New Living Translation

Revelation 1

Prologue

1This is a revelation from[a] Jesus Christ, which God gave him to show his servants the events that must soon[b] take place. He sent an angel to present this revelation to his servant John, who faithfully reported everything he saw. This is his report of the word of God and the testimony of Jesus Christ.

God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church, and he blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near.

John’s Greeting to the Seven Churches

This letter is from John to the seven churches in the province of Asia.[c]

Grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come; from the sevenfold Spirit[d] before his throne; and from Jesus Christ. He is the faithful witness to these things, the first to rise from the dead, and the ruler of all the kings of the world.

All glory to him who loves us and has freed us from our sins by shedding his blood for us. He has made us a Kingdom of priests for God his Father. All glory and power to him forever and ever! Amen.

Look! He comes with the clouds of heaven.
    And everyone will see him—
    even those who pierced him.
And all the nations of the world
    will mourn for him.
Yes! Amen!

“I am the Alpha and the Omega—the beginning and the end,”[e] says the Lord God. “I am the one who is, who always was, and who is still to come—the Almighty One.”

Vision of the Son of Man

I, John, am your brother and your partner in suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us. I was exiled to the island of Patmos for preaching the word of God and for my testimony about Jesus. 10 It was the Lord’s Day, and I was worshiping in the Spirit.[f] Suddenly, I heard behind me a loud voice like a trumpet blast. 11 It said, “Write in a book[g] everything you see, and send it to the seven churches in the cities of Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea.”

12 When I turned to see who was speaking to me, I saw seven gold lampstands. 13 And standing in the middle of the lampstands was someone like the Son of Man.[h] He was wearing a long robe with a gold sash across his chest. 14 His head and his hair were white like wool, as white as snow. And his eyes were like flames of fire. 15 His feet were like polished bronze refined in a furnace, and his voice thundered like mighty ocean waves. 16 He held seven stars in his right hand, and a sharp two-edged sword came from his mouth. And his face was like the sun in all its brilliance.

17 When I saw him, I fell at his feet as if I were dead. But he laid his right hand on me and said, “Don’t be afraid! I am the First and the Last. 18 I am the living one. I died, but look—I am alive forever and ever! And I hold the keys of death and the grave.[i]

19 “Write down what you have seen—both the things that are now happening and the things that will happen.[j] 20 This is the meaning of the mystery of the seven stars you saw in my right hand and the seven gold lampstands: The seven stars are the angels[k] of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.

Notas al pie

 1. 1:1a Or of.
 2. 1:1b Or suddenly, or quickly.
 3. 1:4a Asia was a Roman province in what is now western Turkey.
 4. 1:4b Greek the seven spirits.
 5. 1:8 Greek I am the Alpha and the Omega, referring to the first and last letters of the Greek alphabet.
 6. 1:10 Or in spirit.
 7. 1:11 Or on a scroll.
 8. 1:13 Or like a son of man. See Dan 7:13. “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 9. 1:18 Greek and Hades.
 10. 1:19 Or what you have seen and what they mean—the things that have already begun to happen.
 11. 1:20 Or the messengers.

Swedish Contemporary Bible

Revelation 1

Inledning

1Detta är den uppenbarelse Gud gav Jesus Kristus för att visa sina tjänare vad som snart måste inträffa. Han gjorde det känt genom att skicka sin ängel till sin tjänare Johannes, 2som har vittnat om Guds ord och Jesus Kristus vittnesbörd, allt han har sett. 3Lycklig är den som läser upp, och lyckliga är de som hör denna profetias ord och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära.

Hälsningar till de sju församlingarna

4Från Johannes.

Till de sju församlingarna i provinsen Asien[a].

Nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, [b]5och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar.

Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. 6Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Fader. Hans är äran och makten i all evighet, amen.

7Se! Han kommer med molnen,

och varje öga ska se honom,

också de som genomborrade honom.

Alla stammar på jorden

ska jämra sig för hans skull.

Ja, amen.

8”Jag är alfa och omega[c]”, säger Herren Gud, han som är, som var och som kommer, den Allsmäktige.

Johannes får se Jesus i en syn

9Jag, Johannes, er bror, i Jesus delaktig i lidandet, kungariket och uthålligheten tillsammans med er, var nu på en ö som heter Patmos[d] för Guds ords och Jesus vittnesbörds skull. 10Jag var i Anden på Herrens dag[e] och hörde en stark röst bakom mig som lät som en trumpetstöt. 11Rösten sa: ”Skriv ner i en bokrulle allt du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.”

12När jag då vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig, såg jag sju lampställ av guld. 13Mitt bland lampställen stod någon som liknade en Människoson[f]. Han var klädd i en mantel som gick ända ner till fötterna, och han hade ett bälte av guld över bröstet. 14Hans huvud och hår var vitt som snövit ull, och hans ögon var som eldslågor. 15Hans fötter liknade polerad koppar som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av stora vattenmassor. 16Han höll sju stjärnor i sin högra hand, och från hans mun kom det ut ett skarpt, dubbeleggat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den är som starkast.

17När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste, 18den som lever. Jag var död, men se, jag lever i all evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

19Skriv därför ner vad du har sett, det som är nu och det som kommer att hända i framtiden. 20Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas budbärare[g], och de sju lampställen är de sju församlingarna[h].

Notas al pie

 1. 1:4 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
 2. 1:4 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar, och Guds sju andar kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på.
 3. 1:8 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
 4. 1:9 Patmos är en liten ö i östra Medelhavet som användes som straffkoloni av romarna.
 5. 1:10 Herrens dag har ofta tolkats syfta på den dag då Jesus uppstod från de döda, men en troligare tolkning är att Johannes i synen fick förflytta sig fram till den eskatologiska, yttersta dagen, som Herrens dag är en vanlig benämning på och som utgör ett centralt tema i Uppenbarelseboken i stort.
 6. 1:13 Människoson är en titel på Kristus, hämtad från Dan 7:13-14.
 7. 1:20 Eller änglar.
 8. 1:20 Se not till v. 4.