New Living Translation

Psalm 93

Psalm 93

The Lord is king! He is robed in majesty.
    Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength.
The world stands firm
    and cannot be shaken.

Your throne, O Lord, has stood from time immemorial.
    You yourself are from the everlasting past.
The floods have risen up, O Lord.
    The floods have roared like thunder;
    the floods have lifted their pounding waves.
But mightier than the violent raging of the seas,
    mightier than the breakers on the shore—
    the Lord above is mightier than these!
Your royal laws cannot be changed.
    Your reign, O Lord, is holy forever and ever.

Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.