New Living Translation

Revelation 13

The Beast out of the Sea

1Then I saw a beast rising up out of the sea. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. And written on each head were names that blasphemed God. This beast looked like a leopard, but it had the feet of a bear and the mouth of a lion! And the dragon gave the beast his own power and throne and great authority.

I saw that one of the heads of the beast seemed wounded beyond recovery—but the fatal wound was healed! The whole world marveled at this miracle and gave allegiance to the beast. They worshiped the dragon for giving the beast such power, and they also worshiped the beast. “Who is as great as the beast?” they exclaimed. “Who is able to fight against him?”

Then the beast was allowed to speak great blasphemies against God. And he was given authority to do whatever he wanted for forty-two months. And he spoke terrible words of blasphemy against God, slandering his name and his dwelling—that is, those who dwell in heaven.[a] And the beast was allowed to wage war against God’s holy people and to conquer them. And he was given authority to rule over every tribe and people and language and nation. And all the people who belong to this world worshiped the beast. They are the ones whose names were not written in the Book of Life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made.[b]

Anyone with ears to hear
    should listen and understand.
10 Anyone who is destined for prison
    will be taken to prison.
Anyone destined to die by the sword
    will die by the sword.

This means that God’s holy people must endure persecution patiently and remain faithful.

The Beast out of the Earth

11 Then I saw another beast come up out of the earth. He had two horns like those of a lamb, but he spoke with the voice of a dragon. 12 He exercised all the authority of the first beast. And he required all the earth and its people to worship the first beast, whose fatal wound had been healed. 13 He did astounding miracles, even making fire flash down to earth from the sky while everyone was watching. 14 And with all the miracles he was allowed to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people who belong to this world. He ordered the people to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life. 15 He was then permitted to give life to this statue so that it could speak. Then the statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must die.

16 He required everyone—small and great, rich and poor, free and slave—to be given a mark on the right hand or on the forehead. 17 And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. 18 Wisdom is needed here. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast, for it is the number of a man.[c] His number is 666.[d]

Notas al pie

  1. 13:6 Some manuscripts read and his dwelling and all who dwell in heaven.
  2. 13:8 Or not written in the Book of Life before the world was made—the Book that belongs to the Lamb who was slaughtered.
  3. 13:18a Or of humanity.
  4. 13:18b Some manuscripts read 616.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 13

Morská šelma

1 Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala desať rohov a sedem hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce Boha.

Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc.

Jedna z jej hláv akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila.

Celá zem obdivovala šelmu.

Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme, kto sa s ňou odváži bojovať?"

Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť štyridsaťdva mesiacov.

A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku, všetkým, čo bývajú v nebi.

Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom.

A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného Baránka.

Počúvajte pozorne!

10 Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.

Zemská šelma

11 Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak.

12 Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali.

13 Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí.

14 Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila.

15 Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila, a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche neklaňajú.

16 A núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie.

17 A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami.

18 Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka, a je to číslo 666.