Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 12

1 A keď sa už chválim -- hoci to nie je na nič dobré -- porozprávam ešte o videniach a zjaveniach od Pána.

Pred štrnástimi rokmi som bol vo vytržení vzatý do neba. Či to bolo videnie alebo skutočnosť, na to sa ma nespytujte, to vie len Boh.

Ale tak či onak bol som v raji

a počul som ohromujúce veci. Nedá sa to vysvetliť ani opísať.

Takýto zážitok, to už by bol dôvod na chválu; ja radšej budem mlčať a poukazovať na svoju slabosť.

Mohol by som sa chváliť ešte aj inými vecami a nebola by to chvála neoprávnená, ale nech ma každý posudzuje iba podľa toho, čo na mojom živote vidí a v mojom posolstve počuje.

Pán Boh mi toho ukázal toľko, že bolo treba pridať aj jedno trápenie, aby som nebol príliš namyslený: je to bolesť, ktorá mi ako satanov posol má stále pripomínať, že som iba smrteľný ľudský červiačik.

Trikrát som Pána prosil, aby ma od toho oslobodil, ale on odmietol.

Som s tebou, viac ti netreba," odpovedal. Moja moc sa prejaví práve v tvojej slabosti." A tak sa radšej budem chváliť slabosťami, aby na mne spočinula moc Kristova.

10 Neprekáža mi ani slabosť, ani príkorie, ani bieda, prenasledovanie a iné ťažkosti, lebo tým všetkým slúžim Kristovi. Veď práve, keď som slabý, som silný.

11 Teraz som sa teda predstavil ako naozaj veľmi nerozumný človek. Ale sami ste ma prinútili. Či nebolo skôr vašou povinnosťou zastať sa ma? Aj keď nič neznamenám, nie som nič menej ako tí veľkoapoštoli".

12 Keď som bol medzi vami, poskytol som vám dosť dôkazov na to, že ma poslal Boh; trpezlivo som medzi vami konal to, čo mi uložil, a neboli to maličkosti, ale divy a zázraky.

13 Iba v jednej veci som vás ukrátil" oproti kresťanom na iných miestach: že som od vás nežiadal hmotnú podporu. Túto nespravodlivosť mi teda prepáčte.

Ohlásenie návštevy v Korinte

14 Teraz vás chcem navštíviť už po tretí raz. Ani tentoraz od vás nič nežiadam. Bez vašej podpory sa môžem obísť -- ale vás samých sa vzdať nemôžem. Veď rodičia majú živiť deti, a nie sa dať od nich vydržiavať -- a vy ste moje deti.

15 Rád sa pre vás zrieknem všetkého, aj sám seba, ak vám to bude na úžitok. Ale ako sa zdá, prejavy mojej lásky sa u vás stretávajú skôr s opačným ohlasom.

16 Aj to vraj u vás počuť, že som prešibaný a že som vás dobehol.

17 Ako je to teda, spytujem sa. Chcel azda od vás niečo niektorý z bratov, ktorých som k vám poslal?

18 Ťažil z vašej pohostinnosti azda Títus alebo niekto z jeho sprievodu? Nepridŕžal sa azda rovnakých zásad ako ja? Tak vidíte! Konáme v tom istom duchu, ktorý spravuje každý náš čin -- nie v náš, ale vo váš prospech.

19 Nemyslite si, že sa tým usilujem znova sa dostať do vašej priazne. Boh je mi svedkom, že mi ide ozaj o vaše dobro, o váš duchovný rast -- a nie o získanie priaznivého postavenia.

20 Obávam sa, aby som vás nenašiel, až zase prídem, takých, akých by som nechcel, a vám zase aby som sa nevidel takým, akým vy ma nechcete mať. Nerád by som sa stretol s hádkami a závisťou, s urážlivosťou a ohováraním, vzájomným osočovaním, nadutosťou a roztržkami.

21 Nechcel by som, aby ma Boh pred vami pokoril tak, že by som musel plakať a nariekať nad niektorými, ktorí namiesto toho, aby sa kajali zo svojich pádov, pokojne hrešia ďalej a vy sa iba prizeráte, ako medzi vami prekvitá nemravnosť a bezuzdné vášne.

Nkwa Asem

Korintofo II 12

Paulo anisoadehu

1Ɛwom sɛ ahohoahoa ho nni mfaso biara de, nanso ɛsɛ sɛ mehoahoa me ho. Nanso afei mɛka anisoadehu ne adiyisɛm a Awurade ada no adi akyerɛ me no.

