New Living Translation

Psalm 96

Psalm 96

Sing a new song to the Lord!
    Let the whole earth sing to the Lord!
Sing to the Lord; praise his name.
    Each day proclaim the good news that he saves.
Publish his glorious deeds among the nations.
    Tell everyone about the amazing things he does.
Great is the Lord! He is most worthy of praise!
    He is to be feared above all gods.
The gods of other nations are mere idols,
    but the Lord made the heavens!
Honor and majesty surround him;
    strength and beauty fill his sanctuary.

O nations of the world, recognize the Lord;
    recognize that the Lord is glorious and strong.
Give to the Lord the glory he deserves!
    Bring your offering and come into his courts.
Worship the Lord in all his holy splendor.
    Let all the earth tremble before him.
10 Tell all the nations, “The Lord reigns!”
    The world stands firm and cannot be shaken.
    He will judge all peoples fairly.

11 Let the heavens be glad, and the earth rejoice!
    Let the sea and everything in it shout his praise!
12 Let the fields and their crops burst out with joy!
    Let the trees of the forest sing for joy
13 before the Lord, for he is coming!
    He is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with his truth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 96

Psalmul 96

Cântaţi Domnului un cântec nou,
    cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele!
    Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
Istorisiţi printre neamuri slava Lui
    şi printre toate popoarele – minunile Lui!

Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă,
    El este mai de temut decât toţi zeii.
Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli,
    dar Domnul a făcut cerurile.
Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui,
    iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.

Familii ale popoarelor, daţi Domnului,
    daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[a]!
    Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!
    De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată.
        El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul!
    Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea!
    Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine,
    vine să judece pământul,
să judece lumea cu dreptate
    şi popoarele după credincioşia Sa.

Notas al pie

  1. Psalmii 96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)