New Living Translation

Revelation 11

The Two Witnesses

1Then I was given a measuring stick, and I was told, “Go and measure the Temple of God and the altar, and count the number of worshipers. But do not measure the outer courtyard, for it has been turned over to the nations. They will trample the holy city for 42 months. And I will give power to my two witnesses, and they will be clothed in burlap and will prophesy during those 1,260 days.”

These two prophets are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of all the earth. If anyone tries to harm them, fire flashes from their mouths and consumes their enemies. This is how anyone who tries to harm them must die. They have power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they prophesy. And they have the power to turn the rivers and oceans into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish.

When they complete their testimony, the beast that comes up out of the bottomless pit[a] will declare war against them, and he will conquer them and kill them. And their bodies will lie in the main street of Jerusalem,[b] the city that is figuratively called “Sodom” and “Egypt,” the city where their Lord was crucified. And for three and a half days, all peoples, tribes, languages, and nations will stare at their bodies. No one will be allowed to bury them. 10 All the people who belong to this world will gloat over them and give presents to each other to celebrate the death of the two prophets who had tormented them.

11 But after three and a half days, God breathed life into them, and they stood up! Terror struck all who were staring at them. 12 Then a loud voice from heaven called to the two prophets, “Come up here!” And they rose to heaven in a cloud as their enemies watched.

13 At the same time there was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city. Seven thousand people died in that earthquake, and everyone else was terrified and gave glory to the God of heaven.

14 The second terror is past, but look, the third terror is coming quickly.

The Seventh Trumpet Brings the Third Terror

15 Then the seventh angel blew his trumpet, and there were loud voices shouting in heaven:

“The world has now become the Kingdom of our Lord and of his Christ,[c]
    and he will reign forever and ever.”

16 The twenty-four elders sitting on their thrones before God fell with their faces to the ground and worshiped him. 17 And they said,

“We give thanks to you, Lord God, the Almighty,
    the one who is and who always was,
for now you have assumed your great power
    and have begun to reign.
18 The nations were filled with wrath,
    but now the time of your wrath has come.
It is time to judge the dead
    and reward your servants the prophets,
    as well as your holy people,
and all who fear your name,
    from the least to the greatest.
It is time to destroy
    all who have caused destruction on the earth.”

19 Then, in heaven, the Temple of God was opened and the Ark of his covenant could be seen inside the Temple. Lightning flashed, thunder crashed and roared, and there was an earthquake and a terrible hailstorm.

Notas al pie

  1. 11:7 Or the abyss, or the underworld.
  2. 11:8 Greek the great city.
  3. 11:15 Or his Messiah.

En Levende Bok

Apenbaring 11

Representantene fra Gud

1Nå ga de meg en målestokk, den var en stav, og de sa til meg: ”Gå og mål Guds tempel og alteret, og tell alle som tilber der.[a] Templets ytre gård skal du ikke måle, for den har Gud overlatt til dem som ikke kjenner ham. De vil beseire Guds by, Jerusalem og ha kontrollen over byen i 42 måneder[b]. I disse 1 260 dagene vil jeg gi mine to representanter i oppdrag å holde fram mitt budskap mens de er kledd i sørgeklær.”

Disse representantene er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens Herre.[c] Dersom noen forsøker å skade dem kommer flammer av ild til å sprute ut av munnen deres. Hver fiende som vil skade dem, vil bli drept av ilden. De har makt til å stenge himmelen, slik at det ikke kommer regn i den tiden som de bringer Guds budskap. Videre har de makt til å forvandle alle elver til blod og sende alle slags plager over jorden, så ofte de vil.

Når de har sluttført oppdraget sitt med å bære fram budskapet som Guds representanter, vil udyret[d] som stiger opp fra den bunnløse avgrunnen, angripe, beseire og drepe de to. Likene deres vil ligge på gaten i den store byen som symbolsk blir kalt ”Sodoma” og ”Egypt”, der deres Herre også ble henrettet ved å bli spikret fast på et kors. Mennesker fra alle land, stammer, språk og folk vil i tre og en halv dag se kroppene deres ligge der. De vil ikke tillate at kroppene blir begravd. 10 Jordens innbyggere vil glede seg over at Guds representanter endelig er døde. De vil juble og utveksle gaver til hverandre for å feire at de er kvitt disse to profetene som bar fram Guds budskap og var til så mye bry.

11 Etter tre og en halv dag vil livets Ånd fra Gud komme inn i de to døde. De vil sette seg opp, og alle som ser dette, vil bli vettskremt. 12 Så vil en kraftig stemme fra himmelen rope: ”Kom hit opp!” Jeg var vitne til at de for opp til himmelen i en sky, rett foran øynene på deres fiender. 13 I samme øyeblikk ble det et kraftig jordskjelv, som fikk en tiendedel av byen til å styrte sammen. 7 000 mennesker ble drept, og de som overlevde, skalv av skrekk og begynte å hyllet, himmelens Gud.

14 Den andre katastrofen er med dette over, men den tredje er like om hjørnet.

Den sjuende engelen blåser i trompeten

15 Akkurat da blåste den sjuende engelen i trompeten. Sterke stemmer ble hørt fra himmelen. De sa:

”Vår Gud og Kristus,
    kongen han lovet oss,
har nå tatt makten over hele verden.
    Han skal regjere i all evighet.”

16 De 24 lederne i himmelen, som satt på sine troner for Gud, falt ned på ansiktene, tilba, og sa:

17 ”Vi takker deg, Herre Gud,
    du som har alt makt, du som er og alltid har vært,
for at du har begynt å utøve din store makt for å regjere.
18     Folkene raste i sinne, men nå er det din tur å være sint.
Det er tid for at de døde skal bli dømt.
    Du vil lønne profetene som tjente deg ved å holde fram budskapet,
og alle folk som tilhører deg.
    Ja, du vil lønne alle som er lydige og tilber deg.
Det gjelder både fine mennesker og vanlige folk.
    Du vil utslette dem som ødelegger verden.”

19 Så ble Guds tempel i himmelen åpnet. Der inne ble Paktens ark[e] synlig. Det lynte, drønnet av torden, ble jordskjelv og store hagl falt ned.

Notas al pie

  1. 11:1 Johannes fikk i oppdrag at måle og telle det som skulle beskyttes av Gud.
  2. 11:2 42 måneder, eller 1 260 dager, er det samme som 3½ år, hvilken er halvdelen av 7, det fullkomne tallet. Det kan altså ses som et symbolsk uttrykk for en begrenset tid. Samme symbolet forekommer i v.9 og 11.
  3. 11:4 Se Sakarja 4:1-14.
  4. 11:7 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  5. 11:19 Pakten Ark var en kiste kledd med gull, der Israels folk oppbevarte steintavlene med Paktens avtale, det vil si de ti budene. Se Andre Mosebok 25:10-22.