every good work.

22 Run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts.

23 Again I say, don’t get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. 24 A servant of the Lord must not quarrel but must be kind to everyone, be able to teach, and be patient with difficult people. 25 Gently instruct those who oppose the truth. Perhaps God will change those people’s hearts, and they will learn the truth. 26 Then they will come to their senses and escape from the devil’s trap. For they have been held captive by him to do whatever he wants.

Notas al pie

  1. 2:17 Greek gangrene.
  2. 2:19a Num 16:5.
  3. 2:19b See Isa 52:11.