New Living Translation

Psalm 93

Psalm 93

The Lord is king! He is robed in majesty.
    Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength.
The world stands firm
    and cannot be shaken.

Your throne, O Lord, has stood from time immemorial.
    You yourself are from the everlasting past.
The floods have risen up, O Lord.
    The floods have roared like thunder;
    the floods have lifted their pounding waves.
But mightier than the violent raging of the seas,
    mightier than the breakers on the shore—
    the Lord above is mightier than these!
Your royal laws cannot be changed.
    Your reign, O Lord, is holy forever and ever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 93

Psalmul 93

Domnul împărăţeşte îmbrăcat în maiestate,
    Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere.
        De aceea lumea este întărită şi nu se clatină.
Tronul Tău a fost aşezat din vremuri străvechi;
    Tu eşti din veşnicie.

Mările s-au ridicat, Doamne,
    mările şi-au ridicat glasul,
        mările şi-au ridicat valurile.
Mai măreţ decât vuietul apelor cele mari
    şi mai măreţ decât valurile mării
        este Domnul din înălţime.

Mărturiile Tale sunt vrednice de încredere,
    iar sfinţenia Îţi împodobeşte Casa;
        şi aşa va fi, Doamne, cât vor dăinui zilele.