New Living Translation

Psalm 99

Psalm 99

The Lord is king!
    Let the nations tremble!
He sits on his throne between the cherubim.
    Let the whole earth quake!
The Lord sits in majesty in Jerusalem,[a]
    exalted above all the nations.
Let them praise your great and awesome name.
    Your name is holy!
Mighty King, lover of justice,
    you have established fairness.
You have acted with justice
    and righteousness throughout Israel.[b]
Exalt the Lord our God!
    Bow low before his feet, for he is holy!

Moses and Aaron were among his priests;
    Samuel also called on his name.
They cried to the Lord for help,
    and he answered them.
He spoke to Israel from the pillar of cloud,
    and they followed the laws and decrees he gave them.
O Lord our God, you answered them.
    You were a forgiving God to them,
    but you punished them when they went wrong.

Exalt the Lord our God,
    and worship at his holy mountain in Jerusalem,
    for the Lord our God is holy!

Notas al pie

  1. 99:2 Hebrew Zion.
  2. 99:4 Hebrew Jacob. See note on 44:4.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 99

1Yehova akulamulira,
    mitundu ya anthu injenjemere;
Iye wakhala pa mpando wake waufumu, pakati pa akerubi,
    dziko lapansi ligwedezeke.
Mʼziyoni wamkulu ndi Yehova;
    Iye ndi wokwezeka pamwamba pa mitundu yonse ya anthu.
Anthu atamande dzina lanu lalikulu ndi loopsa kwambiri,
    Iye ndi woyera.

Mfumu yamphamvu, iyo imakonda chilungamo
    Inu mwakhazikitsa khalidwe losakondera;
mwachita zolungama ndi zoyenera mwa Yakobo.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mulambireni pa mapazi ake;
    Iye ndi woyera.

Mose ndi Aaroni anali ena mwa ansembe ake,
    Samueli anali pamodzi ndi iwo amene anayitana pa dzina lake;
iwo anayitana Yehova
    ndipo Iyeyo anawayankha.
Iye anayankhula nawo kuchokera mʼchipilala cha mtambo;
    iwo anasunga malamulo ake ndi zophunzitsa zomwe anawapatsa.

Inu Yehova Mulungu wathu,
    munawayankha iwo;
Inu kwa Israeli munali Mulungu wokhululuka,
    ngakhale munawalanga pa zochita zawo zoyipa.
Kwezani Yehova Mulungu wathu
    ndipo mumulambire pa phiri lake loyera,
    pakuti Yehova Mulungu wathu ndi woyera.