New Living Translation

Revelation 22

1Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing twelve crops of fruit,[a] with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations.

No longer will there be a curse upon anything. For the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. And they will see his face, and his name will be written on their foreheads. And there will be no night there—no need for lamps or sun—for the Lord God will shine on them. And they will reign forever and ever.

Then the angel said to me, “Everything you have heard and seen is trustworthy and true. The Lord God, who inspires his prophets,[b] has sent his angel to tell his servants what will happen soon.[c]

Jesus Is Coming

“Look, I am coming soon! Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book.[d]

I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said, “No, don’t worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers the prophets, as well as all who obey what is written in this book. Worship only God!”

10 Then he instructed me, “Do not seal up the prophetic words in this book, for the time is near. 11 Let the one who is doing harm continue to do harm; let the one who is vile continue to be vile; let the one who is righteous continue to live righteously; let the one who is holy continue to be holy.”

12 “Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

14 Blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit from the tree of life. 15 Outside the city are the dogs—the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshipers, and all who love to live a lie.

16 “I, Jesus, have sent my angel to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne.[e] I am the bright morning star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come.” Let anyone who hears this say, “Come.” Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. 18 And I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book: If anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book. 19 And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person’s share in the tree of life and in the holy city that are described in this book.

20 He who is the faithful witness to all these things says, “Yes, I am coming soon!”

Amen! Come, Lord Jesus!

21 May the grace of the Lord Jesus be with God’s holy people.[f]

Notas al pie

 1. 22:2 Or twelve kinds of fruit.
 2. 22:6a Or The Lord, the God of the spirits of the prophets.
 3. 22:6b Or suddenly, or quickly; also in 22:7, 12, 20.
 4. 22:7 Or scroll; also in 22:9, 10, 18, 19.
 5. 22:16 Greek I am the root and offspring of David.
 6. 22:21 Other manuscripts read be with all; still others read be with all of God’s holy people. Some manuscripts add Amen.

En Levende Bok

Apenbaring 22

Elven med livets vann

1Han viste meg en elv med livets vann, glitrende som krystall. Den kom fra Guds og Lammets trone. Midt i den store gaten fløt den fram. På begge sider av elven vokste livets tre, som bærer frukt tolv ganger om året og gir avling hver måned. Bladene fra trærne er medisin for alle folk.[a]

Ingen som Gud har dømt til å gå under, eksisterer lenger. Guds og Lammets trone skal stå i byen, og tjenerne hans vil tilbe ham. De skal se ham ansikt til ansikt, og navnet hans vil stå skrevet på pannene deres. Det skal aldri mer bli mørkt, og ingen skal lenger behøve lampe eller solens lys, for Herren Gud skal lyse over alle. De skal regjere i all evighet.

Etter dette sa engelen til meg: ”Mitt budskap er troverdig og sant. Herren Gud, som gir budskapet til profetene, han har sendt sin engel for å vise tjenerne sine det som snart vil skje.”

Jesus kommer snart

”Se”, sier Jesus, ”jeg kommer snart! Lykkelig er den som tar være på budskapet fra Gud som er skrevet ned i denne boken.”

Det var jeg, Johannes, som fikk høre og se alt dette. Da jeg hadde hørt og sett alt, falt jeg ned for å hylle engelen som hadde vist det for meg. Han sa: ”Nei, gjør ikke det! Jeg er bare Guds tjener, akkurat som du og de andre profetene som bar fram Guds budskap på samme måten som alle dem som tar være på det som står i denne boken. Det er Gud du skal tilbe.” 10 Han sa til meg: ”Ikke hold budskapet fra Gud hemmelig, det som du har skrevet ned i denne boken. Det drøyer ikke lenge før alt dette går i oppfyllelse.

11 En kort periode til får den onde fortsette å være ond, og den som synder, får fortsette å synde litt til. Den som er god, fortsetter å være god, og den som lever fullt og helt for Gud, fortsetter å leve fullt og helt for Gud.”

12 ”Se”, sier Jesus, ”jeg kommer snart. Jeg har med meg lønnen som skal bli delt ut til hver og en etter gjerningene hans. 13 Jeg er alfa og omega,[b] den første og den siste, begynnelsen og slutten på alle ting.”

14 Lykkelige er de som vasker klærne sine rene.[c] De skal få rett til å spise av frukten fra livets tre og gå inn gjennom portene i byen. 15 Utenfor står de som har vendt Gud ryggen, de som har drevet med magi og okkultisme, de som har hengitt seg til seksuell løssluppenhet, morderne, avgudsdyrkerne og alle som har elsket løgnen og levd livet sitt i falskhet.

16 ”Jeg, Jesus, har sendt min engel til dere for å fortelle om dette til menighetene. Jeg er etterkommer av kong David og arving til hans trone. Jeg er den strålende morgenstjernen.[d]

17 Guds Ånd og bruden[e] sier: ”Kom!” Når du hører dette, skal du svare: ”Kom!” Du som er tørst, kom, for den som vil, kan få drikke av livets vann[f] helt gratis.

18 Jeg advarer alle som hører budskapet fra Gud i denne boken: Dersom noen legger til noe i det som er skrevet, da skal Gud la ham bli rammet av alle de plagene som det står om i boken. 19 Dersom noen tar bort noe fra det budskapet Gud har båret fram, da skal Gud ta bort hans del i livets tre og den Hellige byen, som det står om i denne boken.

20 Han som forteller dette, sier: ”Ja, jeg kommer snart!”

Ja, det er sant![g] Kom, Herre Jesus!

21 Ta imot ønsket om at Herren Jesu godhet og kjærlighet må være med dere alle.

Notas al pie

 1. 22:2 Se Første Mosebok 2:9 og Esekiel 47:12.
 2. 22:13 Alfa og omega er første og siste bokstaven i det gresk alfabetet.
 3. 22:14 Å vaske klærne sine er å bli uten skyld for Gud ved troen på at Jesus tok straffen for menneskene sine synder da han døde og ofret sitt blod. Se 7:14.
 4. 22:16 ”Davids slektning og arvingen til tronen hans” er en tittel på Messias, den lovede kongen. ”Morgenstjernen” var et symbol for seier og makt.
 5. 22:17 ”Bruden” er et bilde på alle som tilhører Gud.
 6. 22:17 ”Livets vann” er et bilde på det evige livet. Se Salmenes bok 36:10.
 7. 22:20 I grunnteksten: Amen!