Nádej pre kazdého

Druhý List Solúnčanom 1

1 Milí bratia v tesalonickom zbore, ktorí žijete v spojení s Bohom, naším Otcom, a s Pánom Ježišom Kristom,

želáme vám, Pavol, Silván a Timotej, milosť a pokoj od Boha Otca a Pána Ježiša Krista.

Vďaka za vzrast zboru

Bratia, nemôžeme inak, ako stále za vás Bohu ďakovať. A aj sa to patrí, lebo robíte vo viere i vo vzájomnej láske veľké pokroky.

Chválime sa vami a môžeme vás dať za príklad ostatným zborom v tom, ako neochvejne znášate prenasledovanie a utrpenie.

V tom sa práve prejaví spravodlivý Boží súd:

tým, ktorí vás teraz trápia, odplatí utrpením,

kým vás, ktorí teraz trpíte, vyslobodí spolu s nami. To bude vtedy, keď Pán Ježiš zostúpi so svojimi anjelmi z neba v ohnivom plameni,

aby potrestal tých, ktorí nechcú Boha poznať a odmietajú jeho ponuku záchrany v obeti Ježiša Krista.

Ich trest bude večné odlúčenie od Pána, od jeho moci a slávy,

10 keď príde v ten deň, aby ho oslávil jeho ľud a zvelebovali tí, ktorí v neho uverili, a vy takisto patríte medzi nich.

11 Preto sa za vás neprestajne modlíme, aby vás náš Boh zdokonaľoval a pomáhal vám dosiahnuť cieľ, ku ktorému vás povolal. Prosíme ho, aby vám svojou mocou pomohol uskutočniť každé dobré predsavzatie, a tak odmenil vašu vieru.

12 Vtedy každý uvidí vo vás Krista a bude oslavovať jeho meno a vašou slávou bude, že patríte jemu. To všetko vám umožnila jeho milosť a moc.

Chinese Union Version (Simplified)

帖 撒 羅 尼 迦 後 書 1

1保 罗 、 西 拉 、 提 摩 太 写 信 给 帖 撒 罗 尼 迦 在 神 我 们 的 父 与 主 耶 稣 基 督 里 的 教 会 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 父 神 和 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

弟 兄 们 , 我 们 该 为 你 们 常 常 感 谢 神 , 这 本 是 合 宜 的 ; 因 你 们 的 信 心 格 外 增 长 , 并 且 你 们 众 人 彼 此 相 爱 的 心 也 都 充 足 。

甚 至 我 们 在 神 的 各 教 会 里 为 你 们 夸 口 , 都 因 你 们 在 所 受 的 一 切 逼 迫 患 难 中 , 仍 旧 存 忍 耐 和 信 心 。

这 正 是 神 公 义 判 断 的 明 证 , 叫 你 们 可 算 配 得 神 的 国 ; 你 们 就 是 为 这 国 受 苦 。

神 既 是 公 义 的 , 就 必 将 患 难 报 应 那 加 患 难 给 你 们 的 人 ;

也 必 使 你 们 这 受 患 难 的 人 与 我 们 同 得 平 安 。 那 时 , 主 耶 稣 同 他 有 能 力 的 天 使 从 天 上 在 火 焰 中 显 现 ,

要 报 应 那 不 认 识 神 和 那 不 听 从 我 主 耶 稣 福 音 的 人 。

他 们 要 受 刑 罚 , 就 是 永 远 沉 沦 , 离 开 主 的 面 和 他 权 能 的 荣 光 。

10 这 正 是 主 降 临 、 要 在 他 圣 徒 的 身 上 得 荣 耀 , 又 在 一 切 信 的 人 身 上 显 为 希 奇 的 那 日 子 。 ( 我 们 对 你 们 作 的 见 证 , 你 们 也 信 了 。 )

11 因 此 , 我 们 常 为 你 们 祷 告 , 愿 我 们 的 神 看 你 们 配 得 过 所 蒙 的 召 , 又 用 大 能 成 就 你 们 一 切 所 羡 慕 的 良 善 和 一 切 因 信 心 所 做 的 工 夫 ;

12 叫 我 们 主 耶 稣 的 名 在 你 们 身 上 得 荣 耀 , 你 们 也 在 他 身 上 得 荣 耀 , 都 照 着 我 们 的 神 并 主 耶 稣 基 督 的 恩 。