Minim Okristoni bi a mfe dunan ni biribi hwim no de no kɔɔ soro. ‘Minnim sɛ saa asɛm yi sii ampa ara anaasɛ ɛyɛ anisoadehu. Onyankopɔn nko ara na onim.’ Miti mu bio. Minim sɛ wohwim saa ɔbarima yi kɔɔ Paradise. ‘Bio minnim sɛ saa asɛm yi sii ampa ara anaasɛ ɛyɛ anisoadehu. Onyankopɔn nko ara na onim.’ Na ɛhɔ na ɔtee nneɛma bi a wode ka nsɛm a ɛnyɛ ye, nneɛma a onipa anofafa ntumi nka. Enti mede saa onipa yi bɛhoahoa me ho na meremfa me ara me ho nhoahoa me ho gye sɛ nneɛma a ɛda me adi sɛ meyɛ mmerɛw no ho. Sɛ mepɛ sɛ mehoahoa me ho a, anka merenyɛ ɔkwasea, efisɛ, anka mɛka nokware. Nanso merenhoahoa me ho, efisɛ, mempɛ sɛ obiara bu me otitiriw sen sɛnea wahu na wate afi me nkyɛn no.

Sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnam saa adiyisɛm nwowaso yi nti meremma me ho so no, ɔbonsam somaa ne bɔfo ma ɔbɛhwee me, brɛɛ me ase. Mebɔɔ eyi ho mpae mpɛn abiɛsa kyerɛɛ Awurade na mesrɛɛ no se ɔmma omfi me so nkɔ.

Ne mmuae a ɔmaa me ne sɛ, “M’adom nko ara na ɛho hia wo na bere a woayɛ mmerɛw no na me tumi mu yɛ den pa ara.” Enti ɛyɛ me anigye pa ara sɛ mede me mmerɛwyɛ hoahoa me ho sɛnea ɛbɛyɛ a mɛte Kristo banbɔ tumi a ɛbɔ me ho ban no. 10 Esiane Kristo nti, mepene mmerɛwyɛ, ɔyaw, amanehunu, ɔtaa ne akwansiwde so. Efisɛ, me mmerɛwyɛ mu no na meyɛ den.

11 Meyɛ me ho sɛ ɔkwasea nanso mo na moama mayɛ saa. Mo na anka ɛsɛ sɛ mugye me tom. Na sɛ menyɛ hwee a, ɔkwan biara so no, menyɛ sɛ abomfiaa wɔ mo anim nsen “Asomafo” a mubu wɔn no. 12 Mede boasetɔ dii dwuma wɔ mo mu de kyerɛe sɛ meyɛ ɔsomafo. 13 Dwumadi no bi yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade. Adɛn nti na moyɛ asɔre a aka no mu abomfiaa, efisɛ, mammisa mo mmoa bi nti? Mesrɛ mo momfa saa mfomso no nkyɛ me.

14 Eyi ne ne mpɛn abiɛsa so a masiesie me ho pɛ sɛ mebɛsra mo. Na meba nso a, meremmisa mo biribiara. Mo na merehwehwɛ mo na ɛnyɛ mo sika. Efisɛ ɛnyɛ mma na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ wɔn awofo na mmom awofo na ɛsɛ sɛ wɔhwɛ mma. 15 Ɛbɛyɛ me anigye sɛ mo nti, mɛhwere nea mewɔ ne m’adagyew de aboa mo. Esiane sɛ medɔ mo yiye no nti, mo dɔ a modɔ me no so bɛtew anaa?

16 Mobɛte ase sɛ na menyɛ adesoa mma mo. Nanso obi bɛka se, na meyɛ ɔdaadaafo a mede nnaadaa yii mo.

17 Ɔkwan bɛn so? Menam abɔfo a mesomaa wɔn mo nkyɛn no so sisii mo anaa? 18 Mesomaa Tito sɛ ɔnkɔ, ɛnna mesomaa onua baako kaa ne ho. Mokyerɛ sɛ Tito sisii mo anaa? Ɔno ne me nyinaa nkita adwenekoro nni dwuma koro?

19 Ebia, mudwen sɛ ɔpɛ ara na yɛpɛ sɛ yɛka biribi de tetew yɛn ho wɔ mo anim. Dabi! Yɛkasa sɛnea Kristo pɛ sɛ yɛka wɔ Onyankopɔn anim. Na biribiara a yɛyɛ no nso, me nnamfo pa, yɛyɛ de boa mo. 20 Misuro sɛ, sɛ midu hɔ a, sɛnea anka mepɛ sɛ mihu mo no, merenhu mo saa. Saa ara nso na sɛnea anka mopɛ sɛ muhu me no, morenhu me saa. Minim sɛ mɛba abɛto akasakasa ne anibere, abufuw ne pɛsɛmenkominya, ɔyaw ne nseku, ahantan ne basabasayɛ so. 21 Misuro sɛ da a mɛba bio no, Onyankopɔn begu m’anim ase wɔ mo anim na mesu mama wɔn a wɔayɛ bɔne dedaw na wonnuu wɔn ho wɔ wɔn akɔnnɔ ne aguamammɔ ho no.