New Living Translation

Zechariah 10

The Lord Will Restore His People

1Ask the Lord for rain in the spring,
    for he makes the storm clouds.
And he will send showers of rain
    so every field becomes a lush pasture.
Household gods give worthless advice,
    fortune-tellers predict only lies,
and interpreters of dreams pronounce
    falsehoods that give no comfort.
So my people are wandering like lost sheep;
    they are attacked because they have no shepherd.

“My anger burns against your shepherds,
    and I will punish these leaders.[a]
For the Lord of Heaven’s Armies has arrived
    to look after Judah, his flock.
He will make them strong and glorious,
    like a proud warhorse in battle.
From Judah will come the cornerstone,
    the tent peg,
the bow for battle,
    and all the rulers.
They will be like mighty warriors in battle,
    trampling their enemies in the mud under their feet.
Since the Lord is with them as they fight,
    they will overthrow even the enemy’s horsemen.

“I will strengthen Judah and save Israel[b];
    I will restore them because of my compassion.
It will be as though I had never rejected them,
    for I am the Lord their God, who will hear their cries.
The people of Israel[c] will become like mighty warriors,
    and their hearts will be made happy as if by wine.
Their children, too, will see it and be glad;
    their hearts will rejoice in the Lord.
When I whistle to them, they will come running,
    for I have redeemed them.
From the few who are left,
    they will grow as numerous as they were before.
Though I have scattered them like seeds among the nations,
    they will still remember me in distant lands.
They and their children will survive
    and return again to Israel.
10 I will bring them back from Egypt
    and gather them from Assyria.
I will resettle them in Gilead and Lebanon
    until there is no more room for them all.
11 They will pass safely through the sea of distress,[d]
    for the waves of the sea will be held back,
    and the waters of the Nile will dry up.
The pride of Assyria will be crushed,
    and the rule of Egypt will end.
12 By my power[e] I will make my people strong,
    and by my authority they will go wherever they wish.
    I, the Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 10:3 Or these male goats.
  2. 10:6 Hebrew save the house of Joseph.
  3. 10:7 Hebrew of Ephraim.
  4. 10:11 Or the sea of Egypt, referring to the Red Sea.
  5. 10:12 Hebrew In the Lord.

Nya Levande Bibeln

Sakaria 10

Israel och Juda som förlorade får

1Be Herren om regn när våren kommer. Han har makt över stormen och regnet och ska ge er vad ni behöver. Alla fält ska bli saftiga betesmarker.

Det är dåraktigt att be avgudar om något sådant! Spåmännens förutsägelser är bara lögn. Vad är det för glädje med löften som aldrig slår in? Juda och Israel har förts vilse och vandrar omkring utan herde. Alla anfaller dem, därför att de inte har någon som beskyddar dem.

Jag är rasande på era 'herdar och ledare' och jag ska straffa dem! Herren, härskarornas Gud, har kommit för att hjälpa sitt folk Juda. Jag ska göra dem starka och stolta som en stridshäst.

Från dem ska hörnstenen komma, pelaren som allt hopp hänger på, bågen som vinner slaget och härskaren som råder över hela jorden.

De ska bli väldiga krigare inför Herren där de går fram. Herren är med dem i striden, och deras fiender är dömda till undergång.

Jag ska ge styrka åt Juda, och jag ska rädda Israel. Jag ska återupprätta dem därför att jag älskar dem. Det ska bli som om jag aldrig hade förkastat dem, för jag, Herren, ska höra deras rop.

De ska bli mäktiga soldater. De ska glädja sig som av vin. Deras barn ska också se Herrens barmhärtighet och vara glada. Alla ska glädja sig i Herren.

När jag som deras herde lockar på dem ska de komma springande, för jag har köpt tillbaka dem. De ska bli lika många som förr en gång.

Fastän jag har sått ut dem som säd bland många länder, ska de ändå komma ihåg mig och vända tillbaka till sin Gud. Med alla sina barn ska de komma hem igen till Israel.

10 Jag ska föra dem tillbaka från Egypten och Assyrien och låta dem slå sig ner i Israel, i Gilead och Libanon. Det ska knappast finnas utrymme för dem alla!

11 De ska kunna vandra tryggt genom svårigheterna, för vågorna ska hållas tillbaka. Nilen ska torka ut, och det ska vara slut på Assyriens och Egyptens makt över mitt folk.

12 Herren säger: Jag ska göra mitt folk starkt! De ska gå vart de vill, och de ska stå under mitt beskydd.