New Living Translation

Revelation 18

The Fall of Babylon

1After all this I saw another angel come down from heaven with great authority, and the earth grew bright with his splendor. He gave a mighty shout:

“Babylon is fallen—that great city is fallen!
    She has become a home for demons.
She is a hideout for every foul[a] spirit,
    a hideout for every foul vulture
    and every foul and dreadful animal.[b]
For all the nations have fallen[c]
    because of the wine of her passionate immorality.
The kings of the world
    have committed adultery with her.
Because of her desires for extravagant luxury,
    the merchants of the world have grown rich.”

Then I heard another voice calling from heaven,

“Come away from her, my people.
    Do not take part in her sins,
    or you will be punished with her.
For her sins are piled as high as heaven,
    and God remembers her evil deeds.
Do to her as she has done to others.
    Double her penalty[d] for all her evil deeds.
She brewed a cup of terror for others,
    so brew twice as much[e] for her.
She glorified herself and lived in luxury,
    so match it now with torment and sorrow.
She boasted in her heart,
    ‘I am queen on my throne.
I am no helpless widow,
    and I have no reason to mourn.’
Therefore, these plagues will overtake her in a single day—
    death and mourning and famine.
She will be completely consumed by fire,
    for the Lord God who judges her is mighty.”

And the kings of the world who committed adultery with her and enjoyed her great luxury will mourn for her as they see the smoke rising from her charred remains. 10 They will stand at a distance, terrified by her great torment. They will cry out,

“How terrible, how terrible for you,
    O Babylon, you great city!
In a single moment
    God’s judgment came on you.”

11 The merchants of the world will weep and mourn for her, for there is no one left to buy their goods. 12 She bought great quantities of gold, silver, jewels, and pearls; fine linen, purple, silk, and scarlet cloth; things made of fragrant thyine wood, ivory goods, and objects made of expensive wood; and bronze, iron, and marble. 13 She also bought cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, cattle, sheep, horses, wagons, and bodies—that is, human slaves.

14 “The fancy things you loved so much
    are gone,” they cry.
“All your luxuries and splendor
    are gone forever,
    never to be yours again.”

15 The merchants who became wealthy by selling her these things will stand at a distance, terrified by her great torment. They will weep and cry out,

16 “How terrible, how terrible for that great city!
    She was clothed in finest purple and scarlet linens,
    decked out with gold and precious stones and pearls!
17 In a single moment
    all the wealth of the city is gone!”

And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance. 18 They will cry out as they watch the smoke ascend, and they will say, “Where is there another city as great as this?” 19 And they will weep and throw dust on their heads to show their grief. And they will cry out,

“How terrible, how terrible for that great city!
    The shipowners became wealthy
    by transporting her great wealth on the seas.
In a single moment it is all gone.”

20 Rejoice over her fate, O heaven
    and people of God and apostles and prophets!
For at last God has judged her
    for your sakes.

21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone. He threw it into the ocean and shouted,

“Just like this, the great city Babylon
    will be thrown down with violence
    and will never be found again.
22 The sound of harps, singers, flutes, and trumpets
    will never be heard in you again.
No craftsmen and no trades
    will ever be found in you again.
The sound of the mill
    will never be heard in you again.
23 The light of a lamp
    will never shine in you again.
The happy voices of brides and grooms
    will never be heard in you again.
For your merchants were the greatest in the world,
    and you deceived the nations with your sorceries.
24 In your[f] streets flowed the blood of the prophets and of God’s holy people
    and the blood of people slaughtered all over the world.”

Notas al pie

  1. 18:2a Greek unclean; also in each of the two following phrases.
  2. 18:2b Some manuscripts condense the last two lines to read a hideout for every foul [unclean] and dreadful vulture.
  3. 18:3 Some manuscripts read have drunk.
  4. 18:6a Or Give her an equal penalty.
  5. 18:6b Or brew just as much.
  6. 18:24 Greek her.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 18

Pád Babylona

1 Potom som videl iného anjela, ako s veľkou mocou zostupuje z neba, a jeho sláva ožiarila celú zem.

Zvolal mohutným hlasom: Padol, padol veľký Babylon, stal sa obydlím démonov a skrýšou nečistých duchov i každého zlovestného a nenávideného vtáka.

