New Living Translation

Zechariah 10

The Lord Will Restore His People

1Ask the Lord for rain in the spring,
    for he makes the storm clouds.
And he will send showers of rain
    so every field becomes a lush pasture.
Household gods give worthless advice,
    fortune-tellers predict only lies,
and interpreters of dreams pronounce
    falsehoods that give no comfort.
So my people are wandering like lost sheep;
    they are attacked because they have no shepherd.

“My anger burns against your shepherds,
    and I will punish these leaders.[a]
For the Lord of Heaven’s Armies has arrived
    to look after Judah, his flock.
He will make them strong and glorious,
    like a proud warhorse in battle.
From Judah will come the cornerstone,
    the tent peg,
the bow for battle,
    and all the rulers.
They will be like mighty warriors in battle,
    trampling their enemies in the mud under their feet.
Since the Lord is with them as they fight,
    they will overthrow even the enemy’s horsemen.

“I will strengthen Judah and save Israel[b];
    I will restore them because of my compassion.
It will be as though I had never rejected them,
    for I am the Lord their God, who will hear their cries.
The people of Israel[c] will become like mighty warriors,
    and their hearts will be made happy as if by wine.
Their children, too, will see it and be glad;
    their hearts will rejoice in the Lord.
When I whistle to them, they will come running,
    for I have redeemed them.
From the few who are left,
    they will grow as numerous as they were before.
Though I have scattered them like seeds among the nations,
    they will still remember me in distant lands.
They and their children will survive
    and return again to Israel.
10 I will bring them back from Egypt
    and gather them from Assyria.
I will resettle them in Gilead and Lebanon
    until there is no more room for them all.
11 They will pass safely through the sea of distress,[d]
    for the waves of the sea will be held back,
    and the waters of the Nile will dry up.
The pride of Assyria will be crushed,
    and the rule of Egypt will end.
12 By my power[e] I will make my people strong,
    and by my authority they will go wherever they wish.
    I, the Lord, have spoken!”

Notas al pie

  1. 10:3 Or these male goats.
  2. 10:6 Hebrew save the house of Joseph.
  3. 10:7 Hebrew of Ephraim.
  4. 10:11 Or the sea of Egypt, referring to the Red Sea.
  5. 10:12 Hebrew In the Lord.

Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 10

Herrens omsorg for sit folk

1Bed Herren om regn om foråret, for så vil regnen give vækst til markens planter. Det er jo Herren, der skaber tordenskyerne og sender regn. Husgudernes svar var falske, og sandsigernes syner var svindel. Alle deres drømme var kun tomme ord. Derfor fór I vild som får, der ingen hyrde har.

„Jeg er vred på dem, som skulle være hyrder og ledere for mit folk,” siger Herren, den Almægtige. „Jeg vil velsigne min hjord, Judas folk. De skal ikke længere være som vildfarne får, men stærke som prægtige stridsheste. Jeg vil oprejse ledere iblandt dem, som skal give støtte, håb og sejr. Folket skal blive mægtige krigere for Herren og træde fjenderne ned i støvet under deres fødder. Herren er med dem i kampen, så deres fjender lider nederlag.

Jeg gør Juda stærk og redder Israel. Jeg vil være barmhjertig imod dem og føre dem hjem. Det skal være, som om jeg aldrig havde forstødt dem, for jeg er Herren, deres Gud, og jeg hører deres råb om hjælp. Jeg gør dem stærke, som var de heltemodige krigere, og jeg gør dem glade, som havde de drukket vin. Deres børn skal se det og glæde sig, og alle skal juble over Herren. Jeg kalder dem hjem og samler dem sammen, for jeg har befriet dem. De skal igen blive talrige som før. Selv om jeg spredte dem blandt fjerne folkeslag, vil de aldrig glemme mig. Både de og deres børn skal vende hjem til deres eget land. 10 Fra Egypten og Assyrien henter jeg dem og lader dem bosætte sig i Gilead og Libanon. Der vil ikke være plads til dem alle. 11 Når jeg, Herren, fører mit folk gennem trængslens hav, lægger bølgerne sig. Nilens strømme tørrer ud, og Assyriens og Egyptens herredømme over mit folk får ende. 12 Jeg gør mit folk stærkt, og hvor de end kommer frem, vil de vandre i min kraft, erklærer Herren.