New Living Translation

Revelation 2

The Message to the Church in Ephesus

1“Write this letter to the angel[a] of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the seven stars in his right hand, the one who walks among the seven gold lampstands:

“I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don’t tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting.

“But I have this complaint against you. You don’t love me or each other as you did at first![b] Look how far you have fallen! Turn back to me and do the works you did at first. If you don’t repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor: You hate the evil deeds of the Nicolaitans, just as I do.

“Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious I will give fruit from the tree of life in the paradise of God.

The Message to the Church in Smyrna

“Write this letter to the angel of the church in Smyrna. This is the message from the one who is the First and the Last, who was dead but is now alive:

“I know about your suffering and your poverty—but you are rich! I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for ten days. But if you remain faithful even when facing death, I will give you the crown of life.

11 “Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. Whoever is victorious will not be harmed by the second death.

The Message to the Church in Pergamum

12 “Write this letter to the angel of the church in Pergamum. This is the message from the one with the sharp two-edged sword:

13 “I know that you live in the city where Satan has his throne, yet you have remained loyal to me. You refused to deny me even when Antipas, my faithful witness, was martyred among you there in Satan’s city.

14 “But I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like that of Balaam, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to idols and by committing sexual sin. 15 In a similar way, you have some Nicolaitans among you who follow the same teaching. 16 Repent of your sin, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth.

17 “Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious I will give some of the manna that has been hidden away in heaven. And I will give to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it.

The Message to the Church in Thyatira

18 “Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze:

19 “I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance. And I can see your constant improvement in all these things.

20 “But I have this complaint against you. You are permitting that woman—that Jezebel who calls herself a prophet—to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. 21 I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality.

22 “Therefore, I will throw her on a bed of suffering,[c] and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. 23 I will strike her children dead. Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person. And I will give to each of you whatever you deserve.

24 “But I also have a message for the rest of you in Thyatira who have not followed this false teaching (‘deeper truths,’ as they call them—depths of Satan, actually). I will ask nothing more of you 25 except that you hold tightly to what you have until I come. 26 To all who are victorious, who obey me to the very end,

To them I will give authority over all the nations.
27 They will rule the nations with an iron rod
    and smash them like clay pots.[d]

28 They will have the same authority I received from my Father, and I will also give them the morning star!

29 “Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches.

Notas al pie

 1. 2:1 Or the messenger; also in 2:8, 12, 18.
 2. 2:4 Greek You have lost your first love.
 3. 2:22 Greek a bed.
 4. 2:26-27 Ps 2:8-9 (Greek version).

En Levende Bok

Apenbaring 2

Brevet til menigheten i Efesos

1Skriv til engelen[a] for menigheten i Efesos:

’Dette er budskapet fra ham som holder de sju stjernene i sin høyre hånd og går omkring blant de sju lysestakene av gull. Han sier til menigheten:

Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg har sett hvordan dere har kjempet tålmodig for å følge meg. Jeg vet at dere ikke kan tåle de onde menneskene, og at dere nøye har testet ut dem som kaller seg mine[b] utsendinger, men ikke er det. Dere har avslørt at de lyver. Dere har tålmodig lidd på grunn av troen på meg, og dere har ikke gitt opp.

En ting må jeg kritisere dere for: Kjærligheten deres er ikke like sterk nå som den var da dere først begynte å tro på meg. Tenk på den store forskjellen, og vend om og lev som dere gjorde før. For dersom dere ikke vender om, skal jeg komme til dere og flytte lysestaken fra ditt sted.

Jeg vil likevel rose og ære dere: Dere hater nikolaittenes[c] gjerninger, akkurat som jeg selv gjør.

Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, vil jeg gi rett til å spise av livets tre i Guds paradis.’

Brevet til menigheten i Smyrna

Skriv til engelen[d] for menigheten i Smyrna:

’Dette er et budskap fra ham som er den første og den siste, han som var død men nå lever. Han sier til menigheten:

Jeg vet hvor mye dere må lide for min skyld, og jeg vet hvor fattige dere er. Men dere er rike, for dere tilhører Gud! Jeg vet at dere blir hånet av dem som kaller seg jøder og Guds folk, men ikke er det. Deres synagoge[e] står i Satans tjeneste. 10 Vær ikke redde for den lidelse som venter dere. Jeg sier dere: Djevelen kommer å kaste noen av dere i fengsel for å teste dere. Dere skal bli forfulgt i ti dager. Stå fast ved troen i alt, også når dere møter døden. Da skal jeg gi dere det evige livet som en seierskrans. 11 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal ikke blir skadet av den annen død.[f]

Brevet til menigheten i Pergamon

12 Skriv til engelen[g] for menigheten i Pergamon:

’Dette er budskapet fra ham som har det skarpe, dobbeldeggede sverdet. Han sier til menigheten:

13 Jeg vet hvor dere bor. Dere bor i den byen der Satan har sitt maktsentrum[h]. Til tross for det holder dere fast ved meg. Dere har avstått fra å fornekte troen. Til og med da Antipas ble drept i byen der Satan bor nølte dere ikke med å bekjenne dere til meg.