To preto, že sa vínom jeho smilstva opíjali všetky národy, vládcovia sveta s ním smilnili a magnáti zeme bohatli z jeho márnotratnosti a prepychu!"

Potom som počul z neba iný hlas: Ľud môj, utečte z tohto mesta, nezúčastňujte sa na jeho hriechoch, aby vás nepostihli jeho pohromy.

Lebo jeho viny sa navŕšili až po nebo a Boh nezabudol na jeho viny.

Odplaťte tej neviestke, ako si zaslúži. Dvojnásobne sa jej odplaťte za jej skutky. Do pohára, do ktorého nalievala, vlejte jej dvojnásobne!

Koľko si užila slávy a hýrenia, toľko jej teraz dajte trýzne a žiaľu. Lebo si nahovára: Trónim si ako kráľovná, vdova nie som a smútku neokúsim.

Preto v jedinom dni postihnú ju všetky pohromy: smrť i smútok, hlad i oheň. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."

Králi sveta, ktorí s ňou smilnili a hýrili, budú nad ňou plakať a nariekať, keď uvidia dym horiaceho mesta.

10 V hrôze nad jeho skazou budú sa len zobďaleč prizerať a nariekať: Beda, beda, ty veľký Babylon, mesto také mocné, a predsa ťa vo chvíli postihol súd!"

11 Aj bohatí kupci zeme budú nad ním plakať, lebo už nik nekúpi ich tovar:

12 náklady zlata a striebra, drahokamov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, tujové drevo všelijakého druhu, rozličné výrobky zo slonoviny a vzácneho dreva, medi, železa a mramoru,

13 škoricu a indické korenie, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, telá i duše ľudí.

14 Aj bohatstvo, po ktorom si tak dychtil, je preč, po všetkom lesku a nádhere niet ani pamiatky a nikdy ich už naspäť nezískaš.

15 Ľudia, ktorí s tým obchodovali a z toho zbohatli, budú sa prizerať zobďaleč, zdesení nad jeho skazou, a budú plakať a nariekať:

16 Beda, beda, ty veľké mesto, ktoré si sa odievalo do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobilo zlatom, drahokamami a perlami!

17 Vo chvíli bolo zničené všetko tvoje bohatstvo!"

A všetci kapitáni lodí aj tí, čo sa na nich plavia, námorníci aj všetci, čo sa živia plavbou, neodvážili sa priblížiť,

18 a keď videli dym požiaru, volali: Ktoré mesto na svete sa mohlo porovnať s týmto mestom?"

19 V smútku si sypali popol na hlavu a nahlas nariekali: Beda, beda ti, veľké mesto! Z tvojho blahobytu zbohatli všetci majitelia námorných lodí -- a teraz si vo chvíli spustošené!"

20 Avšak raduj sa, nebo, i ty, verná cirkev, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol nad týmto mestom rozsudok, aký ono vynieslo nad vami.

21 Tu jeden mocný anjel zdvihol balvan, ťažký ako žarnov, hodil ho do mora a zvolal: Takto odrazu bude zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nezostane po ňom ani pamiatky.

22 Už nikdy tu nezaznie hudba, neozve sa harfa, flauta ani poľnica, nikdy už tu nebude pracovať remeselník ani umelec, ani klepot mlyna tu nik už nepočuje.

23 Nikdy sa tu už nerozsvieti svetlo lampy, ani sa tu nebude ozývať svadobné veselie. Tvoji obchodníci ovládali celý svet a tvojimi čarami boli omámené všetky národy.

24 Tvoje ulice sú skropené krvou prorokov a nasledovníkov Kristových i všetkých, čo boli zavraždení na zemi."