New Living Translation

Psalm 95

Psalm 95

Come, let us sing to the Lord!
    Let us shout joyfully to the Rock of our salvation.
Let us come to him with thanksgiving.
    Let us sing psalms of praise to him.
For the Lord is a great God,
    a great King above all gods.
He holds in his hands the depths of the earth
    and the mightiest mountains.
The sea belongs to him, for he made it.
    His hands formed the dry land, too.

Come, let us worship and bow down.
    Let us kneel before the Lord our maker,
    for he is our God.
We are the people he watches over,
    the flock under his care.

If only you would listen to his voice today!
The Lord says, “Don’t harden your hearts as Israel did at Meribah,
    as they did at Massah in the wilderness.
For there your ancestors tested and tried my patience,
    even though they saw everything I did.
10 For forty years I was angry with them, and I said,
‘They are a people whose hearts turn away from me.
    They refuse to do what I tell them.’
11 So in my anger I took an oath:
    ‘They will never enter my place of rest.’”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 95

Psalmul 95

Veniţi să strigăm de bucurie către Domnul,
    să strigăm către Stânca mântuirii noastre!
Să ne înfăţişăm înaintea Lui cu laude
    şi să strigăm către El prin cântări!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare,
    este un împărat mare, mai presus de toţi zeii!
El ţine în mână adâncimile pământului,
    iar înălţimile munţilor sunt ale Lui.
A Lui este marea, – El a făcut-o –
    iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.

Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte,
    să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!
Căci El este Dumnezeul nostru,
    iar noi suntem poporul păşunii Lui,
        turma mâinii Sale!

„Astăzi dacă auziţi glasul Lui,[a]
    nu vă împietriţi inimile ca la Meriba[b],
        ca în ziua de la Masa[c], în pustie,
când strămoşii voştri M-au pus la încercare
    şi M-au ispitit, deşi Îmi văzuseră lucrările!
10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie
    şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui
        şi n-au cunoscut căile Mele.»
11 De aceea am jurat în mânia Mea:
    «Nu vor intra în odihna Mea!»“

Notas al pie

  1. Psalmii 95:7 Sau: O, dacă aţi asculta astăzi glasul Său!
  2. Psalmii 95:8 Meriba înseamnă ceartă
  3. Psalmii 95:8 Masa însemnă testare