14 En ting må jeg likevel kritisere dere for: Dere aksepterer at noen av medlemmene i menigheten er tilhengere av Bileams lære. Det var han som viste Balak hvordan de kunne lokke Israels folk til fall ved å få dem til å spise det som var ofret til avgudene og lede dem inn i seksuell løssluppenhet.[i] 15 Denne læren er den samme som nikolaittenes[j] lære. Dere har medlemmer som følger den og lar seg bruke til disse syndene.

16 Vend om! Ellers skal jeg brått komme til dere og kjempe mot tilhengerne av denne læren med sverdet som kommer ut fra min munn.

17 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene! Den som vinner seier over ondskapen, skal få spise av det brødet som finnes skjult i himmelen.[k] Jeg skal gi ham en hvit stein, og på den skal det stå et nytt navn, som bare den som får det, kjenner til.[l]

Brevet til menigheten i Tyatira

18 Skriv til engelen[m] for menigheten i Tyatira:

’Dette er budskapet fra Guds sønn, han som har øyne som gnistrende ild og føtter som ligner skinnende bronse. Han sier til menigheten:

19 Jeg kjenner til alt i livet deres. Jeg vet at dere elsker hverandre og holder fast ved troen på meg. Jeg har sett hvordan dere hjelper hverandre og tålmodig holder ut i lidelsene. Jeg vet at dere gjør mer i dag enn dere gjorde i den første tiden.

20 En ting må jeg likevel kritisere dere for. Dere tillater kvinnen Jesabel, hun som sier seg å være en profet, å fortsette å holde fram sine budskap og føre vill mine tjenere til seksuell løssluppenhet. I tillegg spiser de også mat som blir ofret til avgudene. 21 Jeg ga henne tid til å angre og vende om, men hun ville ikke slutte med sine seksuelle utsvevelser. 22 Derfor vil jeg la henne bli syk og sengeliggende. Alle som har sex med henne, skal bli rammet av fryktelige lidelser, dersom de ikke angrer sitt syndige liv og slutter å være sammen med henne. 23 Hennes disipler vil bli rammet av døden. Gjennom dette skal alle menighetene forstå at jeg er den som kjenner de innerste tankene og begjær hos hvert menneske, og at jeg gir hver og en den lønnen han fortjener.

24 Når det gjelder dere andre i menigheten i Tyatira, dere som ikke har fulgt denne falske læren, disse ”Satans dype hemmeligheter” som de kaller det, så tenker jeg ikke å kreve noe mer av dere. 25 Hold bare fast ved troen til jeg kommer.

26 Den som vinner seier over ondskapen og fortsetter å gjøre viljen min helt til veis ende, han vil jeg gi makt over folkene. 27 Han skal herske over dem med et spir av jern, og knuse alle som leirkrukker.[n] 28 Han skal få samme makten som jeg har fått av min Far i himmelen, og jeg skal gi han morgenstjernen.[o] 29 Lytt nøye og forsøk å forstå det Guds Ånd sier til menighetene!’

Notas al pie

 1. 2:1 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 2. 2:2 Blir også kalt apostler. En ekte disippel av Jesus var utsendt av Jesus selv for å spre budskapet om ham.
 3. 2:6 Nikolaittene var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 4. 2:8 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 5. 2:9 Synagogen er jødenes bygg for gudstjenester eller den menighet som møtes der.
 6. 2:11 ”Den annen død”. Forklaringen finnes i 20:14-15 og 21:8.
 7. 2:12 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet er altså rettet til menigheten.
 8. 2:13 Pergamon var sentrum i provinsen Asia for tilbedelse av den romerske keiseren.
 9. 2:14 Se Fjerde Mosebok 22–24.
 10. 2:15 Nikolaitterne var gnostikere. De trodde at den åndelige og materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirkede det åndelige livet.
 11. 2:17 Et bilde på åndelig ”mat”. Se Salmenes bok 78:24 og Johannes sin fortelling om Jesus 6:30-33, der Jesus sier at han er brødet fra himmelen.
 12. 2:17 Steiner kan ha vært brukt som inngangsbillett til fester. Navnet kan være enten den troende sitt nye navn eller identitet, eller Jesu navn. Se Jesaja 62:2.
 13. 2:18 Engelen ses som en representant for menigheten. Brevet dere altså rettet til menigheten.
 14. 2:27 Se Salmenes bok 2:9.
 15. 2:28 Morgenstjernen var et symbol for seier og makt. Jesus ble kalt for morgenstjernen i 22:16.