New Living Translation

Revelation 17

The Great Prostitute

1One of the seven angels who had poured out the seven bowls came over and spoke to me. “Come with me,” he said, “and I will show you the judgment that is going to come on the great prostitute, who rules over many waters. The kings of the world have committed adultery with her, and the people who belong to this world have been made drunk by the wine of her immorality.”

So the angel took me in the Spirit[a] into the wilderness. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns, and blasphemies against God were written all over it. The woman wore purple and scarlet clothing and beautiful jewelry made of gold and precious gems and pearls. In her hand she held a gold goblet full of obscenities and the impurities of her immorality. A mysterious name was written on her forehead: “Babylon the Great, Mother of All Prostitutes and Obscenities in the World.” I could see that she was drunk—drunk with the blood of God’s holy people who were witnesses for Jesus. I stared at her in complete amazement.

“Why are you so amazed?” the angel asked. “I will tell you the mystery of this woman and of the beast with seven heads and ten horns on which she sits. The beast you saw was once alive but isn’t now. And yet he will soon come up out of the bottomless pit[b] and go to eternal destruction. And the people who belong to this world, whose names were not written in the Book of Life before the world was made, will be amazed at the reappearance of this beast who had died.

“This calls for a mind with understanding: The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules. They also represent seven kings. 10 Five kings have already fallen, the sixth now reigns, and the seventh is yet to come, but his reign will be brief.

11 “The scarlet beast that was, but is no longer, is the eighth king. He is like the other seven, and he, too, is headed for destruction. 12 The ten horns of the beast are ten kings who have not yet risen to power. They will be appointed to their kingdoms for one brief moment to reign with the beast. 13 They will all agree to give him their power and authority. 14 Together they will go to war against the Lamb, but the Lamb will defeat them because he is Lord of all lords and King of all kings. And his called and chosen and faithful ones will be with him.”

15 Then the angel said to me, “The waters where the prostitute is ruling represent masses of people of every nation and language. 16 The scarlet beast and his ten horns all hate the prostitute. They will strip her naked, eat her flesh, and burn her remains with fire. 17 For God has put a plan into their minds, a plan that will carry out his purposes. They will agree to give their authority to the scarlet beast, and so the words of God will be fulfilled. 18 And this woman you saw in your vision represents the great city that rules over the kings of the world.”

Notas al pie

  1. 17:3 Or in spirit.
  2. 17:8 Or the abyss, or the underworld.

En Levende Bok

Apenbaring 17

Den prostituerte kvinnen

1En av de sju englene som hadde tømt ut plagene, kom nå fram og snakket til meg. Han sa: ”Kom, jeg vil vise deg dommen som skal ramme den prostituerte kvinnen, den store byen som ligger ved de mange vann. Makthaverne i alle land har ligget med henne. Innbyggerne på jorden har ruset seg som av vin med hennes seksuelle løssluppenhet.[a]

I synet som Guds Ånd lot meg se, ble jeg av engelen ført ut i ørkenen.[b] Der fikk jeg se en kvinne som satt på et lysende rødt udyr[c]. Udyret var tatovert med navn som spottet Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen bar klær av mørkerøde og lysende rødt[d] tøy, og hun hadde vakre smykker av gull, edelsteiner og perler. I hånden holdt hun et beger av gull som var fylt av snuskete og skitten styggedom fra hennes seksuelle løssluppenhet. På pannen hennes sto det skrevet et navn som hadde en hemmelig formel:

”Babylon den store,

alle prostituerte

og styggedommens mor i verden.”

Jeg så at kvinnen også var ruset. Hun hadde drukket seg full på blodet fra dem som tilhører Gud, fra dem som er blitt martyrer fordi de hadde spredd budskapet om Jesus. Jeg stirret på henne med vantro forskrekkelse.

”Hvorfor er du så forskrekket?” spurte engelen. ”Jeg vil fortelle deg hvem hun er og hvem udyret som hun rir på er, det som har sju hoder og ti horn. Udyret som du fikk se, har eksistert, men er ikke mer, det skal på nytt komme opp av den bunnløse avgrunnen for så å gå under. En stor del av innbyggerne på jorden vil bli dypt sjokkert når de ser at udyret, det som har eksistert men ikke er mer, og som på nytt kommer tilbake. De eneste som ikke blir forskrekket, er de som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre ham, og derfor har sine navn skrevet i livets bok[e], slik som Gud hadde bestemt allerede før verden ble skapt.

I dette blir det krevd både visdom og forstand. De sju hodene representerer sju høyder som kvinnen sitter på. Samtidig er de sju makthavere. 10 Fem av disse makthaverne har allerede falt, den sjette regjerer nå og den sjuende skal komme. Hans regjeringstid skal bli kort. 11 Udyret som har eksistert, men ikke er mer, det er den åttende makthaver. Han er også en av de sju og skal gå under.

12 De ti hornene du så på udyret, er ti makthavere som ennå ikke har begynt å regjere. De skal en kort periode regjere sammen med udyret. 13 Alle ti vil bli enige om å overdra makten og myndigheten til udyret. 14 Sammen med udyret vil de kjempe mot Lammet. Lammet, og alle som har takket ja til Guds innbydelse om å tilhøre Lammet og trofast holde seg til ham, de skal beseire alle disse makthaverne. Lammet er alle herrenes Herre og alle kongenes konge.”

15 Så sa engelen til meg: ”De vassdragene som du så, der den prostituerte bor, er et bilde på land, individer, folk og språk. 16 Udyret og de ti hornene som du så, skal hate den prostituerte, ta eiendelene og klærne, spise kjøttet hennes og brenne henne opp i ilden. 17 Dette er helt i tråd med Guds plan, for det er han som får de ti kongene til å overdra makten til udyret, helt til Guds forutsigelse har gått i oppfyllelse. 18 Kvinnen som du så i synet, hun er den store byen som regjerer over makthaverne i alle land på jorden.”

Notas al pie

  1. 17:2 Se Jeremia 51:7.
  2. 17:3 På gresk: Engelen førte meg i ånden ut i ørkenen.
  3. 17:3 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  4. 17:4 På gresk: purpur og skarlagensrødt. Fargene var symboler for makt og luksus.
  5. 17:8 Et register over alle som får evig liv. Se Andre Mosebok 32:32 og Salmenes bok 69:29.